Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 43

Asianro 4957/12.03.02.00/2019

 

 

Pääkirjaston näyttelytoiminnan säännöt

 

 

Kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen
Kirjaston talous-, hallinto- ja kehitysyksikkö

 

                                                          Pääkirjaston ala-aulassa on näyttelytila, jota kirjasto vuokraa ulkopuolisille näytteilleasettajille ja tarjoaa näin tietoa näyttelyiden muodossa sekä myös harrastajille mahdollisuuden saada teoksiaan esille. Kulttuurilautakunta on hyväksynyt pääkirjaston näyttelytoiminnan säännöt 12.12.1995 § 91 (viiteaineistona). Sääntöjä on tarpeen pikaisesti päivittää. Asiassa on konsultoitu kaupunginlakimies Vesa Toivasta.

 

Pääkirjaston näyttelytoiminnan säännöt

 

Yleistä näyttelyistä                    Pääkirjaston ala-aulan näyttelytilaa vuokrataan näyttelytoimintaan. Näyttelytoiminnalla edistetään kirjastolain mukaisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Sen avulla lisätään tietoa (informatiiviset näyttelyt) sekä tarjotaan elämyksiä, tuetaan ja edistetään taidealan opetusta ja eri alojen harrastusta (taidenäyttelyt, harrastajien harraste- ja taidenäyttelyt ja opiskelijoiden yhteisnäyttelyt). Kirjasto on julkinen tila. Näyttelyn on vastattava kirjaston arvion mukaan niitä yleisiä vaatimuksia, joita voidaan asettaa julkisissa tiloissa esillä oleville näyttelyille huomioiden lainsäädäntö, tekninen toteutus, laatu ja sisältö. Näyttelyt eivät voi olla kaupallisia tai mainostavia. Myynti on sallittua näyttelyissä vain pienimuotoisesti näyttelyyn oleellisesti liittyen ja siitä on sovittava etukäteen näyttelyhakemuksen yhteydessä.

 

Näyttelytila vuokrataan viikoksi tai useammaksi viikoksi kerrallaan. Näyttelyviikko on maanantaista lauantaihin. Näyttelytilan vuokra määräytyy voimassa olevien maksujen mukaisesti (käyttösääntöjen maksut-liite). Vuokra laskutetaan näyttelyn jälkeen tai sen voi maksaa pääkirjaston asiakaspalveluun.

 

Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikana. Kirjaston vakituinen aukioloaika on lautakunnan vahvistama, väliaikaisista poikkeamista aukioloaikoihin (esim. henkilökunnan koulutukset, vuosilomista johtuvat poikkeamat) päättää kirjastotoimenjohtaja.

 

Näyttelytilan varaaminen ja näyttelyhakemus

 

Näytteilleasettaja voi tehdä näyttelylleen alustavan varauksen kirjastoon näyttelyajankohdaksi. Näyttelytilaa haetaan kirjallisesti näyttelytilahakemuksella. Hakemukseen kirjataan näyttelysuunnitelma, hakijan aikaisempaa näyttelytoimintaa koskevia tietoja sekä näyttelyn järjestäjää koskevat tiedot laskutusta varten sekä pyydetään järjestäjältä sitoumus noudattaa kirjaston näyttelytoimintaa koskevia sääntöjä. Kirjastotoimenjohtajan päätös näyttelytilan vuokraamisesta kirjataan näyttelytilahakemukseen. Näytteilleasettaja saa negatiivisesta päätöksestä myös oikaisuvaatimusohjeen.

 

 

 

Näyttelyn pystyttäminen ja purkaminen

 

Näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta vastaa näytteilleasettaja. Näyttely on pystytettävä ja purettava myönnettynä näyttelyaikana. Näyttely voidaan pystyttää ainoastaan tilassa oleviin ripustuksiin tarkoitettuihin elementteihin (sermit, seinäkiskot ja vitriinit). Kattoripustukset ovat ehdottomasti kiellettyjä. Mikäli näyttelyä ei ole purettu määräaikaan mennessä, kirjastolla on oikeus purkaa näyttely sopimaksi katsomallaan tavalla ja periä siitä aiheutuvat kustannukset näytteilleasettajalta.

 

Näyttelyn avajaiset                   Näytteilleasettaja voi halutessaan järjestää avajaiset. Näytteilleasettaja vastaa avajaisten kustannuksista, järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä hankkii itse tarvittavat luvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset viranomaisille ja toimii tässä lakien ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Näyttelyn avajaisissa ei voi olla alkoholitarjoilua.

 

Näyttelyn valvonta                    Kirjasto ei järjestä näyttelytilaan valvontaa. Näyttelystä ja sen valvonnasta vastaa näytteilleasettaja. Hän huolehtii tarvittaessa itse kaikista vakuutuksista. Kirjasto ei vastaa näytteilleasettajalle tai kolmannelle osapuolelle koituvista vahingoista.

 

Näyttelytilan peruutus             Kirjaston näyttelytiloihin hyväksyttyjen näyttelyiden varaukset voidaan peruuttaa tai muuttaa kirjaston toimesta tarvittaessa. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa vahvistettu näyttelyaika ilman erityistä syytä kuukausi ennen aiottua näyttelyä. Muussa tapauksessa laskutetaan vahvistetussa näyttelytilahakemuksessa ilmoitettu näyttelyajan vuokra. Kirjasto voi hyväksyä peruutuksen johdosta vapautuvaan näyttelytilaan toisen näytteilleasettajan.

 

Yhteystiedot

Kuopion kaupunginkirjasto / pääkirjaston kanslia

Puh. 0447182314

kirjasto@kuopio.fi

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää Kuopion kaupunginkirjaston pääkirjaston näyttelytoiminnan säännöt esityksen mukaisesti ja ne astuvat voimaan heti. 

 

Liitteet

1

4957/2019 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

1

4957/2019 Näyttelysäännöt 12.12.1995 § 91

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Savinainen

puh. +358 44 718 2311

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kirjastotoiminenjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Päivi Savinainen poistui kokouksesta klo 17.18 asian päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa