Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.02.2019/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 38

Asianro 2541/08.00.00/2018

 

 

Pyöräilyn edistämisohjelman hyväksyminen

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on laatinut liitteenä olevan pyöräilyn edistämisohjelman. Työn lähtökohtina ovat olleet Kuopion kaupungin strategia 2030, resurssiviisausohjelma ja vahva tahtotila, jotka edistävät viisasta liikkumista ja pyöräilyä. Pyöräilyn edistämisellä tuetaan myös Kuopion asettamaa tavoitettaan olla hiilineutraali ja jätteetön kaupunki viimeistään vuonna 2050.

 

Pyöräilyn edistämisohjelman lähtökohdat

 

Kuopion pyöräilyn edistämisohjelma laadittiin vuoden 2018 aikana ja työn aluksi selvitettiin pyöräilyn nykytilaa Kuopiossa. Työssä referenssikaupunkeina olivat Helsinki, Espoo, Jyväskylä ja Rovaniemi. Esimerkkikaupungeiksi haettiin olosuhteiltaan erilaisia kaupunkeja.

 

Visio, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille2019-2023

 

Pyöräilyn edistämisohjelmassa määriteltiin Kuopion pyöräilylle visio: Kuopiossa pyöräily on luonnollinen arjen valinta, luonnonvoima, joka näkyy ja kuuluu kaikille.

 

Pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteet jaettiin infrastruktuurin, resurssien, viestinnän ja yhteistyön sekä palvelujen osa-alueisiin. Näihin osa-alueisiin kirjattiin yhteensä 19 toimenpidettä ja niiden toteuttaminen ajoitettiin edistämisohjelmassa vuosille 2019–2023. Jokaiselle toimenpiteelle nimettiin vastuutaho.

 

Pyöräilyn edistämisohjelman vaikutuksia seurataan toimenpiteiden toteutumisella ja edistämisohjelmaan määritetyillä mittareilla. Mittareiksi pyöräilyn edistämisohjelmaan kirjattiin mm. pyöräilyn kulkumuoto-osuuden ja pyöräilymäärien seuraaminen, pyöräpysäköintipaikkojen määrällä ja käyttöasteella sekä asukkaiden tyytyväisyydellä pyöräilyn olosuhteisiin. Mittareita seurataan säännöllisesti.

 

Pyydetyt lausunnot                   Pyöräilyn edistämisohjelmasta pyydettiin lausuntoa tilakeskukselta, kasvun ja oppimisen palvelualueelta ja kaupungin markkinointiyksiköstä. Määräaikaan mennessä ei saapunut lausuntoja.

 

Pyöräilyn edistämisohjelmaan asetettuihin tavoitteisiin pääsy edellyttää pitkäjänteistä työtä, resursseja, sitoutumista ja laajaa yhteistyötä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteet edistävät viisasta liikkumista. Pyöräily edistää terveyttä ja hyvinvointia. Lisääntyneellä pyöräilyn kulkutapaosuudella vähennetään liikenteen päästöjä.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää asian edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

 

Liitteet

6

2541/2018 Kuopion pyöräilyn edistämisohjelma 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa