Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.08.2018/Pykälä 226

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2571/2017 Kuukausiraportti

 

 

§ 226

Asianro 2571/02.02.02/2017

 

 

Heinäkuun 2018 kuukausiseuranta

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa

– 14,6 milj. euroon.

 

Toukokuun seurantaraporttiin verrattuna verotulojen ennustetta on muutettu. Verotulot ovat jäämässä 11,3 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi, koska vuonna 2017 tilitetyt kunnallisveron ennakot ovat olleet liian suuret. Viime vuoden verotuksen valmistuessa lokakuun lopussa, nämä peritään kunnilta takaisin. Näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Kuntia kohtaa siis jälleen nk. verotilitysten rytmihäiriö. Verotuksen valmistumisen ennakkotiedot kertovat myös siitä, että verotettavat tulot eivät Kuopion kaupungissa ole kehittyneet niin hyvin kuin koko maassa keskimäärin. Tämä johtaa Kuopion kaupungin verotulo-osuuden pienenemiseen myös kuluvana vuonna ja heijastuu lisäksi ensi vuoden jako-osuuteen, samalla kun koko kuntakentän osuus tuloveroista tulee pienemään.

 

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä 12,7 milj. euroa. Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten vaikutus, n. 4,7 milj. euroa on mukana ylitysennusteessa, kirjauskäytäntöjen vuoksi myös 1.1.2019 maksettava palkkojen kertaerä tulee vuoden 2018 menoksi. Tilakeskus raportoi kiinteistöjen noin miljoonan euron kustannusten ylitysriskeistä, jotka aiheutuivat viime talven lumenpoistosta ja sisäilmakorjauksista.

 

Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuottojen kasvu ja korkomenojen pieneneminen. Satunnaisien tulojen arviota on nostettu. Erään sisältyvät Pohjois-Karjalan Sähkön osakkeiden myynnistä Kuopion Energialle ja syksyn aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin yhtiöjärjestelyistä kirjattavat myyntivoitot, yhteensä n. 13,2 milj. euroa. Ilman näitä satunnaisia tuloja alijäämä painuisi tilinpäätöksessä yli 25 milj. euroon. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja tulos kääntyy jonkin verran positiivisemmaksi.

 

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen toimenpiteet ovat etenemässä tavoiteltuun suuntaan. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin, mutta sairauspoissaolotilastot eivät vielä kerro tilanteen kehittyneen suotuisasti.

 

Liitteet

2

2571/2017 Kuukausiraportti

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jarmo Pirhonen

puh. +358 17 18 2790

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Taloussuunnittelupäällikö Jaana Kuuva ja va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva

 

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

 

Päätös                                          Merkittiin, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Kuuva ja Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa