Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.02.2019/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 35

Asianro 1536/10.03.01.02/2019

 

 

Kuopion kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon laskutus vuodelta 2018

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Katujen puhtaanapito määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa. (15.7.2005/547) Lain kolmas luku käsittelee puhtaanapitoa. Sen 13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tämän lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta.

 

Lain 14 b §:n mukaan kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta.

 

Kuopion kävelykeskustan puhtaanapito on tehty keskitetysti 1.1.2015 alkaen Kuopion kaupunginvaltuuston 1.9.2014 79 § päätöksen mukaisesti. Palvelun on tuottanut Mestar. Kävelykeskustan katujen alueella on puhtaanapito jaettu hoitotason mukaan kahteen luokkaan.

 

Kuopion ja Juankosken muodostaman osayhteisvaltuuston päätöksen 14.11.2016 § 13:n mukaan aluksi kahden vuoden määräaikaisena kokeiluna alkanut kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito jatkuu 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Laskutus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Maksun määräytyminen:

Kokonaiskustannukset vuonna 2018 kävelykeskustan keskitetystä puhtaanapidosta olivat 96 838,19 €.

 

Neliökustannus puhtaanapidosta oli:

1. hoitoluokassa 74 131,26 € jaettuna pinta-alalla 17 219 m2 = 4,31 €/ m2

2. hoitoluokassa 22 706,93 € jaettuna pinta-alalla 18 034 m2 = 1,26 € /m2

 

Kiinteistöiltä perittävät kustannukset määräytyvät yllä olevien toteutuneiden hoitoluokittaisten neliöhintojen ja niiden hoitovastuulla olevien puhtaanapitoalojen mukaan.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki perii kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon maksua vuodelta 2018 hoitoluokkaan 1 kuuluvilta tonteilta 4,31 € / m2 ja hoitoluokkaan2 kuuluvilta tonteilta 1,26 €/m2.

                            

Päätös määrätään pantavaksi kuntalain 143 §:n mukaisesti heti täytäntöön mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Liitteet

4

1536/2019 Kävelykeskustan puhtaanapitoluokituskartta

 

5

1536/2019 Kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito laskelma 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa