Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 15.08.2018/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 156

Asianro 6165/10.03.01.00/2018

 

 

Julkulan täydennysrakennusalueen (Rysä, Katiska ja Merta) hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävänä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

Julkulanpuistossa (oja 3) ja osin tonteilla olevat avo-ojat (ojat 1 ja 2) sijaitsevat Julkulan täydennysrakentamisalueella, jonka asemakaava on tullut voimaan vuonna 2015. Alue on kaupungin maanomistuksessa.

 

Julkulan täydennysrakentamisalueen lähivirkistysalueen kuivattamiseksi rakennetaan vuoden 2018 aikana tulevan kuntopolun viereen avo-oja 3 välille Välilahdentie - Välilahti. Oja 3 toimii osana kunnan hulevesijärjestelmää. Ojan pituus on noin 130 m ja syvyys 60 - 120 cm.  Oja eroosiosuojataan sepeliverhouksella. Ojan vedet puretaan rumpuputkella Välilahteen. Oja toimii myös alueen hulevesien tulvareittinä Välilahteen. Rakennettavan avo-ojan viereen rakennetaan kaavan mukainen kuntopolku sekä tehdään alueen viimeistelytyöt. Avo-ojan rakentamisen kustannusarvio on 17 000 euroa.

 

Sijaintikartassa esitettyjen avo-ojien 1 ja 2 suunnitelmat hyväksytään ja rakennetaan tarvittaessa myöhemmin, mikäli ne ovat osa kunnan hulevesijärjestelmää.

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen. Hulevedet ohjataan pois syntyalueeltaan pääosin avoimien, suodattavien ja virtausta hidastavien uomien kautta ennen vesistöön johtamista, jolloin huleveden sisältämiä haitallisia aineita pidättyy suodattumalla, laskeutumalla ja sitoutumalla kasvillisuuteen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä.

Liitteet

33

6165/2018 Sijaintikartta, avo-ojat 1-3

 

34

6165/2018 Asemapiirustus, avo-oja 3

 

35

6165/2018 Pituusleikkaus, avo-oja 3

 

36

6165/2018 Tyyppipoikkileikkaus, avo-oja 3

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

Jarmo Laaksoviita

puh. +358 44 718 5313

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa