Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.06.2019/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 163

Asianro 1879/02.08.00.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin hankinnoilla työllistämisen malli

 

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäisen esitys 27.5.2019

                                                           

Laki julkisista hankinnoista on mahdollistanut sosiaalisten näkökulmien huomioimisen julkisissa hankinnoissa vuodesta 2007 alkaen. Sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että hankintayksiköt huomioivat hankintansa vaikutukset yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

 

Työllisyysmahdollisuuksien tukeminen hankinnoilla on yksi tapa huomioida sosiaalisia näkökulmia. Sosiaalisten kriteerien käyttöönotolla hankinnoissa on mahdollista tukea pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden työllistymistä, avata mahdollisuuksia nuorille ja vähentää työttömyyteen liittyviä kustannuksia.

Kuntien tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on vaikutuksia alueen talouteen ja työllisyyteen. Työllisyyden lisääminen ja työmahdollisuuksien avaaminen tukevat elinvoimaista, tasapainoista ja kestävää yhteiskuntarakennetta.

 

Kuopion kaupungin strategiassa 2030 yhdeksi keskeiseksi koko kaupunkikonsernia koskevaksi ja läpileikkaavaksi tavoitteeksi on nostettu työllisyyden edistäminen toteuttamalla konsernitasoista työllisyyspolitiikkaa hyödyntämällä sosiaalisten kriteerien käyttämistä kaupungin hankinnoissa. Valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi 2019 on käyttää sosiaalisia kriteereitä hankinnoissa, jotta pitkäaikaistyöttömien määrä sekä työmarkkinatuen kuntataosuusmaksu vähenevät. Kriteereitä käytetään hankinnoissa, joissa on hankinnan luonteesta johtuvaa merkittävää paikallista työllisyysvaikutusta.

 

Kuopion kaupunki on valmistellut hankinnoilla työllistämisen mallin, jossa puhutaan työllistämisehdosta. Ehtoa sovelletaan yli 200 000 €:n palveluhankinoissa ja rakentamisessa. Hankinnan arvosta 2 % käytetään sosiaaliseen työllistämiseen. Ehto koskee:

 

-          yli 12 kuukautta työttömänä olleiden kuopiolaisten työllistämistä työsuhteeseen

-          16 kk:n aikana vähintään 12 kuukautta työttömänä olleiden kuopiolaisten työllistämistä työsuhteeseen

-          yli 6 kuukautta työttömänä olleiden alle 25 –vuotiaiden kuopiolaisten työllistämistä työsuhteeseen

-          työsuhde voi olla myös oppisopimus

 

Saatujen kokemusten perusteella mallia voidaan tarvittaessa muuttaa.

Liitteessä 1 on kuvattu Kuopion kaupungin hankinoilla työllistämisen malli, jota kokouksessa esittelevät hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen ja yritysyhteistyökoordinaattori Anssi Kuikka.

 

 

Vaikutusten arviointi                liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee Kuopion kaupungin hankinnoilla työllistämisen mallin tiedoksi.                          

                                                         

 

 

Liitteet

4

1879/2019 Kuopion hankinnoilla työllistämisen malli

 

5

1879/2019 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anssi Kuikka

 

Tiina Tiihonen

puh. +358 44 718 2124

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee talousjohtajan esityksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen ja yritysyhteistyökoordinaattori Anssi Kuikka olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Kuikka ja Tiihonen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa