Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  448/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 8

Asianro 448/02.05.01.00/2019

 

 

Kamppailijat Oy:n avustushakemus Kuopion liikunta- ja kamppailukeskuksen toiminnan käynnistämiseen

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

 

Yhteenveto Kamppailijat Oy:n esityksestä Kuopion kaupungille

 

Kamppailijat Oy on tehnyt Kuopion kaupungille esityksen tuen myöntämisestä toiminnan käynnistämiseksi Väliköntie 4 kiinteistön vuokratiloissa.

 

Yhtiön ovat perustaneet Judoseura Sakura ry, Kuopion Ju-jutsuseura ry, Kuopion Karateseura ry ja Kuopion Taekwondo ry. Lisäksi Gladiator Factory ry hyväksyttiin Kamppailijat Oy osakkaaksi 18.12.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiössä ei ole muita omistajia. Yhtiön ensisijaisena tarkoituksena on osakkaiden harjoitteluolosuhteiden kehittäminen.

 

Kamppailijat Oy on vuokrannut Väliköntie 4 kiinteistöstä käyttöönsä 1650 m2, joita tiloja se vuokraa eteenpäin eri kamppailulajiseuroille, Sunset Tl Oy:lle toiminnalliseen harjoitteluun ja muille liikunta-alan toimijoille. Tanssiseura J&V ry ja Gladiator Factory ry siirtävät koko toimintansa Väliköntie 4 kiinteistöön 1.2. - 1.7.2019 välisenä aikana. Päivittäin tilaa käyttävät sadat harrastajat tuovat mahdollisuuksia myös muuhun yritystoimintaan, kuten esimerkiksi siivousyritykselle, myymälälle, kioskille, kahviolle, hyvinvointipalveluille, hierojille yms.

 

Yhdistyspohjaisen toiminnan tavoite on tuottaa jäsenilleen edullisia yhteisöllisiä harrastusmahdollisuuksia; tämän mahdollistaa suunniteltu tilojen vuorottaiskäyttö ja muuntojoustavuus erilaisiin tilanteisiin. Liikunta- alan yritykset ja muut oheispalvelut täydentävät palvelutarjontaa.

 

Judoseura Sakura ry, Kuopion Ju-jutsuseura ry, Kuopion Karateseura ry, Kuopion Taekwondo ry ja Gladiator Factory ry liikuttavat jatkuvasti ja pitkäjänteisesti satoja lapsia, nuoria ja aikuisia sekä erityisryhmiä. Liikunta- ja kamppailukeskuksen tiloissa liikuntaa harrastaa kaikenikäisiä harrastajia.  Harrastajia seuroissa on yhteensä n. 750, joista junioreita tai lapsia noin puolet. Tilojen laajentumisen myötä seuroilla on mahdollisuus laajentaa mm. lasten ja nuorten toimintaa ja siten lisätä liikunnan harrastamista Kuopiossa. Parhaimmillaan keskus tulee tarjoamaan harrastustilat noin 1500 kuopiolaiselle.

Kuopion kaupungin arviointikriteerit ja periaatteet yksityisten liikuntatilojen mahdollistamiseksi

 

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 § 293 linjannut arviointikriteerit ja periaatteet yksityisten liikuntatilojen mahdollistamisesta. Tarvemäärittelyn ja liikuntatilan mahdollistamiseen osallistumisen keskeisiä arviointikriteereinä ovat harrastajamäärä, tilan saavutettavuus harrastajiin nähden, tilojen kustannustehokas kokonaiskäyttö, muut hyvinvointivaikutukset, yritysvaikutukset sekä imago-, tapahtuma- ja matkailuvaikutukset.

 

Linjaukset kaupungin mahdollisesta osallistumisesta yksityisten liikuntahallien mahdollistamiseen:

 

1.       Kaupunki voi osallistua mahdollisiin rakennushankkeisiin normaalina elinkeinorakentamisena, joka tarkoittaa käytännössä yhteistyötä kaavoituksessa ja tonttien esirakentamisessa.

 

 -          Mikäli rakentamiseen on julkista hankerahoitusta, kaupunki voi osallistua hankerahoitukseen de minimis -tuen mukaisella osuudella.

 

-          Kaupunki voi myöntää erityisistä syistä harkinnanvaraista tukea liikunta- ja kulttuurirakentamisessa. Yritystuista päättää kaupunginhallitus. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa lausunnon hankkeesta keskeisten arviointikriteerien pohjalta.

 

2.       Kaupunki voi tukea asukkaiden palvelunkäyttöä harkinnanvaraisesti.

 

-          Kaupunki voi vuokrata tilaa tai käyttöaikaa asukkaiden palvelujen järjestämiseksi toimijan kanssa sovitulla tavalla määräaikaisesti tai toistaiseksi.

 

-          Kaupunki voi tukea harkinnanvaraisesti liikuntajärjestöjä, jotka käyttävät tilaa. Avustuksista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta kaupunginvaltuuston vuosittain päättämän talousarvion puitteissa.

 

Tuet ja avustukset vaativat aina hankekohtaiset päätökset ja tarvittavat resursoinnit. Mahdolliset tuet ja avustukset päätetään vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä.

 

Kamppailijat Oy:n liikunta- ja kamppailukeskuksen arviointi arviointikriteerien pohjalta

 

Edellä mainittujen arviointikriteerien pohjalta voidaan todeta, että Kamppailijat Oy:n esittämälle liikunta- ja kamppailukeskuksen mahdollistamille harrastusolosuhteille on olemassa tarve. Liikunta- ja kamppailukeskus tarjoaa parhaimmillaan harrastusolosuhteet noin 1500 harrastajalle, joten kyseessä on merkittävä lisä kuopiolaiseen liikuntapaikkatarjontaan. Liikuntaharrastukset virkistävät, edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä tuovat sisältöä elämään, joten liikunta- ja kamppailukeskuksen tarjoamilla harrastusmahdollisuuksilla on positiivinen vaikutus kuopiolaisten hyvinvointiin.

 

Esitetty paikka on sijainniltaan varsin hyvä, kun huomioidaan alueen saavutettavuus myös kevyen- ja joukkoliikenteen osalta ja liikunta- ja kamppailukeskus tukee osaltaan Savilahden palvelutarjonnan kehittymistä. Kuopion kaupungin omistamien väestönsuojien kuntoarviointi ja korjaussuunnittelu ovat menossa Kuopion kaupungin tilakeskuksella. Mikäli väestönsuojia ei ole kustannuksiltaan tarkoituksenmukaista korjata ja uudistaa liikuntakäyttöön, tarjoaa Kamppailijat Oy:n liikunta- ja kamppailukeskus osaltaan harjoitteluolosuhteita ja helpottaa siten harjoitteluolosuhteiden löytämistä eri liikuntalajien käyttöön.

 

Liikunta- ja kamppailukeskus monipuolistaa Kuopion liikunta-alan yrityskenttää ja tarjoaa oheispalveluina mahdollisuuden myös muiden yritystoimintojen kehittymiselle. Toimijoiden tarjoamalla leiri- ja kilpailutoiminnalla on positiivinen vaikutus Kuopion liikuntamatkailuun ja kokonaisuudessaan keskuksella palvelutarjontoineen on positiivinen vaikutus Kuopion imagoon.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta toteaa lausuntonaan, että Kamppailijat Oy:n Kuopion liikunta- ja kamppailukeskus hanke täydentää osaltaan Kuopion liikuntapaikkaverkostoa ja tarjoaa liikuntapaikkapalveluita erityisesti kamppailulajien ja tanssin harrastajille sekä on kokonaisuudessaan arvioituna positiivinen hanke edellä mainittujen arviointi kriteerien valossa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki myöntää kertaluontoisesti Kamppailijat Oy:lle 80 000 euroa tukea mahdollistamaan toiminnan käynnistämisen Väliköntie 4 kiinteistön vuokratiloissa ja kohtuuhintaisen harrastamisen erityisesti lapsille ja nuorille. 

 

Liitteet

10

448/2019 Avustushakemus

 

11

448/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa