Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.08.2019/Pykälä 157

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

 

§ 157

Asianro 7933/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Rajalan Aitta / Kuopio 12-43-1 ja tontti 2

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelissa 12-43 uuden asuinkerrostalon rakentaminen pääasiassa purettavan liikekiinteistön paikalle. Kaavamuutoksessa osa metsittyneestä urheilualueesta sekä katualueesta liitetään tonttiin. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja yksi muistutus. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                         Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaaksossa Suunnistajantiellä.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 22.5.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.5.–26.6.2019. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutuksella. Ehdotusaineistosta saatiin 2 lausuntoa ja yksi muistutus.

 

Kaavaehdotuksesta saadun muistutuksessa esitettyjen kannanottojen vuoksi kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä muistutukseen annettu vastine ovat esityslistan liitteenä (liite 14).

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia muistutuksen johdosta. Muistutus kohdistuu sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet. Muistutuksessa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi         Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta, tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevia palveluja, joukkoliikenneyhteyksiä ja olevaa infrastruktuuria. Kaavalla parannetaan joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen edellytyksiä. Hankkeen myötä alueelle tulee lisää asukkaita.

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittää asemakaavan muutosehdotuksen sekä Kuopion kaupungin 12. kaupunginosan (Puijonlaakso) korttelia 43 koskevan sitovan tonttijaon kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen jätetty muistutus ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Rajalan Aitan omistamaan alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

 

7933/2016 Lausunnot ja muistutus vastineineen

 

Viiteaineisto

 

7933/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liitteet 10.1–10.2

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liite 12

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liitteet 1...2.2 ja 4

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.1-3.2

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liitteet 5 ja 11

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liitteet 6–7

 

 

7933/2016 kaavaselostuksen liitteet 8–9.1...9.4

 

 

7933/2016 tonttijakokartta liite 13

 

                                            Valmistelija                                          

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa