Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 106

Asianro 3276/04.04.02/2019

 

 

WHO Healthy Cities kauden VII (2019 - 2024) haku sekä poliittisen edustajan valitseminen

 

 

 

 

 

                                                          Kuopio on ollut WHO:n European Healthy Cities –verkoston jäsen vuodesta 2005 alkaen. Verkosto on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto ja se on toiminut vuodesta 1988 lähtien. Suomesta verkostoon kuuluu Kuopion lisäksi Turku. Suomella on väkiluvun perusteella kiintiö viidelle kaupungille.

 

Verkosto toimii foorumina, jonka toimintamuotoina ovat tapaamiset ja kokemustenvaihto, yhteiset toimintapolitiikat, projektit, hankkeet ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Verkoston jäsenmaksuun, 6000 US$ (noin 5000 euroa), varaudutaan talousarviossa yleishallinnossa kohdassa jäsenmaksut ja osuudet. Paikallisena ohjausryhmänä toimii Kuopion hyvinvointiryhmä.  Kuopion WHO Healthy City koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen

 

Healthy Cities -verkosto tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. WHO edellyttää paikallista organisoitumista, yhteydenpitoa ja kaupungin sitoutumista.

 

Verkoston päämäärät ja teemat vaihtuvat ohjelmakausittain. Ohjelmakausi kestää aina viisi vuotta. Kuopiosta on lähetetty 18.1.2019 WHO:lle alustava kiinnostuksenosoitus myös VII ohjelmakauden (2019-2024) verkostojäsenyyttä kohtaan (ks. LIITE1). Kauden VII hakuvaihe on parhaillaan menossa. VII kauden sisältöinä ovat seuraavat (ks. LIITE 2 ja 3):

 

VII kauden (2019-2024) yleiset päämäärät ovat:

 

-          terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen ja terveyserojen vähentäminen

-          esimerkein johtaminen kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajusesti

-          WHO strategian toteuttamisen tukeminen

 

VII kauden ydinteemat ovat kuusi P:tä eli people, places, participation, prosperity, peace ja planet. Näihin teemoihin kukin verkostokaupunki pureutuu omin menetelmin. Teemojen mukaan:

 

-          investoidaan ihmisiin

-          suunnitellaan paikkoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia

-          lisätään osallisuutta ja osallistumista

-          parannetaan yhteisöjen elinvoimaa ja pääsyä yleisiin palveluihin

-          edistetään rauhaa ja turvallisuutta

-          suojellaan maapalloamme ja edistetään kestävää kehitystä

 

 

Muut toimintaa ohjaavat strategiset ohjelmat ovat:

 

-          Terveys 2020 ohjelma (Health 2020) jonka mukaan päämärät ovat

·         terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen

·         edistää johtamista ja osallisuutta terveyden edistämisessä

 

-          YK:n 2030 kestävän kehityksen ohjelma (UN 2030 Agenda for Sustainable Development eli SDG)

 

-          WHO yleinen ohjelma 2019 – 2023 (WHO Thirteenth General Programme of Work, 2019 – 2023 (GPW 13)

 

-          Kaupunginjohtajien Kööpenhaminan consensus (Copenhagen Consensus of Mayors)

 

-          Belfastin terveiden kaupunkien perustamiskirja (Belfast Charter for Healthy Cities)

 

Verkoston työskentelymuotoina ovat vuosikokoukset, alatyöryhmien työskentely sekä raportoinnit. Vuosikokouksissa esiteltävät kaupunkien hyvät käytänteet ja muut esitykset (abstracts) kilpailutetaan ennakkoon. Kuopio on onnistunut useina vuosina saamaan runsaasti esityksiä vuosikokouksiin. Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut ovat kunkin jäsenkaupungin kustannettava itse. Kuopio isännöi kesällä 2015 WHO Healthy Cities -konferenssia.  Verkostojäsenyyden kautta saadaan lisätietoa ja kansainvälistä vertailukohtaa kaupungin poikkihallinnolliseen hyvinvoinnin edistämistyöhön.

 

Verkostojäsenyys ja verkoston tavoitteiden edistäminen edellyttävät mukana olevilta kaupungeilta tiettyjä vaatimuksia (ks. LIITE 3, s.38) Yhtenä verkostojäsenyyden edellytyksenä on, että verkostokaupungin WHO koordinaattori ja nimetty poliittinen edustaja osallistuvat kokouksiin. Lisäksi kaupunginjohtaja osallistuu kaupunginjohtajien kokouksiin. Verkostokokoukseen osallistuvat myös ne henkilöt, jotka WHO sihteeristö on abstraktihausta valinnut esittelijöiksi kuhunkin verkostokokoukseen.

 

Kaupunginhallitus nimeää Kuopion WHO Healthy City verkostoon poliittisen edustajan ja varaedustajan aina kullekin WHO kaudelle.

 

 

 

Liitteet

6

3276/2019 LIITE1 Expression of Interest Kuopio WHO Phase VII

 

7

3276/2019 LIITE 2_PPT_Phase VII Implementation Framework Presentation 28 February 2019

 

8

3276/2019 LIITE3 FINAL Phase VII implementation framework

 

                                                          Valmistelija                                                           

Säde Rytkönen

puh. +358 44 718 2462

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää, että

1. Kuopion kaupunki hakee WHO Healthy City uudelle VII kaudelle (2019 - 2024) ja

2. Kaupunginhallitus nimeää poliittisen edustajan sekä varaedustajan Healthy Cities -verkostotoimintaa varten.

 

 

Päätös                                            Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Rytkönen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen kohdan 1 osalta.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Veera Willman esitti, että poliittiseksi edustajaksi Healthy Cities -verkostotoimintaan valittaisiin jäsen Harri Auvinen.

                                                                                      

Keskustelun kuluessa jäsen Tapio Tolppanen esitti, että poliittiseksi edustajaksi Healthy Cities -verkostotoimintaan valittaisiin jäsen Leila Savolainen. 

 

Puheenjohtaja ehdotti tämän jälkeen, että poliittisen edustajan valinnasta suoritetaan vaali suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat valittiin äänten laskijoiksi.

 

Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin yhden jäsenen poissa ollessa 10 ääntä seuraavasti: jäsen Harri Auvinen 5 ääntä ja jäsen Leila Savolainen 5 ääntä. Äänten mennessä jäsenten Auvinen ja Savolainen kesken tasan asiassa suoritettiin puheenjohtajan ehdotuksesta arvonta, minkä perusteella poliittiseksi edustajaksi valittiin jäsen Leila Savolainen.

                                                                                      

Varaedustajaksi verkostotoimintaan valittiin yksimielisesti jäsen Veera Willmanin ehdotuksesta jäsen Harri Auvinen. 

 

Merkittiin, että asiakohdan käsittelyn jälkeen jäsen Tapio Tolppanen poistui kokouksesta ja hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti jäsen Jaakko Kosunen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa