Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Omistajaohjausjaosto

19 §

25.3.2019

 

§ 109

Asianro 1644/00.04.01/2019

 

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta päättäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 25.3.2019 19 §

 

 

 

 

                                            Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua. Kuntayhtymää on yritetty purkaa jo vuonna 2016, jolloin osa jäsenkunnista irtautui kuntayhtymästä.

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on 19.2.2019 lähettänyt nykyisille jäsenkunnilleen esityksen kuntayhtymän purkamisesta. Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen toivotaan hyväksyvän purkusopimuksen viimeistään touko-kesäkuussa 2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia on yhteensä 36, Kuopion kaupungin omistusosuus kuntayhtymästä on 20,75 %.

 

Jäsenkuntia on kuultu kuntayhtymän tilanteesta kevättalvella 2018. Kuopion kaupunginhallitus käsitteli oman lausuntonsa kokouksessaan 9.4.2018 § 111 todeten, että kuntayhtymän purku voidaan laittaa täytäntöön. Kaikki vastanneet jäsenkunnat olivat kuntayhtymän purkamisen kannalla, joten kuntayhtymä on päättänyt käynnistää purkutyön. Purkusopimusta on valmisteltu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Purkutyöstä järjestettiin jäsenkunnille työkokous 26.9.2018 Mikkelissä.

 

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan 28.11.2018 päättänyt esittää jäsenkunnille purkusopimusta hyväksyttäväksi. Purkusopimuksessa on tarkoitus sopia esimerkiksi kuntayhtymän purkamisesta, kuntayhtymän eläkemenoperusteisten kustannusten käsittelystä sekä jälkitöiden hoitovastuusta.

 

Suurimmat purkutyön käytännön asiat on jo hoidettu. Palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä on siirtynyt liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Kuntayhtymän maa- ja metsäomaisuuden myynti on toteutettu syksyllä 2018, joten ansiosta kuntayhtymän taloustilanne on hyvä. Kuntayhtymän laitosalueen odotetaan siirtyvän uudelle omistajalle kevään 2019 aikana. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä ja oletettavaa, että kuntayhtymä palauttaa jäljellä olevien jäsenkuntien peruspääomat täysimääräisesti. Kuopion kaupungin peruspääoma kuntayhtymässä on 237.444,53 euroa.

Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä valmistelee loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi. Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen yhtymähallitus valmistelee viimeisen tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen, palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.

 

                                           

 

Vaikutusten arviointi         Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali ja ettei päätöksellä ole paikallisesti vaikutusta yrityksiin.

 

                                           

 

                                           

 

 

Liitteet

 

1644/2019 Itä-Suomen päihdehuollon ky purkusopimusesitys

 

 

1644/2019 Purkusopimuksen saate

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.


 

 

Päätös                              Asiakohta käsiteltiin kokouksessa kolmantena asiakohtana. Omistajaohjausjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen. Merkittiin, että varajäsen Nelli Berg-Väänänen saapui kokoukseen klo 12.20 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                                                         

                                                         

 

 

                                                         

 

 

 

Liitteet

11

1644/2019 Itä-Suomen päihdehuollon ky purkusopimusesitys

 

12

1644/2019 Purkusopimuksen saate

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki hyväksyy osaltaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa