Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 256

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Perusturva- ja terveyslautakunta

55 §

28.8.2018

 

§ 256

Asianro 9458/05.17.00/2017

 

 

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 28.8.2018 55 §

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 2 luvun 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Lain mukaan suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmassa on:

 

1)  arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;

2)  määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;

4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä

5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

 

Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

 

Kaupunki on laatinut aiemmin suunnitelman osana Ikäystävällinen Kuopio- ohjelmaa vuosille 2009–2030. Ohjelma valmistui vuonna 2009 ja sitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Ohjelmaa on tarkoituksenmukaista päivittää uuden valtuustokauden käynnistyttyä.  Valmistelua varten kaupunginhallitus perusti monialainen työryhmän 11.9.2017/§ 103.

Liitteenä on päivitetty versio Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmasta. Luonnos on ollut avoimesti kommentoitavana 19.6 -20.8 välisenä aikana. Ohjelma käsitellään hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa ja perusturva- ja terveyslautakunnassa. Lautakuntien kokouksissa käydään läpi saadut palautteet.

 

 

Esitys                                         Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan Ikäystävällinen Kuopio - ohjelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

 

Liitteet

 

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018 VERSIO esityslistaliite 31 5 18.pdf

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                       Keskustelun kuluessa Laura Meriluoto esitti Esa Pitkäsen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun esim. siltä osin, että kuntalaispalautteet käsitellään työryhmässä ja siitä tulee maininta suunnitelmaan.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin vs. apulaiskaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jolloin asiasta joudutaan äänestämään.

 

Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät ”JAA”, ja ne, jotka kannattavat Laura Meriluodon ehdotusta äänestävät ”EI”. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetussa äänestyksessä apulaiskaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat (Neeta Röppänen, Juha Miettinen, Tanja Kaipainen, Hanna Nevala, Marjatta Parviainen, Olli-Pekka Ryynänen, Ate Savolainen ja Simo Suksi). Laura Meriluodon ehdotusta kannattivat Laura Meriluoto ja Esa Pitkänen. Tanja Airaksinen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että ”JAA” -ääniä annettiin kahdeksan ja ”EI”-ääniä kaksi ja yksi tyhjä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella äänin 8-2 ja yksi tyhjä, että lautakunnan päätökseksi tulee vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotus. 

 


 

 

 

                                                

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 12.9.2018 59 §

 

Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kirsti Turunen
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 2 luvun 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Lain mukaan suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelmassa on:

 

1)  arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;

2)  määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;

4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä

5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

 

Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

 

Kaupunki on laatinut aiemmin suunnitelman osana Ikäystävällinen Kuopio- ohjelmaa vuosille 2009–2030. Ohjelma valmistui vuonna 2009 ja sitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Ohjelmaa on tarkoituksenmukaista päivittää uuden valtuustokauden käynnistyttyä.  Valmistelua varten kaupunginhallitus perusti monialainen työryhmän 11.9.2017/§ 103.

Liitteenä on päivitetty versio Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmasta. Luonnos on ollut avoimesti kommentoitavana 19.6 -20.8 välisenä aikana. Ohjelma käsitellään hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa ja perusturva- ja terveyslautakunnassa. Lautakuntien kokouksissa käydään läpi saadut palautteet.

 

Vaikutusten arviointi            Liitteenä

 

                                                      Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

 

Esitys                                         Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan Ikäystävällinen Kuopio - ohjelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Liitteet

 

9458/2017-11 Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018

 

 

9458/2017-11 Vaikutusten arviointi

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Säde Rytkönen

puh. +358 44 718 2462

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä va. hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

Liitteet

14

9458/2017 Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma 2018

 

15

9458/2017 Vaikutusten arviointi

 

                                                     

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Ikäystävällinen Kuopio - ohjelman hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 3 käsittelyn jälkeen.

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Korhonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen. 

 

Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti jäsen Minna Reijosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen, Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi keskusteltuaan kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa