Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.09.2019/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 162

Asianro 7015/02.02.00/2019

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion 2020 valmistelu

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnistyi kevään 2019 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaarissa 20.5.2019. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 24.5.2019, jonka jälkeen palvelualueet ovat voineet kommentoida kehyslaskelmia. Vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten on kaupunginhallitus päättänyt 10.6.2019 valmistelussa noudatettavista periaatteista. 

 

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu perustuu tilinpäätöksen 2018 tietoihin, vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen tulosennusteeseen ja arvioihin vuoden 2020 toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksista. Vuoden 2020 talousarvion lähtötasona on vuoden 2019 toteutumasta tehty ennuste. Palvelualueiden menojen liikkumavara tulee ensi vuonna jäämään varsin pieneksi. Talousarviovalmistelun kehys vuodelle 2020 on laskettu palvelualuekohtaisesti ja kasvu kuluvan vuoden toimintakate-ennusteeseen vaihtelee 0,5 - 1,5 %:n välillä.

 

Erityisen tärkeää palvelualueilla on jatkaa palvelujen tuottavuuden lisäämistä, tilatehokkuutta parantavien ratkaisujen hakemista sekä toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan, tavoitteena sairauspoissalojen vähentäminen.

 

Tuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kuntakohtaista verotuloennustetta, jonka mukaan verotulot ovat kasvamassa tähän vuoteen verrattuna arviolta 11,4 milj. euroa. Veroprosentit on valmistelulaskelmissa pidetty ennallaan.  Valtionosuuksien ennakkolaskelmat osoittavat, että 2020 Kuopion kaupunki on saamassa 22,5 milj. euroa enemmän valtionosuustuloja kuin tänä vuonna. Valtionosuuksien määrää kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus valtion ja kuntien välillä, kiky-sopimuksen päättyminen sekä indeksitarkistus. Palkkaratkaisu on laskelmissa mukana ainoastaan jo tehtyjen sopimusten osalta. Vuoden 2020 laskelmissa on mukana vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutus toimintakatteeseen, korkotuloihin ja poistoihin.

 

Valmistelun tuloksena koko kaupungin toimintakate vuodelle 2020 päätyy
-682,4 milj. euroon. Vertailukelpoinen muutosprosentti ilman vesiliikelaitoksen vaikutusta on 2019 ennusteeseen verrattuna +2,16 %. Taseyksiköt ja liikelaitokset laativat talousarvioesityksensä niin, että tuloutus kaupungille säilyy vähintään ennallaan ja vuosikate kattaa poistot. Valmistelulinjaus merkitsee sitä, että tämänhetkisillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla koko kaupunki tulisi tekemään noin -13 milj. euroa alijäämää, vuosikate kattaisi poistot noin 70 %:sti ja investointien rahoittamiseksi tarvittavan lainamäärän kasvu olisi noin 50 milj. euroa, yli 400 euroa/asukas.

 

Investointisuunnitelmia on alustavasti esitelty valtuustoseminaarissa 20.5.2019. Vuoden 2020 investoinnit ovat kasvamassa yli 90 miljoonaan euroon ja vuosille 2021 - 2023 keskimäärin 120 milj. euroon/vuosi.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviokehykseksi on asetettu -1 M€:n nettotulos.

 

Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioehdotusta esitellään lautakunnalle kokouksessa tarkemmin.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta, linjaa jatkovalmistelua ja merkitsee asian tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa