Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 12.09.2018/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 65

Asianro 7031/12.04.02.02/2018

 

 

Kuopion ulkokenttäverkoston kehittämissuunnitelma

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Kuopion ulkokenttäverkosto käsittää 6 kappaletta tekonurmi-, 20 kpl sora- ja 11 kpl nurmikenttiä, sekä pesäpallostadionilla olevan hiekkatekonurmikentän. Kentät ovat kooltaan ja muodoiltaan hyvin erilaisia ja soveltuvat toiminnallisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, sekä käyttäjäryhmille. Ulkokenttien lisäksi Kuplahallissa ja Kaarihallissa olevat hiekkakentät, sekä Kuopio-hallissa oleva tekonurmimatto palvelee käyttötarkoitukseltaan osittain samoja käyttäjäryhmiä.

 

Sorakentät palvelevat pääsääntöisesti kouluaikoina koulujen liikuntatuntien käyttöä. Kesäaikaan ja iltaisin kentillä on harrastekäyttöä mm. pesäpallon, jalkapallon ja koiraharrastajien toimesta, sekä erilaisten tapahtumien pitopaikkana.  Talviaikaan suurimalla osalla sorakentistä toimii alueellinen jäädytettävä luistelurata. Sorakenttien käyttöaste on kuitenkin suhteellisen alhainen varsinkin kesäaikaan.

 

Nurmi-/sekä tekonurmikenttien suurimmat käyttäjäryhmät ovat jalkapallon, amerikkalaisen jalkapallon ja rugbyn harrastajaryhmät, sekä kilpajoukkueet. Nurmikenttien osalta käytettävyys rajoittuu kesäaikaan, yleensä kesäkuun alun ja syyskuun lopun väliselle ajalle. Vastaava käyttöaika tekonurmipäällysteisillä kentillä on koko sulan maan aika, pääsääntöisesti huhtikuun alusta marraskuuhun saakka. Nurmikenttiä pystytään kunnossapidollisista syistä käyttämään keskimäärin noin 15 tuntia viikossa, tekonurmikentillä käyttöaika on käytännössä rajoittamaton. Ylläpitokustannuksiltaan tekonurmikentät ovat noin 50 prosenttia nurmikenttiä edullisemmat.

 

Ulkokenttäverkoston toiminnallisen ja ajallisen käytettävyyden, sekä ylläpidon kustannuksien tarkastelun ja keskeisten käyttäjäryhmien (koulut, seurat) tarpeiden selvittämisen myötä ollaan havaittu, että Kuopion kenttäverkostoa pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaammin niin ajallisesti, toiminnallisesti kuin taloudellisestikin seuraavien kehitystoimenpiteiden avulla:

 

1)      Puijon stadionin nurmikentän muuttaminen tekonurmialustaksi osana Puijon urheilulaakson kehittämistä vuonna 2019.

 

2)      Lippumäen nykyisen tekonurmen siirto (ylipainehallin rakentamisen myötä tulevan kentän uusinnan yhteydessä) vuonna 2019: (11 000 m2 alue, josta arvioiden mukaan noin 10 prosenttia menee hukaksi siirron yhteydessä).

 

a)       n. 6272 m2 (56 m x 112 m) kokoinen kenttäalue siirretään Lippumäessä sijaitsevalle sorakentälle. Kentän tuleva pääkäyttötarkoitus on juniorijalkapalloilussa ja koulukäytössä, mutta se palvelee tarvittaessa myös muiden harrasteliikkujien tarpeita. Alueelle vedetään kenttärajat yhdelle 50 m x 70 m- kokoiselle jalkapallokentälle ja kahdelle n. 25 m x 35 m kokoiselle jalkapallokentälle. Alue mahdollistaa ennen kaikkea eteläisen Kuopion juniorijalkapalloilijoiden harjoittelun, sekä mahdollisen turnauskäytön. Alueella on ollut talvikaudella luistelurata, joka toteutetaan jatkossa viereisen Aurinkorinteen koulun kentällä.

 

b)      n. 2925 m2 (45 m x 65 m) kokoinen kenttäalue siirretään Puijonsarven koulun hiekkakentälle. Kenttäalueen kehittämisellä parannetaan pohjoisen Kuopion juniorijalkapalloilijoiden harjoitteluolosuhteita. Uusi kenttäalue aidataan mahdollisen ilkivallan estämiseksi. Kenttäkoko mahdollistaa sen, että toiseen päähän nykyistä kenttää jää riittävästi tilaa talvikaudella luisteluradan tekemiselle.

 

c)       n. 840 m2 (15 m x 56 m) kokoinen kenttäalue siirretään Valkeisenlammen rannalla sijaitsevan lähiliikuntapuiston elinkaarensa päässä olevan tekonurmipinnoituksen uusimiseen. Kenttäalue on eri ikäisten harrasteryhmien aktiivisessa käytössä ja olosuhteiden parantaminen tukee alueen viihtyisyyttä.

 

3)      Neulamäen hiekkakentän päällystäminen hiekkatekonurmella vuosien 2019-20 aikana parantamaan pesäpallon harjoitteluolosuhteita. Tarkempi selvitys kentän sijoittamispaikan tarkastelusta ja kustannuksista liitteenä.

 

4)      Puijonlaakson nurmikentän muuttaminen tekonurmialustaiseksi osana Puijon urheilulaakson kehittämistä vuosina 2020-21.

 

5)      Pesäpallostadionin hiekkatekonurmi-alustan uusiminen vuosina 2021-22.

 

6)      Rauhalahden nurmialueen muuttaminen tekonurmialueeksi vuosina 2021-22.

 

7)      Kettulanlahden nurmialueen muuttaminen tekonurmialueeksi vuosina 2022-23.

 

Kaikissa edellä mainituissa kenttäratkaisuissa pyritään käyttämään jo olemassa olevia resursseja mahdollisuuksien mukaan. (mm. alustojen uusiokäyttö, sekä nykyisten aitojen ja valojen yms. siirtäminen kentältä toiselle tarpeen muuttuessa).

 

Edellä mainitut kenttäratkaisut täsmennettyine aikatauluineen tuodaan vuosittain hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan hyväksyttäväksi talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy esitetyn mukaisen Kuopion ulkokenttäverkoston kehittämissuunnitelman.

 

Liitteet

10

7031/2018 Hiekkatekonurmipintaisen pesäpallokentän sijoitustarkastelu

 

11

7031/2018 Liite 1 Neulamäen urheilukenttä

 

12

7031/2018 Liite 2 Petosenpuiston urheilukenttä

 

13

7031/2018 Vaikutusten arviointi

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin ylimääräiset asiat.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa