Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7596/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 59

Asianro 7596/02.05.00.00/2019

 

 

Lippumäen ylipainehallin sekä tekojääradan hinnoittelu

 

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoite määräytyy kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti. Toimintasäännön mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja varsinaiset käyttömaksut päättävät palvelupäälliköt.

 

Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on ollut Kuopion kaupungin strategia, kaupungin talousarvio vuodelle 2019 ja niistä johdettavat vuodelle 2019 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset.

 

Vuoden 2019 käyttömaksujen linjausten lähtökohtana on asiakasmäärien kasvattaminen erityisesti yksittäiskäytön osalta ja palveluiden hiljaisina aikoina. 

    

Lippumäen liikunta-alueelle valmistuu marraskuussa-joulukuussa 2019 ylipainehalli sekä tekojäärata.

 

Lippumäen ylipainehalli korvaa keskuskentän vanhan sorapintaisen ylipainehallin, joka puretaan uuden hallin valmistuttua. Keskuskentän ylipainehallin suurin käyttäjäryhmä on ollut jalkapallo ja halli on mahdollistanut myöskin muiden liikuntalajien harrastamisen. Hallin vuosittaiset menot ovat olleet n. 280 000€ (sisäiset vuokrat ja ylläpito) ja vuosittaiset tulot n. 14 000€. Uuden Lippumäkeen valmistuvan ylipainehallin olosuhteet mahdollistavat monipuolisen liikunnan harrastamisen erinomaisissa sisäolosuhteissa. Hallin alustana toimii kumirouhepintainen tekonurmi ja alue on jaettavissa kolmeen lohkoon. Hallin ja koko aluetta palvelevan huoltorakennuksen vuosittaisiksi menoiksi on arvioitu n. 745 000€ (sisäiset vuokrat ja ylläpito). Uuden hallin hinnoittelun perusteena voidaan käyttää Kuopio-hallin vastaavien olosuhteiden hinnoittelua:

 

-          Kuopiolaisten rekisteröityjen urheiluseurojen juniorit alle 18 v.

o   Tekonurmikenttä 55x90m (3/3)      62,40€/h sis. alv 10%

o   Tekonurmikenttä 55x90m (1/3)      22,70€/h sis. alv 10%

-          Muut käyttäjät

o   Tekonurmikenttä 55x90m (3/3)      94,40€/h sis. alv 10%

o   Tekonurmikenttä 55x90m (1/3)      38,70€/h sis. alv 10%

 

Tämän lisäksi liikuntapaikkapalvelut on selvittänyt muiden vastaavien palloiluhallien hinnoittelua Helsingistä, Turusta, Joensuusta sekä Mikkelistä. Muiden paikkakuntien hinnoittelussa on paljon eroavaisuuksia. Osa halleista on yksityisessä omistuksessa ja osa kuntien omistuksessa. Yksityisomisteisten hallien hinnoittelu on välillä 140€-280€/h. Kuntien omistamissa halleissa hinnoittelu junioreilta on välillä 0€-50€/h ja aikuisten osalta välillä 35€-100€. Muun kuin liikuntakäytön hinnat ovat välillä 85€-200€/h.

 

Vertailuhinnoissa on huomioitava, että hallien pinta-alojen vaihtelu on huomattava, eikä täten täysin vertailukelpoinen Lippumäen ylipainehallin kanssa.

 

Lippumäen tekojäärata on valmistuessaan Suomen kolmas täysimittainen tekojäärata. Vastaavanlaiset radat sijaitsevat Helsingissä ja Seinäjoella. Tekojääradan rakentamiskustannukset tulevat olemaan n. 3 200 000€ ja vuosittaiset ylläpitokustannukset n. 140 000€. Vastaavien kohteiden hinnoittelu on Helsingissä ja Seinäjoella junioreiden osalta välillä 10€-15€/h ja aikuisten osalta välillä 30€-50€/h. Tapahtuma ja otteluhinnoittelu on välillä 120€-400€/tapahtuma.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää Lippumäen liikunta-alueelle valmistuvien ylipainehallin ja tekojääradan hinnoittelusta seuraavaa:

 

1.       Ylipainehallin hinta on:

 

-          Kuopiolaisten rekisteröityjen urheiluseurojen juniorit alle 18 v.

o   Tekonurmikenttä 75x145m (3/3)    62,40€/h sis. alv 10%

o   Tekonurmikenttä 75x145m (1/3)    22,70€/h sis. alv 10%

-          Muut käyttäjät

o   Tekonurmikenttä 75x145m (3/3)    94,40€/h sis. alv 10%

o   Tekonurmikenttä 75x145m (1/3)    38,70€/h sis. alv 10%

 

2.       Tekojääradan hinta on:

 

-           Kuopiolaisten rekisteröityjen urheiluseurojen juniorit alle 18 v.

o   Harjoitusvuorot 15€/h, sis. alv 10%, jos ryhmässä yli puolet junioreita.

o   Ottelu, kilpailu, tapahtuma 120 €/päivä, sis. Alv 10%

 

-          Kuopiolaiset rekisteröidyt urheiluseurat

o   Harjoitukset 30 €/h sis. Alv 10 %

o   Ottelu, kilpailu, tapahtuma 200€/päivä, sis. Alv 10%

 

-          Muut käyttäjät

o   Harjoitukset 50€/h sis. Alv 10%

o   Ottelu, kilpailu, tapahtuma 400 €/päivä, sis. Alv 10 %

 

 

Liitteet

3

7596/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juhani Savolainen

puh. +358 44 748 2364           

Mika Venäläinen

puh. +358 44 718 2516

Kari Tapani Andronoff

puh. +358 44 718 1344

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa