Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.04.2019/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

18 §

19.3.2019

 

§ 86

Asianro 2281/10.03.02.01/2019

 

 

Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.3.2019 18 §

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

Hankesuunnitelman taustaa

 

Vehmersalmen päiväkoti Poiju toimii vuonna 1986 päiväkotikäyttöön valmistuneessa yksikerroksisessa rakennuksessa osoitteessa Kallentie 3. Kiinteistö on tulossa rakennus- ja taloteknisesti elinkaarensa loppuun. Rakennuksen sisäilmaolosuhteiden tilanne on ollut viime vuosien ajan haasteellinen.

 

Kohteesta on laadittu tarveselvitys, johon on kirjattu tilannekuva päiväkotikiinteistön nykyisestä teknisestä kunnosta ja korjausasteesta sekä esitetty Vehmersalmella järjestettävän kunnallisen päivähoitopalvelun hoitopaikkatarve ja uusiin tiloihin perustuva ehdotus sen ratkaisemiseksi. Tarveselvitys on käsitelty palvelualueen johtoryhmässä sekä tila- ja palveluverkoston työryhmässä 27.2.2018. Hankesuunnittelu on käynnistetty kaupunginjohtajan johtoryhmän kokouksessa 15.6.2018.

 

Hankkeen laajuus ja tavoitteet

 

Vehmersalmella on tarve kahdelle päivähoitoryhmälle, joista toinen toimii pienten ryhmänä ja toinen isojen ryhmänä. Lisäksi on huomioitava avoimen varhaiskasvatuksen tarpeet.  Varhaiskasvatuksen osalta on valmisteltu päiväkotikonseptia ja sen S-koon päiväkoti on hankkeen lähtökohtana. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti tavoitteeksi kaupungin olevan kiinteistömassan hyödyntämisen.

 

Hankesuunnitelman sisältö

 

Hankesuunnitelmassa on selvitetty Vehmersalmen alueella olevien kaupungin kiinteistöjen soveltuvuus varhaiskasvatuksen käyttöön sekä tonttitilannetta. Nykyisen kiinteistökannan hyödyntämisen kannalta soveltuvimmaksi todettiin koulukeskuksen rakennuksista vanha alakoulu, rakennus D.  Uudisvaihtoehdossa soveltuvin paikka on entinen kunnantalon tontti koulukeskuksen lähellä. Näistä vaihtoehdoista on tehty vertailu, jossa on arvioitu toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. 

 

Vertailun perusteella esitetään, että rakennus D muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön, rakennuksen 3. kerroksen tilat ovat osin yhteiskäyttöisiä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatus voi hyödyntää myös samassa pihapiirissä olevaa kirjastoa, ruokasalia sekä liikuntatiloja.  Perusopetus siirtyy rakennuksiin A-C ja tiloihin tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset. Muutokset tukevat myös uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa.

 

Tarvittavat investoinnit toteutetaan kaupungin omana investointina.  Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään, perusopetuksen muutokset toteutetaan kesän 2019 aikana ja D-rakennuksen muutos alkaa syksyllä 2019 ja valmistuminen on arvioitu vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Mikäli hankkeen toteutus viivästyy, joudutaan nykyiselle päiväkotitoiminnalle järjestämään väistötilat, mikä johtuu tilojen sisäilman hallintaan liittyvistä riskitekijöistä.

 

Kuntotutkimuksessa suositellut jatkotutkimukset voivat tuoda esiin sellaisia korjaustarpeita, joita tässä hankesuunnitelmassa ei ole huomioitu. Korjaukset on kuitenkin toteuttava myös silloin, jos D-rakennus jatkaa perusopetuksen käytössä.

 

Nykyisestä päiväkotirakennuksesta luovutaan.

                     

 

 

Esitys                                Hanketyöryhmä esittää, että Vehmersalmen päiväkodille toteutetaan tilat Vehmersalmen koulun D-rakennukseen sekä tehdään tarvittavat muutokset perusopetuksen tiloihin. 

 

 

Liitteet

 

2281/2019 Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma ja hankesuunnitelman liitteet 1-5

 

Viiteaineisto

 

2281/2019 Hankesuunnitelman erilliset viitteet (1-4), jaetaan vain lautakunnalle

 

                                            Valmistelija                                          

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Karpasto ja Katja Lintunen poistuivat kokouksesta klo 16.38 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

3

2281/2019 Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma ja hankesuunnitelman liitteet

 

Viiteaineisto

1

2281/2019 Hankesuunnitelman erilliset viitteet (1-4), jaetaan kokoukseen osallistuville

 

                                                          Valmistelija                                                           

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Kokouksessa oli kuultavana hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen. Toimitilajohtaja Hannu Väänänen, Saku Kekäläinen ja Hannu Kosunen olivat läsnä asiaa käsiteltäessä. Lintunen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen. 

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa