Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 15.08.2018/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 151

Asianro 5980/10.03.01.02/2018

 

 

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 2018

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita.

 

Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.

 

Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta.

 

Keskitetyllä alueella talvikaudella 2017 - 2018 muodostui kiinteistöille yhteensä 769 758,84 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua 384 879,42 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista.

 

Talvikauden 2017 - 2018 toteutuneet kustannukset kohosivat edelliseen talvikunnossapitokauteen verrattuna. Jo alkutalvesta 2017 lunta tuli paljon ja sitä jouduttiin ajamaan runsaasti lumenkaatopaikalle jo ennen vuodenvaihdetta. Talvi jatkui runsaslumisena myös vuoden 2018 puolella, ja lunta jouduttiin siirtämään suuria määriä myös lähisiirtopaikoille. Varsinaisen lumen aurauksen, liukkaudentorjunnan ja hiekanpoiston osalta työt ovat kiinteähintaisia sisältyen urakkaan. Lumenajon kokonaiskustannus vaihtelee vuosittain. Talvikautena 2017 - 2018 se oli 293 230,23 €, josta kiinteistöjen osuus on 214 644,53 €.

 

Keskeisellä kaupunkialueella olevien tonttien kokonaispinta-ala on

20 984 725 m2 ja käytetty kokonaiskerrosala on 7 439 559 m².

 

Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta-ala jaettuna kokonaispinta-alalla 20 984 725 m2 kertaa 384 879,42 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaiskerrosalalla 7 439 559 m² kertaa 384 879,42 euroa.

 

Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 893 m² ja kokonaiskerrosala 242 m², hinta muodostuu seuraavasti:

 

893 m2 jaettuna 20 9484 725 m2 kertaa 384 879,42 euroa plus 242 m2 jaettuna 7 439 559 m2 kertaa 384 879,42 euroa = 0,0000425 x 384 879,42 euroa + 0,0000325 x 384 879,42 euroa = 16,36 euroa + 12,51 euroa = 28,87 euroa.

 

Esimerkkitapauksen kustannus nousee noin 16 % verrattuna edelliseen talvikauteen. Syynä kustannusten nousuun on erittäin runsasluminen talvi, ja siitä aiheutunut kasvanut tarve siirtää lumi pois katualueilta. Kiinteistöihin kohdistuvat jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset nousivat edellisestä talvikaudesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Keskitetty urakka vähentää työkoneiden määrää ja sitä kautta melua ja ilmasaasteita tulee vähemmän. Työn jälki on tasalaatuista ja työ valmistuu urakoitsijalle annettujen toimenpideaikojen puitteissa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta vahvistaa tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset 769 758,84 euroa.

 

Perittävä maksu on vähintään 10 euroa ja laskutuksessa noudatetaan 1.1.2018 tontin omistaja/-haltija vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa