Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.08.2019/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 158

Asianro 1307/10.03.01.00/2019

 

 

Lippumäen ylipainehallin ja huoltorakennuksen ympäristön yleissuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Taustaa                                          Yleissuunnitelman lähtökohtana on ollut ylipainehallin ja sitä palvelevan huoltorakennuksen tuomat muutostarpeet Lippumäen urheilualueen nykyisten toimintojen kanssa. Suunnitelma-alue sijaitsee Litmasen kaupunginosassa (32) ja rajautuu urheilualueen nykyisen ajoyhteyden, leikki- ja lähiliikunta-alueen sekä skeittipaikan muodostamalle alueelle. Ylipainehalli ja huoltorakennus toteutetaan erillisten suunnitelmien mukaisesti.

 

Nykytilanne                                  Suunnitelma-alueella on nykyisin leikki- ja lähiliikunta-alueeseen kuuluvia välineitä, pienpeliareena, beach volley -kenttiä, pysäköintialue, kulku- ja ajoyhteyksiä sekä istutettua puustoa ja pensasryhmiä. Alueen kulku- ja ajoyhteyksistä suurin osa on valaistu. Nykyisellä urheilualueella on kaksi lainvoimaista asemakaavaa, kaavoissa suunnitelma-alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Maa-alue on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Tuleva tilanne                              Ylipainehallin ja huoltorakennuksen ympäristön ja nykyisten toimintojen muutokset sijoittuvat pääosin hallin ja rakennuksen koillispuolelle. Keväällä 2019 poistettu pienpeliareena uusitaan ja sen alustaksi on esitetty monikäyttöistä ja eri pallopeleille (mm. sählylle) soveltuvaa Bergo Multisports alustaa tai vastaavaa. Areenan yhteyteen siirretään nykyinen Panna areena ja sijoitetaan alueelle uutena toimintona parkour -paikka. Nykyiset ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -kentät siirretään, kenttien reuna-alueiden mitoitus tarkistetaan turvalliseksi ja pelaamisen kannalta riittävän väljäksi. Uusien ja siirrettävien toimintojen yhteyteen sijoitetaan piknik-pöytiä.

 

Uutta kasvillisuutta istutetaan ylipainehallia ja huoltorakennusta rajaavien kulkuväylien reunoille sekä uuden pienpeliareenan ja beach volley -kenttien ympäristöön. Täydentäviä yksittäisiä puita ja puuryhmiä on esitetty istutettavaksi näkemäsuojaksi pohjoispuolen asutuksen suuntaan.

 

Ajoyhteys Rauhalahden tieltä pysäköintialueelle säilyy ennallaan, pysäköintialueen pohjoisreunaan osoitetaan pysäköintipaikat mopoille. Ylipainehallin pitkillä sivuilla olevia jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettuja kulkuväyliä siirretään ylipainehallista poispäin. Ajoyhteyden puolella kulkuväylä siirretään pituussuuntaisten pysäköintipaikkojen reunaan. Pienpeliareenan ja beach volley –kenttien puolella kivituhkapintaista kulkuväylää siirretään kauemmas ylipainehallista. Lisäksi huoltorakennuksen pohjois- ja itäreunalla selkeytetään kulkuväylien rajautumista rakennuksen pihapiiriin istutettavilla alueilla.

 

Hulevedet johdetaan ojapainanteiden, rumpujen ja hulevesiviemäreiden kautta pysäköintialueen itäpuolella olevaan avo-ojaan, oja toimii myös alueen tulvareittinä.

 

Ajoyhteyksien ja kulkuväylien valaistus säilyy ennallaan. Siirrettävillä kulkuväylillä olevaa valaistusta siirretään vastaavasti sekä pienpeliareenan ja parkour -paikan alueella valaistusta täydennetään.

 

Ympäristön suunnitelmaratkaisut yhteen sovitetaan ylipainahallin ja huoltorakennuksen toimintojen kanssa.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                                      

Kustannukset                              Lippumäen ylipainehallin ja huoltorakennuksen ympäristön rakennustöiden kokonaiskustannusennuste on n. 523 500 € (alv. 0 %).

 

Aikataulu                                       Kohteen rakennustyöt on aikataulutettu aloitettavaksi vuonna 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on neutraali. Rakentamisessa voidaan hyödyntää olevia valaisimia, maarakenteita sekä osin olemassa olevia leikki- ja kuntoiluvälineitä. Lisäksi puuston määrä alueella lisääntyy, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen viihtyisyyteen sekä ilmastovaikutuksiin.

 

Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Lapsivaikutuksilta hanke on positiivinen, koska alueen toiminnot kannustavat liikkumaan monipuolisesti.

 

Suunnitelman mukainen ympäristön rakentaminen parantaa alueen tarjoamia toimintamahdollisuuksia. Pienpeliareenan alustamateriaali on monikäyttöinen ja mahdollistaa mm. sählyn pelaamisen, lisäksi parkour -paikka täydentää olevien toimintojen määrää.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu lähialueen asukkaita sekä Pitkälahti–Petosen asukasyhdistystä toukokuussa 2019.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloa varten.

 

Liitteet

20

1307/2019 Sijaintikartta, Lippumäen ylipainehallin ja huoltorakennuksen ympäristö

 

21

1307/2019 VIH2445_1_Lippumaki_Yleissuunnitelma

 

22

1307/2019 VIH2445_2_Lippumaki_Poikkileikkaukset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa