Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4573/2018 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 7

Asianro 4573/10.03.02.03/2018

 

 

Aloite Työnkulman ja sen viereisen tontin hankkimiseksi Kuopion kaupungin omistukseen ja kunnostamiseksi järjestöjen käyttöön

 

 

Työnkulman säilyttämisestä ja sen viereisen tontin hankkimisesta kaupungille on tehty kuntalaisaloite, jonka allekirjoittajina on kuopiolaisia asukkaita ja Kuopio – Kallavesi Eläkeläiset ry ja Kuopion Varhaiseläkkeensaajat KVES ry.

 

Alueen kaavoitusprosessin yhteydessä Työnkulman kuntoa on selvitetty laajasti. Kaikissa rakennuksen peruskorjaukseen tai käyttötarkoituksen muutokseen liittyvissä selvityksissä on käynyt selkeästi ilmi, että Työnkulman rakennuksen säilyttäminen vaatisi runsaasti kokonaisvaltaisia korjaus- ja muutostöitä, jotta se saataisiin vastaamaan tämän hetkisiä tarpeita ja määräyksiä. Kaikki talotekniikka, lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkölaitteet ja -järjestelmät joudutaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi uusimaan kokonaisvaltaisesti. Välttämätön rakenteiden ja varusteiden uusiminen tarkoittaisi sitä, että rakennuksesta jäisi jäljelle vain kantava betoninen runko. Ulkoarkkitehtuuri muuttuisi muun muassa lämpöerityksen vahvistamisen vuoksi ja mahdollisesti myös julkisivulevyn korjauksen/muutoksen myötä. Selvitysten mukaan korjaustoimenpiteiden ja kunnostuksen yhteydessä arkkitehtuurin, tyylin ja rakentamisen alkuperäisyys kärsisi suurella todennäköisyydellä, suojelun arvot katoaisivat ja korjaustoimenpiteet olisivat mittavia ja kalliita.

 

Työnkulman rakennuksen kohdalla ongelmallista olisi sellaisen pitkäaikaisen käyttötarkoituksen löytäminen, jonka vuokratuotot kattaisivat korjaus- ja ylläpitokustannukset. Mahdollisia korjaus- ja säilytysavustusmahdollisuuksia on selvitetty asiantuntijoiden kesken ja ilmeiseksi on käynyt, ettei esimerkiksi yksityinen taho ole oikeutettu saamaan riittävän kattavia avustuksia. Tämä on havaittu jo rakennuksen aiemmassakin historiassa aiempien omistajien osalla.

 

Vaikka kohde on historiallisesti merkittävä paikallisen puolue-, yhdistys- ja kulttuurielämän tapahtumapaikkana ja se on vuosien saatossa toiminut pääosin erilaisten järjestö-, kurssi-, kulttuuri- ja viihdetapahtumien pitopaikkana sekä muun muassa Kuopion yliopiston toimi- ja opetustiloina, Kuopion kaupungille ei ole tarkoituksenmukaista hankkia Työnkulman rakennusta omistukseensa eikä toteuttaa sinne matalan kynnyksen kulttuuri- ja harrastustiloja. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue pyrkii vastaamaan kulttuuritoimijoiden tilatarpeisiin ensisijaisesti kehittämällä jo omistamisensa tilojen käyttöä.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteeseen.

 

 

 

 

Liitteet

8

4573/2018 Aloite

 

9

4573/2018 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

3

4573/2018 Yhteenveto rakennuksen kuntoselvityksistä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa