Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 127

Asianro 2956/02.05.06/2018

 

 

Riistaveden kylän lainantakauksen ajanmuutos

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä         

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee muutosta Kuopion kaupungin vuosina 2015 ja 2016 myöntämiin lainantakauksiin. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt yhdistää Kuopion kaupungin takaamat lainat yhdeksi lainaksi ja muuttaa takaisinmaksuaikaa 20 vuoteen, joihin tarvitaan kyseinen lainantakauksen muutos.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että kaupunginhallitus esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupungin omavelkaiset lainantakaukset mahdollistavat Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kahden lainan yhdistämisen yhdeksi lainaksi. Lisäksi kyseisen lainantakauksen voimassaoloaikaa jatketaan siten, että lainantakaus on voimassa 31.12.2035 saakka.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan lainantakauksen muutos

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalla on kaksi Kuopion takaamaa lainaa (KV 28.9.2015 § 81 ja KV 20.6.2016 § 46) Riistaveden Osuuspankista. Lainat on otettu kahdessa erässä, yht. 500 000 €, viemäriverkoston rakentamista varten.

 

Osuuskunnan hallitus on päättänyt yhdistää lainat yhdeksi lainaksi ja muuttaa takaisinmaksuaikaa 20 vuoteen, koska muuten alkuvaiheessa liittyneet 60 liittyjää joutuisivat maksamaan lainanlyhennyksiä kohtuuttomasti. Laina-ajan jatkamisella saadaan rakennetun runkoverkoston kustannukset jaettua tasaisemmin myös tulevaisuudessa liittyville.

 

Riistaveden Osuuspankilta on myönteinen lainapäätös asiasta. Todetaan, että osuuskunta on suorittanut lainojen lyhennykset sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus pyytää, että Kuopion kaupunginvaltuusto myöntäisi takauksen lainalle, jolla vanhat lainat FI2353997088367708 ja FI1553970883673493 yhdistetään yhdeksi lainaksi, yhteensä 400 000 euroa, laina-aika 20 vuotta.

 

Perustelu lainantakauksen muutokselle

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on toteuttanut 1 370 000 euroa maksaneen jätevesiviemäriverkoston rakentamishankkeen vuosina 2015 -2017. Vesihuolto-osuuskunta on nostanut Kuopion kaupungin takaamat pankkilainat (n. 500 000 euroa), joilla vesihuolto-osuuskunta on hoitanut hankkeen rakennusaikaisen maksuliikenteen osuuskunnan muuta taloutta vaarantamatta. Viemäriverkoston rakentaminen on tarkoitus kattaa liittyjiltä saadulla liittymismaksuilla, valtion sekä kaupungin avustuksilla.

 

Viemäriverkostoon on tällä hetkellä liittynyt noin 60 kiinteistöä. Liittymisaste viemäriverkostoon on tällä hetkellä alle 50 %. Osuuskunta on mahdollistanut kiinteistöjen maksaa liittymismaksun osamaksulla. Osuuskunnalle on jäänyt vastattavaa lainoista tällä hetkellä noin 220 000 euroa. Jotta nyt liittyneille kiinteistöille ei nostettu laina muodostu kohtuuttomaksi, on lainantakauksen aikaa tarkoituksenmukaista jatkaa. Laina-ajan jatkamisella saadaan rakennetun runkoverkoston kustannukset jaettua tasaisemmin myös tulevaisuudessa liittyville.

 

 

Vaikutusten arviointi                Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan jätevesiviemärihankkeella huoltohankkeella parannetaan vesien- ja ympäristöntilaa, kun keskitetty

viemäriverkostoon liittyminen on mahdollista ja lietteen kuljetustarve vähenee. Lainantakausajan jatkaminen mahdollistaa vesihuolto-osuuskunnan taloudellisen tilanteen parantumisen.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että kaupunginhallitus esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle, että

         Kuopion kaupungin omavelkaiset lainantakaukset mahdollistavat Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kahden lainan yhdistämisen yhdeksi lainaksi,

         lainantakauksen määrä (suuruus) muutetaan Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti 500 000 eurosta 400 000 euroon, ja että

         lainantakauksen voimassaoloaikaa jatketaan siten, että lainantakaus on voimassa 31.12.2035 saakka.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa