Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 193

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

127 §

6.6.2018

 

§ 193

Asianro 2956/02.05.06/2018

 

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan lainantakauksen muutos

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 6.6.2018 127 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee muutosta Kuopion kaupungin vuosina 2015 ja 2016 myöntämiin lainantakauksiin. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt yhdistää Kuopion kaupungin takaamat lainat yhdeksi lainaksi ja muuttaa takaisinmaksuaikaa 20 vuoteen, joihin tarvitaan kyseinen lainantakauksen muutos.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että kaupunginhallitus esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupungin omavelkaiset lainantakaukset mahdollistavat Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kahden lainan yhdistämisen yhdeksi lainaksi. Lisäksi kyseisen lainantakauksen voimassaoloaikaa jatketaan siten, että lainantakaus on voimassa 31.12.2035 saakka.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan lainantakauksen muutos

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalla on kaksi Kuopion takaamaa lainaa (KV 28.9.2015 § 81 ja KV 20.6.2016 § 46) Riistaveden Osuuspankista. Lainat on otettu kahdessa erässä, yht. 500 000 €, viemäriverkoston rakentamista varten.

 

Osuuskunnan hallitus on päättänyt yhdistää lainat yhdeksi lainaksi ja muuttaa takaisinmaksuaikaa 20 vuoteen, koska muuten alkuvaiheessa liittyneet 60 liittyjää joutuisivat maksamaan lainanlyhennyksiä kohtuuttomasti. Laina-ajan jatkamisella saadaan rakennetun runkoverkoston kustannukset jaettua tasaisemmin myös tulevaisuudessa liittyville.

 

Riistaveden Osuuspankilta on myönteinen lainapäätös asiasta. Todetaan, että osuuskunta on suorittanut lainojen lyhennykset sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus pyytää, että Kuopion kaupunginvaltuusto myöntäisi takauksen lainalle, jolla vanhat lainat FI2353997088367708 ja FI1553970883673493 yhdistetään yhdeksi lainaksi, yhteensä 400 000 euroa, laina-aika 20 vuotta.

 

 

 

 

Perustelu lainantakauksen muutokselle

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on toteuttanut 1 370 000 euroa maksaneen jätevesiviemäriverkoston rakentamishankkeen vuosina 2015 -2017. Vesihuolto-osuuskunta on nostanut Kuopion kaupungin takaamat pankkilainat (n. 500 000 euroa), joilla vesihuolto-osuuskunta on hoitanut hankkeen rakennusaikaisen maksuliikenteen osuuskunnan muuta taloutta vaarantamatta. Viemäriverkoston rakentaminen on tarkoitus kattaa liittyjiltä saadulla liittymismaksuilla, valtion sekä kaupungin avustuksilla.

 

Viemäriverkostoon on tällä hetkellä liittynyt noin 60 kiinteistöä. Liittymisaste viemäriverkostoon on tällä hetkellä alle 50 %. Osuuskunta on mahdollistanut kiinteistöjen maksaa liittymismaksun osamaksulla. Osuuskunnalle on jäänyt vastattavaa lainoista tällä hetkellä noin 220 000 euroa. Jotta nyt liittyneille kiinteistöille ei nostettu laina muodostu kohtuuttomaksi, on lainantakauksen aikaa tarkoituksenmukaista jatkaa. Laina-ajan jatkamisella saadaan rakennetun runkoverkoston kustannukset jaettua tasaisemmin myös tulevaisuudessa liittyville.

 

 

Vaikutusten arviointi            Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan jätevesiviemärihankkeella huoltohankkeella parannetaan vesien- ja ympäristöntilaa, kun keskitetty

viemäriverkostoon liittyminen on mahdollista ja lietteen kuljetustarve vähenee. Lainantakausajan jatkaminen mahdollistaa vesihuolto-osuuskunnan taloudellisen tilanteen parantumisen.

 

 

Esitys                                         Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että kaupunginhallitus esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle, että

       Kuopion kaupungin omavelkaiset lainantakaukset mahdollistavat Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kahden lainan yhdistämisen yhdeksi lainaksi,

       lainantakauksen määrä (suuruus) muutetaan Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti 500 000 eurosta 400 000 euroon, ja että

       lainantakauksen voimassaoloaikaa jatketaan siten, että lainantakaus on voimassa 31.12.2035 saakka.

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkirakennelautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa