Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 107

Asianro 2033/02.05.02.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin rahoitus Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeeseen

 

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

                                                          Etelä-Savon maakuntaliitto anoo Kuopion kaupungilta 15.000 €:n rahoitusosuutta Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 –hankkeelle.

 

                                                          Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnat julkistivat 11. lokakuuta 2018 Rantasalmella järjestetyssä Itä-Suomi nousuun –seminaarissa, että Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Hakuprosessi nähdään investointina, jolla on kulttuurin välityksellä positiivinen vipuvaikutus koko Itä-Suomen vetovoimaisuuteen, taloudelliseen toimeliaisuuteen ja matkailuun. Idealle ovat antaneet tukensa myös maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta.

 

                                                          Savonlinnassa 16.1.2019 pidetyssä yhteistyöpalaverissa olivat mukana edustajat kaikista em. yhteistyötahoista. Palaverissa sovittiin, että Etelä-Savon maakuntaliitto hakee valmisteluhankkeelle EAKR-rahoitusta kulttuuripääkaupunkistatuksen hakemiseksi Savonlinnalle ja sitä ympäröivälle Järvi-Suomelle vuodelle 2026. Yhteistyöpalaverissa sovittiin lisäksi, että kukin yhteistyötaho osallistuu vaadittavaan 135.000 €:n vastinrahoitukseen 15.000 €:n osuudella.

 

                                                          Hanke on nimetty Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 –hankkeeksi ja sitä on haettu ajalle 1.3.2019 – 30.6.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450.000 €, haettu EAKR- ja valtion rahoitus 315.000 € ja kuntarahoitus 135.000 €. Hakemus on jätetty rakennerahasto-ohjelman teemahaussa 15.2.2019 ja se on parasta aikaa rahoittajan käsittelyssä.

 

                                                          Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen –hankkeen konkreettisena tavoitteena on verkostomaisella yhteistyöllä valmistella Savonlinnan osallistumista Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 –kansalliseen kilpailuun ja työstää kilpailun edellyttämää hakemusasiakirjaa. Hakemusten työstäminen ja juhlavuoden sisältöjen suunnittelu tehdään laajasti ja ylimaakunnallisesti osallistaen mukaan eri toimijoita. Hanke toimii myös toteutettavuusselvityksenä, sillä hankkeella selvitetään Savonlinna ja muiden toimijoiden valmius sitoutua ja resursoida mahdollisen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuoden 2026 valmisteluun ja toteuttamiseen.

 

                                                          Järvi-Suomen maakunnat ja kaupungit ovat vuosien ajan toimineet aktiivisesti matkailun kehittämisessä ja markkinoimisessa Lakeland Finland –yhteistyönä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on saattaa kulttuuritoimijat vastaavanlaiseen ylimaakunnalliseen yhteistyöhön niin keskenään kuin matkailutoimijoiden kanssa.

 

                                                          Kuopion kaupunki on antanut tukensa hankeidealle ja osallistunut hankkeen valmisteluun. Kuopion kaupungin Kuopiolle esitetty kuntarahoitus jakautuu kahdelle vuodelle pääpainon ollessa vuodella 2019.

 

                                                         

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki osallistuu hankkeen kuntarahoitukseen enintään 15.000 €:lla (3,33% rahoitusosuudella) hyväksytyistä kustannuksista. Rahoituksen edellytyksenä on se, että myös muut hankkeen valmistelussa olleet tahot, maakunnat ja kaupungit osallistuvat rahoitukseen. Kaupunki myös odottaa hankkeelta tiivistä yhteistyötä siihen osallistuvien maakuntien ja kaupunkien kanssa. Hankkeen rahoitus maksetaan yleishallinnon kehittämishankkeisiin varatusta määrärahasta.

 

                                                          Lisäksi todetaan, että hankkeen ohjausryhmään osallistuu Kuopion kaupungin edustajana apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas ja valmisteluryhmään kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman sekä museonjohtaja Merja Heiskanen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy strategiajohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa