Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.02.2019/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 34

Asianro 1455/10.03.01.02/2019

 

 

Kuopion kaupungin viljelypalstojen vuokraus ja sääntöjen uudistaminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin alueelle on perustettu 1970–2000 -luvun aikana noin 350 viljelypalstaa yhdeksään eri kohteeseen: Särkiniemi, Itkonniemi, Niuva, Savisaari, Julkulanniemi, Rahusenkangas (Lepoharju), Jynkänlahti, Petonen ja Pappilanmäki.

 

Palstoja ei ole kunnostettu niiden olemassaolo aikana. Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2018, että palstoille laaditaan kunnostusohjelma. Tämän johdosta kaupunki on teettänyt konsultilla v. 2018 viljelypalstojen kunnostusohjelman ja Itkonniemen viljelypalsta-alueen kunnostussuunnitelman. Ensimmäisenä korjauskohteena toteutetaan v. 2019 Itkonniemen viljelypalsta-alueen kunnostus. Työ on tällä hetkellä käynnissä. Jatkossa on tarkoitus kunnostaa yksi viljelypalsta noin joka toinen vuosi.

 

Perusparannettujen viljelypalstojen vuokrahinnan korotus on päätetty kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 21.3.2018 § 62. Uudet hinnat ovat 35 euroa/aari ja 20 euroa/puoli aaria.

 

Vanhojen palsta-alueiden osalta hinta on edelleen 21,50 euroa/vuosi.

 

Itkonniemen palsta-alueen kunnostuksen yhteydessä alueelle tullaan rakentamaan 5 kpl korotettuja viljelylaatikoita (3 m x 1,5 m x 0,5 m). Tämä mahdollistaa myös liikuntarajoitteisten henkilöiden osallistamista viljelypalstatoimintaan. Laatikoiden vuokrahinnaksi on suunniteltu 8 euroa/laatikko/vuosi.

 

Tällä hetkellä vuokrasopimus on määräaikainen. Käytännössä palsta-alueen vuokraus on pitkäaikaista vuokrausta, koska viljelijällä on ollut etuosto-oikeus palstaan maksamalla eräpäivään mennessä viljelijälle lähetetty lasku palsta-alueesta.

                            

Mikäli viljelijä lopettaa viljelyn palstallaan (ei maksa laskua eräpäivään mennessä tai sanoo vuokrauksen irti), palstan voi vuokrata kuka ensin ehtii netin kautta.

 

Suunnittelutyöstä saatu palaute

 

Suunnitteluvaihe oli vaativa. Aluksi suunnitteilla oli laajempi uudistus, mutta kuulemisvaiheen perusteella suunnitelmia muutettiin niin, että nykyinen palstajako säilyi pitkälti ennallaan. Ongelmia aiheutti myös se, että aikojen saatossa palstojen rajat ovat hävinneet ja palstat ovat siirtyneet. Rajojen palauttaminen ja merkitseminen ovat yksi tärkeimmistä kunnostuksen aiheista. Peruskunnostukseen kuuluu myös ojien perkaaminen ja käytävien vahvistaminen. Samalla alueen varustusta parannetaan.

 

 

Viljelypalstojen jatkokehittäminen

 

Konsulttityön ja tehdyn asiakaskyselyn ja asiakaspalautteiden perusteella viljelypalstasääntöjen uudistamiseen on tarvetta (vuokra-ajat, hinnasto, selkeät vuokrausohjeet) epäselvyyksien välttämiseksi mm. palstojen rajojen siirtymiset ovat aiheuttavat ongelmia. Joillakin vuokraajilla on myös useampi palsta käytössään.

 

Esityksen liitteenä on nykyinen voimassa oleva viljelypalstasääntö (krl 21.3.2018 § 62) ja esitys uudesta tarkennetusta vuokraussäännöstä, viljelypalstasääntö 2019, luonnos 15.2.2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                Viljelypalstojen käytöllä arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia alueiden yhteisöllisyyteen. Monelle palstalaiselle harrastus on mukava henkireikä ja itsekasvatetut kasvikset tuottavat myös mielihyvää. Kun alueita parannetaan niiden käytettävyys ja viihtyisyys paranevat.

                            

Laadituissa kunnostussuunnitelmissa on otettu huomioon esteettömyys, jonka ansioista viljelypalstojen käyttäjäkunta laajenee koskemaan myös liikuntarajoitteisia henkilöitä.

                            

Yritysvaikutukset lienevät vähäiset. Palstalaiset joutuvat hankkimaan mm. erilaista välineistöä, siemeniä ja taimia, joka tuottaa liiketoimintaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy uudet viljelypalstasäännöt alkaen 15.4.2019. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Itkonniemen viljelypalstalaatikoiden viljelykauden vuokrahinnaksi 8 euroa/laatikko/vuosi. 

 

 

Liitteet

2

1455/2019 Voimassa oleva viljelypalstasääntö

 

3

1455/2019 Viljelypalstasäännöt 2019 luonnos

 

                                                         

Valmistelija     

Hannele Kauppinen

puh. +358 44 718 5713

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa