Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5184/2018 Ykems-2018 -raportti

 

 

§ 194

Asianro 5184/10.04.00/2018

 

 

Kuopion väestönkehitys, elinkeinot ja asuminen - asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2019 - 2023

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kuopion väestöä, elinkeinoja sekä asumista koskevat lähtötiedot on koottu ja tarkistettu tulevan vuoden talousarvion laadintaa varten. Lähtötietoja käytetään myös useamman vuoden käsittävän toiminta- ja taloussuunnittelun, palvelujen suunnittelun sekä kaavoituksen perusteina. Ohjelmointia tullaan uudelleen tarkentamaan vuodelle 2019 hyväksyttävän talousarvion/toiminta- ja taloussuunnitelman (2019–2023) yhteydessä.

 

Väestökehitys

 

Kuopion virallinen väkiluku 1.1.2018 oli 118 209 henkilöä. Kuopio on väkiluvultaan Suomen 9. suurin kaupunki. 

 

Kuopion vuosittainen kuntaliitoksia huomioimaton väestönkasvu voimistui n. 1 200 hengen suuruiseksi vuosien 2012–2014 aikana. Tämän jälkeen vuosittainen väestönkasvu hidastui noin 800 henkeen vuonna 2016. Vuonna 2017 väestönkasvua oli 469 henkilöä (+0,4 %). Aiempia vuosia alhaisempaan väestönkasvuun vaikuttivat pääasiassa muuttovoiton ja siirtolaisuuden pieneneminen.

 

Vuonna 2014 valmistunut väestöennuste nojautui vahvan väestönkasvun ajatukseen. Ennustetta laadittaessa arvioitiin lähivuosien väestönkasvuksi 1 000–1 200 asukasta vuosittain ja 2020-luvulla 800–900 asukasta vuodessa.  Ennusteen kasvuvauhtiin ei ole ylletty. Vuoden 2017 lopun ennustetusta noin 119 300 väkiluvusta ollaan tällä hetkellä jäljessä noin 1 100 henkeä. Vuositasolla ennusteen mukaisesta kasvusta on jääty jälkeen noin 200 hengellä.

 

Kuopiossa väestönkasvu on painottunut jo usean vuoden ajan Saaristokaupungin alueelle. Saaristokaupungin väestönmäärä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina uusien kerrostalovaltaisten alueiden, kuten Kuikkalammen, Lehtorinteen ja Keilanrinteen, myötä. Muita vuonna 2017 väestöltään kasvaneita alueita olivat mm. Keskusta ja Puijonlaakso.

 

Väestönkasvu ja asuntotuotanto kohdentuvat tulevina vuosina yhä useammalle alueelle. Vuoteen 2025 mennessä vahvimpia väestönkasvun alueita ovat Lehtoniemi, Keskusta lähialueineen, Savilahti ja Puijonlaakso sekä Hiltulanlahti.

 

 

Työpaikat, työttömyys ja liiketoiminta

 

Tällä hetkellä tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2015 lopulta eli reilun kahden vuoden takaa.  Kuopion työpaikkakehitys oli hyvin suotuisaa vuosina 2010–2012. Työpaikkoja syntyi lisää hieman yli 2 000 eli keskimäärin 700 työpaikkaa vuosittain. Vuonna 2013 sen sijaan työpaikkojen kokonaismäärä laski noin 600 työpaikalla. Ja vielä vuonna 2014 työpaikkojen määrä laski tuhannella työpaikalla. Vuonna 2015 työpaikkojen lukumäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2016-2017 tietoja ei ole vielä käytössä.

 

Talouden suhdannetaantuma lisäsi kaikkien suurten kaupunkien työttömyysastetta 2010-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Työttömyysasteen nousu kuitenkin sekä Kuopiossa että valtakunnallisesti on taittunut ja kääntynyt loivaan laskuun. Joulukuun 2017 tilanteen mukaisesti suurten kaupunkien joukossa Kuopio on edelleen pärjännyt hyvin. Kuopion joulukuun 2017 lopun työttömyysaste 11,9 % (13,9 % 12/2016) oli kuudenneksi pienin suurista kaupungeista. 

 

Kuopion seudun yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys jatkui myönteisesti. Myös yritysten vienti palasi kasvu-uralle vuonna 2017. 

 

Rakentaminen Kuopiossa

 

Vuoden 2017 aikana rakentaminen jatkui Kuopiossa vilkkaana. Uudiskohteisiin valmistui noin 1060 asuntoa. Eniten asuntoja valmistui Saaristokaupungin Lehtoniemeen ja Puijonlaaksoon. Uusiin rakennuksiin valmistuneista asunnoista noin kaksi kolmasosaa oli kerrostaloissa ja yksi kolmasosa rivitaloissa ja erillisissä pientaloissa.

 

Vuonna 2017 myönnettiin rakennuslupa noin 1400 asunnolle (vuonna 2016 n. 1384 asuntoa). Vuodelle 2018 ennakoidaan jopa 1600 asunnon valmistumista. Näiden tulevien asuntojen yhteenlaskettu kerrosala on lähellä viime vuosien tasoa, toisin sanoen asuntojen keskimääräinen koko pienentynyt.

 

Asuntotuotannon ohjelmointi ja palveluinvestoinnit

 

Kuopion asuntotuotannon tavoitteet ovat olleet pitkään määrällisesti hyvin samalla tasolla. Kaupungin tavoitteena on ollut vähintään 800 uuden asunnon valmistuminen vuosittain. Kuopiolla on voimakkaaseen väestönkasvuun tähtäävä strategia, joten asuntotuotannon tavoitteiden on tuettava osaltaan kasvun mahdollistamista. Valmistuneet ja suunnittelussa olevat useat eri tontti- ja kaavavarantokohteet mahdollistavat asuntotuotannon vähimmäistason nostamisen 1 200 asuntoon vuosille 2019-2023.

 

Vuositasolla tavoitellaan noin 750-850 kerrostaloasunnon ja noin 350-400 pientaloasunnon valmistumista ja yhteensä noin 6 000 asunnon tuotantoa tulevalla viisivuotiskaudella. Tavoitteena on lisäksi täydennysrakentamisen lisääminen, jolloin kaupungin laajeneminen uusilla kasvusuunnilla on hitaampaa.

 

Alueellisesti tarkasteltuna eniten uusia asuntoja valmistuu tulevina vuosina Keskustaan ja sen lähialueille sekä Saaristokaupunkiin. Muita käyttöönotettavia alueita ovat mm. Rauhanlahden alue ja Hiltulanlahden eteläisin osa (Puutossalmentien varsi). Lisäksi kaupunkirakennetta tiivistetään Keskustan uudistuvilla kortteleilla sekä kehittämällä vanhoja asuinlähiöitä. Maaseututaajamien tonttikysyntää on pyritty edistämään, mutta kysyntä on jäänyt alhaiseksi. Niissä onkin jäljellä runsaasti erilaista tonttitarjontaa.

 

Omakotitalotonttien kysyntä on hivenen vähentynyt viime vuosikymmenen huippuvuosista ja kysyntä on painottunut kerros- ja rivitalotontteihin. Kaupungin tavoitteena on tonttireservin kasvattaminen kaikkien tonttityyppien kohdalla.

 

Asuntorakentamisen seurauksena tulevalla viisivuotiskaudella tulee rakennettavaksi uusia palveluinvestointeja, kuten kouluja, päiväkoteja, leikki- ja lähiliikuntapaikkoja sekä ulkoiluväyliä.

 

Kuopion kasvutavoitteiden toteutuminen edellyttää vahvaa työpaikkakasvua ja korkeana jatkuvaa asuntotuotannon tasoa. Määrätietoista ja ripeää elinkeino- ja asuntoalueiden suunnittelua ja kaavoitusta on myös tulevaisuudessa jatkettava.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 18.6.2018 päivätyn Kuopion väestöä, elinkeinoja ja asumista koskevat lähtötiedot ja asuntotuotannon ohjelmoinnin ja etenemisen muutokset käytettäväksi talousarvion valmistelun ja muun suunnittelun pohjana.

 

Liitteet

2

5184/2018 Ykems-2018 -raportti

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jussi Niilahti

puh. +358 44 718 5510

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa