Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.02.2019/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1146/2019 Tilinpäätös 2018

 

 

§ 16

Asianro 1146/02.02/2019

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

   8 989 174

9 261 195

272 021

103,0

Toimintakulut

-46 052 710

-46 420 607

-367 897

 100,8

Toimintakate

-37 063 536

 -37 159 412

-95 876

100,3

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate ylitti talousarvion n. 0,1 M€, toteutuma 100,3 %.

 

Vuonna 2018 ei esitetty talousarviomuutosta, vaikka talousarviosta puuttuivat palkankorotusvaraukset (-0,25 M€). Palkankorotukset, museohankkeen käynnistämiskulut (-0,14 M€) sekä muut budjetoimattomat menot saatiin melkein katettua liikuntapaikkapalveluiden vuokrien alittumisella (Jäähallin vuokra aleni remontin vuoksi ja Lippumäen ylipainehallin valmistuminen siirtyi vuodelle 2019). 

 

Testamenttivaroja käytettiin vuoden 2018 aikana yhteensä n. -71 000 € lautakunnan päättämiin kohteisiin mm. Takuulla-hankkeen, Menox-toiminnan laajentamiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Vuodelle 2019 siirrettiin testamenttivaroja käytettäväksi 246 244,82 €. 

 

Investointien toteutuminen:

 

Koneiden ja kaluston hankintaa varten määräraha oli -731 000 € ja toteutuma on -671 100 € (91,8 %). Suurimpana hankkeena oli Nilsiän ja Karttulan kirjastojen kalustaminen.

 

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli -50 000 € ja toteutuma oli lähes talousarvion mukainen -49 161 €. Määrärahalla hankittiin taideteoksia taidemuseon kokoelmiin.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen Liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen investointikulujen toteutuma oli -5,4 M€, toteutuma 80,6 %. Sitovuustaso kaupunkiympäristön palvelualueella on koko yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Lippumäen tekojääradan rakentaminen saatiin pääsoin valmiiksi, tekojääradan jäädytyslaitteen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2019 laitteiston pitkästä toimitusajasta johtuen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

Liitteet

5

1146/2019 Tilinpäätös 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

Janne Hentunen palasi kokoukseen klo 17.31 ennen asian esittelyn alkua.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa