Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.10.2018/Pykälä 269

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 269

Asianro 4159/02.02.02/2018

 

 

Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2018

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa – 14,7 milj. euroon.

 

Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Pääasiallinen syy on vuonna 2017 liian suurina tilitettyjen kunnallisveron ennakoiden oikaisu vuoden lopussa. Viime vuoden verotuksen valmistuessa lokakuun lopussa, nämä peritään kunnilta takaisin. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Kuntaliiton päivitetyn ennusteen mukaan epävarmuutta liittyy vielä sekä yhteisöveron että kiinteistöveron kertymiin, joten verotulojen kokonaisennuste saattaa heikentyä.

 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.

 

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä 11,4 milj. euroa. Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten ja kertaerän vaikutus, n. 4,7 milj. euroa, on mukana ylitysennusteessa.

 

Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuottojen kasvu ja korkomenojen pieneneminen. Satunnaisien tulojen arviota on nostettu. Erään sisältyvät Pohjois-Karjalan Sähkön osakkeiden myynnistä Kuopion Energialle ja syksyn aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin yhtiöjärjestelyistä kirjattavat myyntivoitot, yhteensä n. 13,2 milj. euroa. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja tulos kääntyy jonkin verran positiivisemmaksi, lähelle alkuperäisen talousarvion noin 13 milj. euroa.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittoihin liittyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta. Odotettavissa on maakauppoja, joiden ennakointi on vielä vaikeaa, koska niiden toteutuminen voi siirtyä vuodelle 2019. Nämä tulot eivät sisälly palvelualueen ennusteeseen. Jos asiat tarkentuvat, mahdolliset myyntivoittoarviot huomioidaan seuraavissa raporteissa.  

                                                                                 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti.  Runsaslumisesta talvesta ja lisääntyneestä, kiireellisestä ja käyttöä turvaavasta sisäilmakorjaustarpeesta johtuen tilakeskus arvioi lisämäärärahatarpeensa noin 0,8 milj. euroksi.

 

Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa. Liiteraportti sisältää myös konsernin tavoitteiden toteutumisen.

 

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen tavoite saavutetaan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä pienenee noin miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin, mutta sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu.

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali

 

 

Liitteet

1

4159/2018 Seurantaraportti elokuu 2018

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2018 toisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
                          

 

Päätös                                          Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiakohdan käsittelyn aikana valtuustoryhmän puheenjohtajat Björn Cederberg, Laura Meriluoto, Hannu Kananen ja Kimmo Kivelä; lautakuntien puheenjohtajat Liisa Pietikäinen, Aleksi Eskelinen, Pekka Niiranen ja Neeta Röppänen; talouspäälliköt Riitta Kokkonen, Kaija Kähkönen, Raija Heinonen ja Virpi Lempinen sekä henkilöstö- ja hallintopäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen ja kiinteistötalouspäällikkö Anna-Kaisa Parviainen; va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen.

 

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen saapui kokouksen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että jäsen Veera Willman poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa