Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.06.2018/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 179

Asianro 9454/10.00.01.04/2017

 

 

Kiinteistöä 297-15-37-2 koskeva maankäyttösopimus / Kuopion evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                      Kuopion evankelisluterilainen seurakuntayhtymä omistaa Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön 297-15-37-2. Kiinteistöllä sijaitsee seurakunnan omistama vuonna 1982 valmistunut seurakuntakoti. Kiinteistön sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Kiinteistön sijainti opaskartalla

Kiinteistö 297-15-37-2 virastokartalla

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kiinteistöllä on rakennusoikeutta 2345 k-m². Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan kiinteistö osoitettaisiin yleisten rakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-23).

 

Kuopion kaupunki on laatinut kiinteistöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 838, joka on ollut julkisesti nähtävillä 12.2.2018 - 14.3.2018. Asemakaavaehdotuksen mukaan rakennusoikeutta ei ole tarkoitus osoittaa tavanomaiseen tapaan kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaisen muodostuvan tontin rakennusoikeus olisi yhteensä noin 5160 k-m², josta laskennallisesti noin 4681 k-m² jyvittyy Maanomistajan omistuksessa olevalle maalle ja loput noin 479 k-m² Kuopion kaupungin omistamalle maalle.  Asemakaavan muutos mahdollistaisi siten seurakunnan omistuksessa olevan kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen ja tehokkaamman käytön.

 

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kanssa on neuvoteltu kiinteistöä 297-15-37-2 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 280 700 euroa. Korvaus on oltava maksettuna ennen maankäyttösopimuksen allekirjoittamista.

                                                                                 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kanssa tehdään kiinteistöä 297-15-37-2 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

                                                      Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Liitteet

3

945/2017 Maankäyttösopimus 297-15-37-2

 

4

9454/2017 LIITE1 asemakaavakartta 838

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jarkko Tossavainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Romppanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa