Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2019/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4945/2019 HostCityFee sopimus

 

 

§ 164

Asianro 4945/02.05.01.00/2019

 

 

IRONMAN-tapahtuma Tahkovuorella

 

 

 

Kansainvälinen IRONMANÒ-organisaatio, joka myöntää IRONMANÒ kilpailun järjestämisoikeudet ja päättää järjestämisajankohdan ja -paikkakunnan, on myöntänyt IRONMANÒ -kilpailun järjestämisoikeudet vuosille 2020, 2021 ja 2022 Midnight Triathlon Events Finland Oy / Finntriathlon Oy:lle.

 

Tapahtuman järjestämisestä ja siihen liittyvistä sopimus- ja maksuvastuista on talven aikana neuvoteltu kaupungin, Kuopio-Tahko markkinointiyhtiön ja tapahtumajärjestäjän kesken. Tapahtumajärjestäjä on yhteistyöesityksen tehdessään kertonut tavoitteeksi julkistaa tapahtuma kesäkuussa 2019. Ajankohta on järjestäjälle tärkeä markkinoinnin oikea-aikaisen aloittamisen kannalta siksi, että uuden tapahtumapaikkakunnan markkinointi ei jäisi jälkeen kilpailevien kansainvälisten tapahtumien markkinoinnista. Neuvottelut saatiin osapuolia tyydyttävään päätökseen toukokuussa, mikä on haasteellista järjestäjän toiveen ja kaupungin päätöskokousten aikataulun suhteen. Tapahtumajärjestäjä pyytää, että Kuopion kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto voivat käsitellä asian niin, että tavoiteaikataulu on mahdollinen.

 

Finntriathlon Oy on urheilutapahtumien järjestämiseen ja niiden tukitoimintojen tuottamiseen vuonna 2011 perustettu yritys. Finntriathlon omistaa 100 % Midnight Triathlon Events Finland Oy:n, joka on perustettu vuonna 2017 IRONMANÒ -tapahtumien järjestämiseen Suomessa. Finntriathlon Oy järjestää mm. Suomen vanhimman triathlonkilpailun Joroisten Finntriathlon tapahtuman, sekä Suomen suurimman triathlontapahtuman Nokian Tyres IRONMANÒ 70.3 Finland tapahtuman. Finntriathlonin järjestämiin urheilutapahtumiin osallistuu vuosittain yli 5 000 kilpailijaa ja 35 000 – 50 000 katsojaa.

 

IRONMAN on maailman suurin ja vanhin triathlontapahtumien sarja ja brändi. Tunnetuimpana tapahtumana legendaarinen Hawaijin kilpailu. IRONMANÒ  ja IRONMANÒ 70.3 tapahtumia järjestetään ympäri maailman kuudella eri mantereella. Vuosittain tapahtumia yhteensä 154 ja niihin osallistuu noin 260 000 kilpailijaa ja yli 3 000 000 katsojaa. Päätapahtumaan Hawajille pääsevät kilpailemaan muiden kilpailujen ranking-tulosten perusteella valitut urheilijat. Täysmatkojen kilpailulajit ja matkat ovat samat kuin triathlonissa eli uinti 3800 m, pyöräily 180 km ja juoksu 42,2 km.

 

Järjestäjän osallistujatavoite ensimmäiselle vuodelle on 2000 kilpailijaa, joista 30% ulkomailta. Muiden täysmatkojen IRONMANÒ-kilpailujen toteuman ja tilastojen perusteella arvioidaan, että kilpailijat tuovat mukanaan 3 henkilöä ja he viettävät talousalueella keskimäärin 4 vuorokautta. Lisäksi tulee noin 50 median ja 20-40 tapahtumaorganisaation edustajaa. Tämä tarkoittaa talousalueelle kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 24 000 majoitusvuorokautta.

 

Tapahtuma tulee olemaan kansallisen triathlonin kärkitapahtuma Suomessa. Järjestäjä huolehtii kansallisesta tiedottamisesta, valokuvien ja videokuvan levittämisestä sekä suunnittelee mahdollista TV-näkyvyyttä tapahtuman ympärille yhdessä tuotantoyhtiöiden sekä TV-kanavien kanssa. Isäntäkaupunkina Kuopio saa käyttää tapahtuman logoa, kuvamateriaaleja, videoita, lausuntoja, tekstejä ja nimeä omassa viestinnässään. Kuopio ja Tahkon alue tuleva esiin kaikessa järjestäjän viestinnässä sekä kaikessa materiaalissa, jossa käytetään tapahtuman logoa.

Tapahtumalle tulee myös oma www-sivu, osaksi www.ironman.com –sivustoa, jolla on yli 14 miljoonaa käyttäjää. Kilpailutietojen lisäksi sivuilla on sekä Kuopion että Tahkon alueen esittelyt.

 

Finntriathlon Oy ja Midnight Triathlon Events Finland Oy esittävät, että Suomen ensimmäinen täysmatkojen IRONMANÒ-kilpailu järjestetään Tahkolla ja Kuopion isäntäkaupunkina sitoutuu Kansainvälinen IRONMANÒ -organisaatio edellyttämään Host City Fee –sopimukseen ja maksuun, joka on kolmen vuoden sopimuskauden ajan 300 000 €/vuosi.

 

Host City Fee –sopimuksessa määritellään myös järjestäjän tavoite matkailutulon osalta sekä kaupungin saamat markkinointi- ja muut tapahtuman hyödyntämisedut, jotka kaupunki saa ilman erillisiä maksuja. Kaupunki sitoutuu myös auttamaan järjestäjää kilpailureittiin ja –alueisiin liittyvien lupien saamiseen.

 

Vaikutusten arviointi                Tapahtumalla on voimakas myönteinen yritysvaikutus kohdentuen matkailualaan. Tapahtuman ilmastovaikutukset ovat neutraalit.

 

 

Esitys                                              Kuopion kaupungin tapahtumaryhmä on neuvotellut tapahtuman järjestämisestä ja Host City Fee-maksusta Finntriathlon Oy:n ja Kuopio Tahko markkinointiyhtiön kanssa. Neuvotteluissa on päädytty sopimukseen, jonka mukaan Kuopion kaupungin vuotuinen Host City Fee -maksu on enintään 150 000 euroa/vuosi. Sopimuksen kokonaishinta sopimuskauden aikana on 3x150 000 euroa eli 450 000 euroa.

 

Nimetyt yritykset ovat sitoutuneet tekemään maksusitoumukset Kuopio-Tahko Markkinointiyhtiön kanssa ja maksavat sille vuosittain yhteensä 150 000 euroa eli sopimuskauden aikana yhteensä 450 000 euroa. Kuopio-Tahko Markkinointiyhtiö välittää maksun eteenpäin yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Tapahtumajärjestäjä hakee tapahtumalle valtion suurtapahtumatukea. Vastaava tuki on myönnetty Lahden puolimatkojen kilpailulle.

 

Tapahtumaryhmä toteaa järjestäjällä olevan laajaa ja riittävää kokemusta triathlon kilpailujen järjestämisestä mm. Tahkolla ja Joroisissa sekä tuntemusta Tahkon alueen sopivuuden IRONMANÒ-kisan järjestämiseen. Finntriathlon Oy järjestää myös Lahden puolimatkojen IRONMANÒ  -kilpailun vuosina 2018, 2019 ja 2020. Muita IRONMANÒ-kilpailuja ei Suomessa järjestetä.

 

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy toteaa lausunnossaan kilpailun vaikuttavuudesta Tahkon alueelle mm. seuraavaa:

 

-          matkailutuloarvio järjestäjän tavoittelemilla osallistujamäärillä tarkoittaa talousalueelle kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 24 000 majoitusvuorokautta ja vähintään 6 000 000 – 8 000 000 euroa matkailutuloa.

-          järjestäjän arvio osallistujamääristä ja viipymästä on uskottava, huomioiden sen, että vastaavaa kilpailua ei Tahkolla ole ennen järjestetty ja arvio pohjautuu muihin Takolla järjestettyihin tapahtumiin sekä Lahden kilpailuun

-          tapahtuman markkinoinnillisista vaikutuksia yhtiö pitää alueen tunnettavuuden kannalta arvokkaana ja profiilia tukevana, vaikka vaikutusten yksilöity arviointi on vaikeaa.

 

Tapahtuman suorat hyödynsaajat ovat Tahkon alueen matkailutoimijat ja muut palvelun tarjoajat. Muita suoran edun saajia ovat mm. järjestelyihin osallistuvat yhdistykset sekä tapahtuman yhteistyökumppanit.

 

Tapahtuman vaikuttavuutta arvioidessa sen selkeästi suurin vaikuttavuus on kilpailijoiden ja heidän tukijoukkojensa tuoma matkailutulo, majoitus- ja muiden palveluiden osto, joka kohdistuu alueen hiljaiseen ajankohtaan elokuun alkuun.

 

Tapahtuman markkinoinnillinen vaikutus kohdistuu voimakkaimmin lajin harrastajakuntaan tavoitteena saada etenkin ulkomaiset kilpailijat kiinnostumaan uudesta tapahtumapaikasta. Kansallisesti tapahtumaa voidaan hyödyntää Kuopion ja Tahkon profiloinnissa virkeänä ja monipuolisena tapahtuma- ja liikuntakaupunkina. Merkittävää on kontakti laajaan lajiharrastajien kohderyhmään ja mahdollisuus Tahkon alueen suoraan markkinointiin heille.

 

Tapahtumalla on myös myönteisiä hyvinvointivaikutuksia liikunnallisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustavana tapahtumana.

 

Tapahtumaryhmän esitys:

 

Tapahtumaryhmä esittää, että Kuopion kaupunki hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen IRONMANÒ-kilpailun järjestämisestä Kuopiossa vuosina 2020, 2021 ja 2022 ja sitoutuu maksamaan vuotuisen enintään 150 000 euron osuuden Host City Fee –maksusta. Kaupungin Host City Fee –maksuosuus sopimuskauden kolmen vuoden aikana on yhteensä enintään 450 000 euroa.

 

Host City Fee –määräraha varataan vuosittain tapahtumatukimäärärahaan.

 

Liitteet

6

4945/2019 HostCityFee sopimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Markku Lind

puh. +358 17 18 2070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumaryhmän esityksen ja esittää sen edelleen ylimääräisenä asiana 10.6.2019 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa