Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.10.2018/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 197

Asianro 6032/10.02.06.02/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / Osoite kiinteistöllä 297-449-2-14, Savulahden Sikosaari 22

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Asia                                                  Kiinteistön 297-449-2-14 omistaja on jättänyt 29.8.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen kiinteistöinsinöörin 3.8.2018 tekemään osoitenumerointia koskevaan päätökseen (6032/2018). Päätös koskee saarikiinteistölle annettua virallista osoitetta Savulahden Sikosaari 22.

 

Vaatimukset                                Kiinteistön 297-449-2-14 omistaja pyytää muutosta tehtyyn osoitepäätökseen. Pyyntö koskee annetun saariosoitteen nimiosan muuttamista Savusaari nimeksi.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut

                            

Tehtyyn osoitepäätökseen haetaan muutosta perustuen suvun saaresta käyttämään Savusaari nimeen, kiinteistölle annettuun nimeen sekä asiakirjoissakin käytettyyn epäviralliseen osoitteeseen. Kiinteistö käsittää aluerajoiltaan koko saaren alueen.  Kiinteistön omistajat ovat olleet itse yhteydessä Maanmittauslaitokseen saaren peruskarttanimen muuttamisesta Sikosaaresta haluamakseen Savusaareksi ostettuaan saarikiinteistön vuonna 1939 sekä 1998 perinnönjaon yhteydessä. Maanmittauslaitos ei ollut kuitenkaan muuttanut saaren peruskarttanimeä.

 

Kiinteistöinsinöörin vastine oikaisuvaatimukseen

 

Kuopion kaupunki vastaa alueensa virallisesta osoitejärjestelmästä ja osoitenimistöstä. Kun rakennetulta kiinteistöltä puuttuu tarvittava virallinen osoite, se määritetään kaupungin vakiintuneiden käytäntöjen ja kuntaliiton antaman julkaisun Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus 2006 mukaisesti.

 

Osoitenimessä kiinteistölle annettu nimi ei ole määräävä tekijä, vaan saariosoitteen nimiosa perustuu Maanmittauslaitoksen peruskartalla näkyvään saaren nimeen, jonka eteen lisätään sijaintia tarkentava tieto. Peruskartan mukainen saaren nimi ja siitä johdettu osoite on tärkeä saaren paikantamisen kannalta esimerkiksi pelastustoimelle, koska peruskartta on valtakunnallisesti yhtenäistä ja Maanmittauslaitoksella virallisesti ylläpidettyä aineistoa.

 

© Maanmittauslaitos 2018

 

Kaupunki ei voi ottaa kantaa peruskartan nimistöön eikä kiinteistöille annettuihin nimiin. Päätöksen teon jälkeen on varmistettu, että Maanmittauslaitos ei ole muuttamassa saaren nimeä. Tämä tieto on välitetty myös oikaisuvaatimuksen tekijälle.

 

Edellä kuvatuilla perusteilla oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät kiinteistöinsinöörin päätöksen muuttamista.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää kiinteistöinsinöörin päätöksen 3.8.2018 § 9:n voimassa.

 

 

Liitteet

5

6032/2018 Kiinteistöinsinöörin päätös 3.8.2018 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

6032/2018 Oikaisuvaatimus  (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Lea Eskelinen

puh. +358 44 718 5548

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa