Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

47 §

20.3.2019

 

§ 108

Asianro 1789/02.05.06/2019

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2019 47 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta

1 300 000 euron pankkilainalle, jonka takaisinmaksu aika on 15 vuotta. Karttulan vesiosuuskunta ottaa lainan Jännevirran alueen viemäriverkostojen rakentamiselle. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen 1 300 000 euron pankkilainalle.

                                           

Karttulan vesiosuuskunta

 

Karttulan vesiosuuskunta toimii mm. Kuopiossa Karttulan ja Vehmersalmen (entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan) alueilla sekä Tervossa ja Suonenjoella. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1994 ja sillä on vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta. Osuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty ensimmäisen kerran vuonna 2004. Toiminta-aluetta on tarkistettu useita kertoja. Viimeisin tarkistaminen on ollut vuonna 2018. Osuuskunnalla on rakennettua vesijohtoverkostoa noin 440 km ja viemäriverkostoa noin 180 km. Osuuskunnalla on noin 1 100 vesijohtoliittymää ja noin 400 jätevesiviemäriliittymää.

 

Vesihuoltohanke, johon osuuskunta hakee lainatakausta

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on käynnistymässä Jännevirran alueen viemäriverkoston rakennushanke, jonka rakennussuunnitelmien mukainen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakennushanke sijoittuu kokonaan Kuopion kaupungin alueelle. Kuopion kaupungin valtuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Jännevirran alue on viemäröinnin kiireellisyysluokassa 1, koska alue sijaitsee Jänneniemen pohjavesialueella. Kaupunginhallitus on 2018 hyväksynyt Jännevirran alueelle jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen, jonka rakentaminen on vuoteen 2021 loppuun mennessä.

 

Jännevirran alueelle rakennettava viemäriverkosto sijoittuu Jännevirran rantavyöhykkeelle, sekä Jänneniemen pohjavesialueelle ja vedenhankinnan kannalta tärkeälle valuma-alueelle, jossa sijaitsee Kuopion kaupungin Jänneniemen päävedenottamo. Jännevirran hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä n. 33 km pääosin viemäriverkostoa, täydennystä olemassa olevaan vesijohtoverkostoon ja yhdysvesijohto Kuopion Vesi Liikelaitoksen Jänneniemen vedenottamolta Karttulan vesiosuuskunnan verkostoon entisellä Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan alueella.

 

Rakennettava viemäriverkosto mahdollistaa n. 130 - 140 kiinteistön liittymisen jätevesiverkostoon ensimmäisessä rakennusvaiheessa alueen viemäriverkoston yleissuunnitelman 1 - 4 mukaisilla alueilla. Lisäksi verkosto on mitoitettu niin, että yleissuunnitelman alueilta 5 - 7 on mahdollista n. 130 kiinteistön jätevesien johtaminen verkostoon, sen näille alueille laajentuessa. Verkoston mitoituksessa on huomioitu myös Vehmersalmen tien varren alueet Kurkiharju – Sikoniemi - Vaajasalo, mikäli näiltä alueilta tulee tarve johtaa jätevedet rakennettavan verkoston kautta puhdistettavaksi.

 

Hankkeen rahoitus           

 

Suunnitelmien mukaan Jännevirran alueen viemäröinnin rakentamisen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. Rakentamishankkeen rahoitus muodostuu liittymismaksuista ja Kuopion kaupungin myöntämistä avustuksista, jotka maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Alv-palautukset saadaan myös jälkikäteen osuuskunnalle takaisin, palautuksilla rahoitetaan osaltaan rakentamista. Osakkaiden liittymismaksujen omarahoitusosuudet ovat yksi osa rakentamisen rahoitusta. Niiden laskutus ajoittuu aikaisintaan siihen, kun verkosto on käyttökunnossa itse kullakin alueella. Osuuskunta mahdollistaa myös liittymismaksun osamaksulla. Liittymismaksu omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen osalta on vuoden 2019 aikana viemäriverkostoon liittyneille 10 500 € ja 11 500 € vuodelle 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi         Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruiselle pankkilainalle vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle. Laina-aika on 15 vuotta, eli vuoden 2034 loppuun saakka. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

 

 

Liitteet

 

1789/2019 Kuopion kaupunki lainatakauksen hakeminen 2019, ei julkaista Internetissä

 

 

1789/2019 Karttulan vesiosuuskunta 18.2.2019 hallituksen kokouksen pöytäkirjaote, ei julkaista Internetissä

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Merkitään, että Eero Wetzell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

 

 

                                                          Karttulan vesiosuuskunta on kilpailuttanut 1.300.000 euron suuruisen lainan 15 vuoden laina-ajalla. Vesiosuuskunta on saanut tarjouksen kahdelta pankilta. Vesiosuuskunnan hallituksen päätöksen mukaan edullisin tarjous on Siilinjärven Osuuspankin 6 kuukauden euriboriin sidottu laina, jonka marginaali on 0,68 %. Vakuutena on tarkoitus käyttää Kuopion kaupungin 100 %:sta omavelkaista takausta.

 

Kuntalain 410/2015 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

 

 

 

Liitteet

9

1789/2019 Kuopion kaupunki lainatakauksen hakeminen 2019, ei julkaista Internetissä

 

10

1789/2019 Karttulan vesiosuuskunta 18.2.2019 hallituksen kokouksen pöytäkirjaote, ei julkaista Internetissä

 

Viiteaineisto

1

1789/2019 Tarjous 29.3.2019 POP Siilinjärvi

 

2

1789/2019 Arviolaskelma 1.300.00000 eurPOP Siilinjärvi

 

3

1789/2019 Pöytäkirjaote 9.4.2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 1 300 000 euron suuruiselle pankkilainalle ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi enintään 31.12.2034 saakka. Laina kohdistuu vesihuoltohankkeiden rakentamiseen Jännevirran alueelle.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa