Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1169/2017 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 9

Asianro 1169/10.02.02/2017

 

 

Hepomäen osayleiskaavaehdotus/hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Kuopion kaupungin Strateginen maankäyttö on valmistellut Hepomäen aluetta koskevan osayleiskaavaehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.12.2018 osayleiskaavaehdotuksen ja luonnosvaiheen kannanottoihin laaditut Strategisen maankäytön vastineet jatkotoimenpiteitä varten. Osayleiskaava muuttaa suunnittelualueen osalta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa (Kh 13.8.2001, MRL 201§). Kaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaavalla osoitetaan erityisesti kaava-alueen keskeisimpien, rautatien ja Kaatopaikantien välisten osien teollisuuskäyttövaraukset ja sovitetaan jätekeskuksen kehittämistoimenpiteet ympäröivään maankäyttöön siten, että yksityisomituksessa olevien maa- ja metsätalousalueiden käyttö voi pääosin jatkua entisellään. Alueen liikenneverkko, mm. uusi katu- /tieyhteys Vitostien suuntaan, sekä jätekeskuksen ja uusien teollisuusalueiden kulkuyhteydet myös Karttulantien suuntaan selvitetään.

 

Strateginen maankäyttö on kirjeellään 9.1.2019 pyytänyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausuntoa Hepomäen osayleiskaavaehdotuksesta 13.2.2019 mennessä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntonaan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa:

 

Osayleiskaavaehdotuksessa on palvelualueen tarpeet otettu huomioon suhteellisen hyvin. Alueen liikuntapaikkapalvelut, ulkoilureitit on keskitetty pääosin maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Myös hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vastuiden ulkopuolisten liikuntapaikkapalvelujen: jalankulun, pyöräilyn ja moottorikelkkailun yhteystarpeet on otettu osayleiskaavaehdotuksessa riittävästi huomioon.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena lausuntopyyntöön.

 

 

Liitteet

12

1169/2017 Lausuntopyyntö

 

13

1169/2017 Hepomäen osayleiskaava

 

14

1169/2017 Hepomäen osayleiskaava/yleiskaavamerkinnät ja määräykset

 

15

1169/2017 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannu Pöllä

puh. +358 44 718 2520

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa