Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 12.09.2018/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 64

Asianro 3189/02.05.01.00/2016

 

 

Yhteistyösopimus Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa vuosille 2019-2020

 

 

Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön tarkoituksena on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja hoitaminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon toimintaa ja harjoittamalla säätiön tarkoitukseen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. 

 

RIISA on merkittävä erikoismuseo ja kansainvälisesti merkittävä vierailukohde, jonka säilyttäminen Kuopiossa on strategisesti tärkeää. Kuopion kaupunki on säätiön yksi perustajajäsen ja säätiön osakas. Kaupungin omat museot ja säätiön omistama museo muodostavat yhdessä merkittävän ammatillisesti johdetun museokokonaisuuden. Toimijoiden välinen yhteistyö rikastuttaa kaupungin kulttuuritarjontaa.

 

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaa, aikaansaada aluetaloudellista hyötyä ja imagohyötyä, elävöittää kaupunkia sekä lisätä suvaitsevaisuutta, asukkaiden hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta. Vetovoimaisena kulttuurikohteena RIISA vaalii yhteistä suomalaista kulttuuriperintöä ja houkuttelee alueelle erilaisia kohderyhmiä kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania onnistumaan toiminnassaan näiden hyötyjen saavuttamiseksi. Lisäksi sopimuksella selkeytetään kaupungin ja säätiön välistä yhteistyötä ja vastuita sekä kaupungin myöntämää avustusta museon toimintaan. Yleisömääriin perustuvalla arvioinnilla sopimusosapuolet yhdessä varmistavat yhteiseksi tavoitteeksi mahdollisimman suuren asiakasmäärän museossa.

 

Kaupungilla ja säätiöllä on ollut yhteistyösopimus vuosille 2016-2018 ja jossa optiovuodet oli määritelty vuosiksi 2019 ja 2020.

 

Yhteistyösopimuksen suuruus on 50.000 euroa / vuosi. Määräraha varataan kansalaistoiminnan aktivointiyksikön talousarvioon.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön kanssa tehtävän sopimuksen optiovuosista 2019–2020. Tuen suuruus on enintään 50.000 euroa vuosi edellyttäen, että kaupunginvaltuusto vahvistaa määrärahan vuosittain talousarviosta päätettäessä.

 

Liitteet

8

3189/2016-6 Yhteistyösopimus

 

9

3189/2016-6 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa