Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 31.10.2018/Pykälä 205

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 205

Asianro 8558/10.03.01.02/2018

 

 

Ajoneuvojen siirtotaksa - taksan vahvistaminen polkupyörille

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Pysäköinninvalvonta

 

 

Taustaa                                          Kuopion kaupungin ylläpitämiin ja yleisessä käytössä oleviin polkupyörätelineisiin on viime vuosina hylätty useita polkupyöriä, joita on myöhemmin ilkivaltaisesti rikottu. Hylätyt polkupyörät vievät tilaa käytössä olevilta polkupyöriltä, vaikuttavat viihtyvyyteen negatiivisesti ja altistavat pysäköidyt pyörät tarpeettomalle ilkivallalle.

Hylättyihin polkupyöriin sovelletaan lakia ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008). Kaupunkirakennelautakunta on aiemmin vahvistanut ajoneuvojen lähi- ja varastosiirtoja koskevat periaatteet ja siirtotaksat (kaupunkirakennelautakunta 11.1.2012 11 §).

Korjauskelvottomat ja rikotut polkupyörät voidaan siirtolain säännöksen huomioon ottaen siirtää ilman ennakolta annettavaa siirtokehotusta, mikäli niiden kunnosta aiheutuu vaaraa ympäristölle tai ihmisille. Romupyörien haltijan velvollisuudesta huolehtia romuajoneuvon toimittamisesta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja jätteen hylkäämistä koskevasta kiellosta säädetään jätelaissa.

 

Käsittelyn periaatteet              Hylättyjen pyörien käsittelyn periaatteissa noudatetaan pitkälti samaa toimintatapaa, mitä moottoriajoneuvojen siirron osalta. Pyöriä voidaan siirtolain mukaisesti siirtää kunnan omistamilta katualueilta ja maastosta sekä yksityisen alueen omistajan pyynnöstä myös yksityisiltä alueilta.

Työ aloitetaan keskustan alueelta. Alueurakoitsijana toimiva Mestar kuvaa normaalien tarkastuksien yhteydessä pyöräparkit kahden viikon välein ja pyrkii valokuvia vertaamalla päättelemään, mitä polkupyöriä ei käytetä. Käyttämättömiin polkupyöriin kiinnitetään siirtolain edellyttämä siirtokehotus. Siirtokehotuksessa ajoneuvon omistajaa velvoitetaan siirtämään hylätty ajoneuvo siirtokehotuksessa mainitussa määräajassa uhalla, että kunta voi siirtää pyörän määräajan jälkeen varastosiirtopäätöksellä kaupungin erikseen hyväksymään varastoon (polkupyörien varastoalue). Myöhemmin toimintaa voidaan laajentaa muille alueille.

Siirtokehotukselle annetaan yleensä 7 vrk määräaika, jonka jälkeen Mestar tarkistaa pyörän paikallaolon ja pysäköinninvalvoja tekee tarvittavan varastosiirtopäätöksen. Siirtolain mukaan varastosiirtopäätös tulee antaa tiedoksi myös poliisille ja mikäli ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, varastosiirtopäätös on annettava tiedoksi kuuluttamalla.

On tarkoituksenmukaista perustaa oma varasto kaupungin varastosiirroilla siirtämille polkupyörille. Ajoneuvon omistaja voi varastosiirron jälkeen käydä lunastamassa pyörän takaisin itselleen maksamalla varastosiirron kustannukset pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelussa. Tämä edellyttää, että ajoneuvon omistaja pystyy luotettavasti osoittamaan kaupungin varastosäilytyksessä olevan polkupyörän (ajoneuvon) omistusoikeuden.

Kaupungin polkupyörien varastoalueen osoite on julkinen, mutta sen tarkempi sijainti esitetään erikseen kokousasiakirjojen liitteenä ja se asetetaan salaiseksi mahdollisen ilkivallan ja varkauksien ehkäisimeksi.

Siirtolain mukaisesti kaupungin tulee säilyttää polkupyöriä vähintään 37 vrk, jona aikana pyörän omistaja tai haltija voi henkilötodistusta ja siirto- ja hallintomaksua vastaan noutaa pyörän varastoalueelta. Maksu suoritetaan valtuustotalon pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelupisteessä. Varastosäilytyksen jälkeen pyörät siirtyvät siirtolain mukaisesti kaupungin omaisuudeksi ja ne on tarkoituksenmukaista siirtää pyörän kunnosta ja arvosta riippuen joko kierrätykseen, hävitettäväksi tai myytäväksi.

Kaupunki on alustavasti neuvotellut varastosiirron myötä kaupungin omistukseen siirtyvien pyörien osalta yhteistyöstä Tukeva-valmennussäätiön kanssa. Kaupungin omistukseen siirtyneet pyörät on tarkoitus toimittaa Tukeva-työvalmennussäätiölle erikseen tehtävän sopimukseen perustuen. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut solmii Tukeva-työvalmennussäätiön kanssa erillisen sopimuksen kaupungin omistukseen siirtyneiden polkupyörien myynnistä tai muusta hyödyntämisestä.

Kaupunki aloittaa pyöräparkkien siivouksen keskustan alueurakkaan kuu-luvista polkupyöräparkeista (liitekartta). Hylättyjä polkupyöriä voidaan kiinteistönomistajien pyyntöihin perustuen siirtää myös yksityisiltä kiinteistöiltä. Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut hankkii tarvittavat siirtopyynnöt kiinteistöjen omistajilta.

                                                         

Vaikutusten arviointi                Hylättyjen polkupyörien käsittelyllä on positiiviset vaikutukset kaupunkiympäristön viihtyvyyteen ja pyöräparkkien käytettävyyteen ja sitä kautta myös pyöräilyn edistämiseen. Pyöräparkkien käyttöasteen kasvattaminen mahdollistaa myös pyöräilyn liikenneosuuden kasvattamisen. Pyöräilyn edistäminen vaikuttaa positiivisesti päästöjen määrään, liikenneinfran kunnossapidon kestävyyteen sekä kansanterveyteen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että polkupyörien varastoalueeksi vahvistetaan liitteenä olevan kartan mukainen alue ja että varastosiirrolla siirretyn polkupyörän varastosiirtokustannuksina peritään pyörän siirtojärjestelyjen, varastosiirron ja -säilytyksen osalta yhteensä 30 euroa.

Lisäksi esitän, että päätös pannaan kuntalain 143 §:n mukaisesti heti täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Liitteet

1

8558/2018 Keskustan alueurakkaan kuuluvat pyöräparkit

 

2

8558/2018 Polkupyörien varastoalue (salainen, ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh. +358 44 718 5099

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa