Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskusvaalilautakunta

6 §

29.11.2018

 

§ 5

Asianro 9269/00.00.00.02/2018

 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kevään 2019 vaaleissa

 

 

Päätöshistoria

 

Keskusvaalilautakunta 29.11.2018 6 §

 

 

 

                                                               Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019.

 

Europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien (yhdistelmävaalit) ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.–21.5.2019. Maakuntavaalien järjestämisestä saataneen varmuus syksyn 2018 aikana.  

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään sopivalta muulta organisaatiolta.

 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla.

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin eduskuntavaalien osalta 25.1.2019 mennessä ja yhdistelmävaalien osalta 8.3.2019 mennessä.

 

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Ministeriö suosittelee ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista sellaisiin paikkoihin, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnan järjestämät yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa

 

Presidentinvaalin ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta kaupungintalolla, Puijonlaakson kirjastolla, yliopiston tiloissa (Studentia), kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Maaningan kirjastolla, Mäntylän palvelutalolla, Petosen seurakuntatalolla, Matkuksen kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, Prisman kauppakeskuksessa, Kolmisopen kauppakeskuksessa, Juankosken virastotalolla ja Karttulan palvelupisteessä. Nilsiässä ennakkoäänestys järjestettiin aiempien vaalien mukaisesti virastotalolla, Palonurmen koululla, Siikajärven kyläkaupalla ja Pajulahden koululla.

 

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Paikkojen lukumäärä on myös riittävä ja niiden ylläpito onnistui käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Vilkkaimmat äänestyspaikat olivat Prisman kauppakeskus (5905 äänestäjää) ja kaupungintalo (5848 äänestäjää).

 

Ennakkoäänestyksen järjestely kevään 2019 vaaleissa

 

Kunnalla on edellä mainituin tavoin mahdollisuus järjestää harkintansa mukaan ennakkoäänestys myös omana toimintana. Kaupungin järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääosin Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

 

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin. Äänestyspisteiden päivittäisiin aukioloaikoihin on tehty joitakin muutoksia äänestyksen sujuvuuden varmistamiseksi. 

 

Juankoskella ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi kirjaston tiloihin. Aiemmin äänestyspaikana toiminut Juankosken virastotalo on nykyisin seurakunnan käytössä.  

 

Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspaikat olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna lukuun ottamatta yliopiston ennakkoäänestyspaikkaa, jossa äänestystä ei toimiteta viikonloppuna oppilaitoksen ollessa suljettuna sekä Nilsiässä olevia ennakkoäänestyspaikkoja, joiden osalta noudatetaan aiempaa käytäntöä.

 

Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat ja laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen määräämät vaalitoimikunnat.

 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat kevään 2019 vaaleissa olisivat siten seuraavat:

 

 

Ennakkoäänestyspaikka                         Päivä             Aukioloaika

 

1.       Prisman kauppakeskus, Savilahdentie 10, 70700 Kuopio

                                           

                                                                 3.–5.4           9–20

                                                                 6.-7.4            10–18

                                                                 8.–9.4           9–20

 

                                                                 15.–17.5        9–20

                                                                 18.-19.5         10–18

                                                                 20.–21.5        9–20

 

2.      Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio

                     

                                                                 3.–5.4           12–20

                                                                 6.-7.4            10–18

                                                                 8.–9.4           12–20

 

                                                                 15.–17.5        12–20

                                                                 18.-19.5         10–18

                                                                 20.–21.5        12–20

                                           

3.      Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio

 

                                                                 3.–5.4           12–20

                                                                 6.-7.4            10–18

                                                                 8.–9.4           12–20

 

                                                                 15.–17.5        12–20

                                                                 18.-19.5         10–18

                                                                 20.–21.5        12–20

 

4.      Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopio

 

                                                                 3.–5.4           12–20

                                                                 6.-7.4            12–18

                                                                 8.–9.4           12–20

 

                                                                 15.–17.5        12–20

                                                                 18.-19.5         12–18

                                                                 20.–21.5        12–20

 

 

 

 

5.      Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus (Studentia-rakennus), Yliopistonranta 3, 70210 Kuopio

 

                                                                 3.–5.4           10–15

                                                                 8.–9.4           10–15

 

                                                                 15.-17.5         10-15

                                                                 20.-21.5         10-15

 

6.      Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmenkatu 27, 71310 Vehmersalmi

                                                                

                                                                 3.4                 13–19

                                                                 4.–5.4           9–15

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.4                13–19

                                                                 9.4                9–15

 

                                                                 15.5               13–19

                                                                 16.–17.5        9–15

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.5               13–19

                                                                 21.5               9–15

 

7.       Riistaveden kirjasto, Vaarutie 1, 71160 Riistavesi

 

                                                                 3.-5.4            10–16

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.–9.4           13–19

 

                                                                 15.-17.5         10–16

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.–21.5        13–19

 

8.      Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio

                                                                

                                                                 3.–4.4           13–19

                                                                 5.4                 10–16

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.–9.4           13–19

 

                                                                 15.–16.5        13–19

                                                                 17.5               10–16

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.–21.5        13–19

 

 

 

 

9.      Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio

 

                                                                 3.–5.4           11–19

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.–9.4           11–19

 

                                                                 15.–17.5        11–19

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.–21.5        11–19

 

10.   Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimintakeskus Mäntylä, Untamonkatu 5, 70500 Kuopio

                                                                

                                                                 3.–5.4           14–18

                                                                 6.–7.4           10–14

                                                                 8.–9.4           14–18

                                                                

                                                                 15.–17.5        14–18

                                                                 18.–19.5        10–14

                                                                 20.–21.5        14–18

 

11.    Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

                                                                

                                                                 3.–5.4           9–20

                                                                 6.-7.4            10–18

                                                                 8.–9.4           9–20

 

                                                                 15.–17.5        9–20

                                                                 18.-19.5         10–18

                                                                 20.–21.5        9–20

 

12.   Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio

                                                                

                                                                 3.–5.4           10–15

                                                                 6.–7.4           10–14

                                                                 8.–9.4           10–15

 

                                                                 15.–17.5        10–15

                                                                 18.–19.5        10–14

                                                                 20.–21.5        10–15

 

13.   Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

                                                                

                                                                 3.–5.4           11–15

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.–9.4           11–17

 

 

 

                                                                 15.–17.5        11–15

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.–21.5        11–17

 

14.   Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä

 

                                                                 3.–5.4           11–17

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.–9.4           11–17

 

                                                                 15.–17.5        11–17

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.–21.5        11–17

 

15.   Palonurmen koulu, Palonurmentie 780, 73810 Palonurmi

 

                                                                 3.4                 9–11

 

                                                                 15.5               9-11

 

16.   Siikajärven kyläkauppa, Karintie 237, 73830 Siikajärvi

                                                                

                                                                 3.4                 13–15

 

                                                                 15.5               13-15

 

17.   Pajulahden koulu, Kortteisenmäentie 21, 73360 Pajulahti

 

                                                                

                                                                 4.4                16–18

 

                                                                 16.5               16-18

 

18.   Juankosken kirjasto, Juankoskentie 26, 73500 Juankoski

                                           

                                                                                                             3.4                 10-16

                                                                                                             4.4                12-19

                                                                                                             5.4                 10-16

                                                                                                             6.-7.4            10-15

                                                                                                             8.4                12-19

                                                                                                             9.4                10-16

                                                                                                            

                                                                                                             15.5               10-16

                                                                                                             16.5               12-19

                                                                                                             17.5               10-16

                                                                                                             18.-19.5         10-15

                                                                                                             20.5               12-19

                                                                                                             21.5               10-16

 

19.   Maaningan kirjasto, Keskusraitti 3, 71750 Maaninka

 

                                                                 3.4                 9–15

                                                                 4.4                13-19

                                                                 5.4                 9-15

                                                                 6.–7.4           10–15

                                                                 8.4                13-19

                                                                 9.4                9-15

 

                                                                 15.5               9–15

                                                                 16.5               13-19

                                                                 17.7               9-15

                                                                 18.–19.5        10–15

                                                                 20.5               13-19

                                                                 21.5               9-15

                                                                

                    

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kevään 2019 vaalien yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään edellä mainituin tavoin ja äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


                  

 

                                           

 

                                                         

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa