Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.08.2018/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 225

Asianro 1169/10.02.02/2017

 

 

Hepomäen osayleiskaavaluonnos

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Hepomäkeen ja sen lähialueille on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Kaavatyössä selvitetään alueen yleispiirteinen maankäyttö ja korttelirakenne, kaupunkikuvallinen hahmo sekä alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, liikenneverkkoon ja luontoon. Kaavan tavoitteena on osoittaa erityisesti kaava-alueen keskeisimpien, rautatien ja Kaatopaikantien välisten osien teollisuus- ja varastokäyttövaraukset ja sovittaa jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön siten, että yksityisomituksessa olevien maa- ja metsätalousalueiden käyttö voi pääosin jatkua entisellään. Alueen liikenneverkko, muun muassa uudet katuyhteydet Vitostien ja Matkuksen suuntiin sekä jätekeskuksen ja uusien teollisuusalueiden kulkuyhteydet myös Karttulantien suuntaan, selvitetään.

 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 1 550 hehtaaria. Kaava vastaa Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen ja se tukee elinkeinopoliittisia tavoitteita. Ratkaisu mahdollistaa alueelle 3 000–3 500 työpaikan verran teollisuusrakentamista. Alueen rakentuminen on kokonaisvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Jatkotoimenpiteinä nyt valmistunut kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen lausuntojen ja palautteiden pohjalta kaavaluonnos tarkennetaan kaavaehdotukseksi, joka tavoiteaikataulun mukaan asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2018.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 20.8.2018 päivätyn Hepomäen osayleiskaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

1

1169/2017 Hepomäen osayleiskaavaluonnos, 20.8.2018

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kostiainen

puh. +358 44 718 5436

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                     

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että suunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Romppanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa