Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.09.2019/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 163

Asianro 7084/02.05.00.00/2019

 

 

Sähkön hintakorvauksen yhtenäistäminen kaupunkiympäristön palvelualueella

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Sleeplines / Ismo Apell on hakenut tarkennusta Hotellilaiva Wuoksen sähkön hintaan 28.2.2019 päivätyllä hakemuksella. Perusteluiksi Apell toteaa laivan suuren sähkönkulutuksen, aluksen luonteen rakennuksena ja kaupungin tällä hetkellä maksaman sähkön hinnan. Nykyisellä sähkönkulutuksella Wuoksen energiakustannukset ovat noin 22 000 euroa vuodessa. Energiakustannukset ovat korkeat johtuen siitä, että laiva/rakennus on sähkölämmitteinen.

 

Sleeplines / Apell tarkensi hakemustaan 9.5.2019 lisäten hakemukseen luvan käyttää muiden toimijoiden tapaan olemassa olevaa sähköverkostoa oman liittymän hankkimiseksi. Edelleen hakija hakee korvausta 5 200 euroa sähkön ylihinnoittelusta. Hakemus sisältää myös Cafe Sataman kannanoton sähkön hinnoitteluun.

 

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli kokouksessaan 14.8.2019 hakemusta siltä osin kuin se sisälsi sähköverkoston käyttöä oman liittymän hankkimiseksi sekä haettua korvausta ja teki asiassa päätöksen.

 

Tässä esityksessä käsitellään sähkön hintakorvauksen yhtenäistämistä Apellin hakemuksen pohjalta.

 

Sähkön hinnan määräytyminen eri kohteissa

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella sähköä käytetään ainakin seuraavissa käyttökohteissa:

         satama-alueilla (mm. matkustaja- ja rahtisatamassa, veneiden säilytysalueilla)

         kaupungin omistamilla toreilla

         mainoslaitteissa, joissa otetaan sähköä kaupungin valaistus- tai sähköverkosta.

 

Sataman sähkön hinta on vahvistettu viimeksi kaupunkirakennelautakunnassa 7.12.2016, jolloin hinnaksi määriteltiin 17 senttiä/kWh. Hintaa on tarkistettu muutamia kertoja tällä vuosituhannella. Perushinta lienee määritelty Matkustajasataman ison remontin jälkeen 1990-luvulla. Tämän jälkeen satamaan ja Maljalahden ympäristöön on investoitu säännöllisesti. Parhaillaan on menossa suurinvestointi Matkustajasataman kehittämiseksi. Tässä yhteydessä Matkustajasatamaan toteutetaan lisää laitureita ja muuta infraa mm. mahdollisia hotelli- ja ravintolalaivoja varten.

 

Lautakunnan hyväksymää sähkön hintaa käytetään tasapuolisesti kaikissa sataman kohteissa, jossa sähkön kulutus pystytään mittaamaan.

 

Satamatorilla käytettävät hinnat on määritelty toripaikkasäännön yhteydessä, viimeksi 1.3.2017. Tässä yhteydessä toritoiminta siirrettiin kauppa- ja satamatorin osalta keskustan kehittämisyhdistykselle.

 

Kaupunki maksoi sähköstä keskeisellä kaupunkialueella vuonna 2018 noin 10,05 senttiä/kWh. Sähkön hankinta perustuu meklaritoimintaan, hinnan suuruudesta ja sen kehittymisestä ei siten ole varmuutta. Vuodelle 2019 hinta on hieman noussut ollen nyt noin 10,50 e/kWh. Savon Voiman ja Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoalueella hinta on korkeamman sähkösiirtohinnaston ja perusmaksujen vuoksi huomattavasti korkeampi.

 

Kaupungille aiheutuu energiamaksujen lisäksi kaupungin omaan sähköverkkoon aiheutuvia vuosittaisia käyttötehtäviä, huoltotoimenpiteitä ja viankorjaustehtäviä. Verkonhaltijan eli kaupungin on myös rakennettava sekä vahvistettavia jo olemassa olevia rakenteita kaupunkiympäristön muuttuessa ja kehittyessä. Edelleen kaupunki on vastuussa omasta verkostaan ja sen turvallisuudesta käyttäjille. Tämä varmistetaan mm. säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotehtävillä. Tämän takia kaupunki perii energiamaksun lisäksi maksua, joka kattaa ainakin osan poistoista ja kunnossapitokustannuksista.

 

Matkustajasataman vuosittaiset sähkön kustannukset

 

Suurimmat sähkön käyttäjät satamassa ovat Sleeplines noin 130 000 kWh, Lakeland Lines noin 35 000 kWh, Cafe Satama noin 30 000 kWh ja Koski Laivat noin 20 000 kWh. Matkustajasataman koko sähkökäyttö on noin 300 000 kWh, yrittäjät kuluttavat sähköstä Matkustajasatamassa valtaosan, noin 220 000 kWh.

 

Rahtisatamassa suurimmat sähkön käyttäjät ovat Kantola ja Koramo Oy eli Kaukokiito noin 65 000 kWh ja Meritaito noin 20 000 kWh. Satamissa on siten muitakin ”rakennuksia” sähkön käyttäjinä.

 

Kauppatorin vuosittaiset sähkön kustannukset

 

Kauppa- ja satamatorilla sähkön hinta on tällä hetkellä 0,13 senttiä/kWh. Keskustan kehittämisyhdistykseltä saadun tiedon mukaisesti kauppatorin ja satamatorin mahdollinen muutos koskettaisi muutamia ns. "mittariasiakkaita" eli toimijoita, joilla sähkömaksu määräytyy sähkömittarilukeman mukaan. Ns. kiinteissä myyntipisteissä sähköä kuluu vuoden aikana 4 000 … 13 000 kWh. Satama-alueen tapahtumissa kulutus vaihtelee muutamasta sadasta kWh:sta noin tuhanteen kWh:iin.

 

Mahdollisella sähkön hinnan tarkistuksella olisi vaikutuksia edellisten lisäksi myös myyjiin, joiden sähkön kulutus peritään arviolaskutuksella. Tällaisia ovat mm. torilla olevat jäätelökioskit.

 

Torilla käytetään myös päiväsähköhinnoittelua torisäännön mukaisesti.

 

Sähkön hintaan ei kehittämisyhdistys halunnut ottaa kantaa.

 

Hinnanmuutosmahdollisuudet

 

Energiayhtiöiden kanssa käytyjen keskustelun perusteella 13 - 15 sentin hintataso olisi myös sopivan neutraali eikä kilpailisi merkittävästi sähkön varsinaisten suoramyyjien kanssa.

 

Mikäli sähkön hintaan tehdään muutoksia, niin yrityksiä tulisi kohdella tasapuolisesti.

 

Sähkön hinnan yhtenäistäminen koko kaupunkiympäristön palvelualueella

 

Sataman ja torien lisäksi kaupunkiympäristön palvelualueella on myös muita sähkön tarvitsijoita. Suurimmat näistä ovat käyttäjät torien ulkopuolisilla yleisillä alueilla olevat pisteet (esim. puistojen jäätelökioskit), tapahtumasähkö, erilaisten mainoslaitteiden tarvitsema sähkö sekä valaistukseen tarkoitetusta sähkövirrasta otetut pisteet (esim. kiinteistöjen kohdevalaisimet).

 

Isot tapahtumat hankkivat yleensä itse tapahtumasähkönsä, pääasiassa Kuopion Energian kautta.

 

Niiden mainoslaitteiden osalta, jotka on liitetty sähköverkkoon, on laskutettu 15 senttiä/kWh. Sähkön käytön määrä on arvioitu laitteen tehon ja keskimääräisten palamisaikojen perusteella. Sama hinta on määritetty muille sähkölaitteille, jotka liitetään valaistusverkkoon. Tästä on tehty päätös kaupunkirakennelautakunnassa (päätös 7.12.2016 / 209).

 

Yhteenveto                         Epäyhtenäinen sähkön hinta käytäntö kaupunkiympäristön palvelualueella johtuu eri aikaan tehdyistä päätöksistä ja käytänteistä.

 

Ero kaupungin ostaman ja käyttäjiltä perittävän sähkön osalta johtuu palvelualueen maksamista sähkö- ja valaistusverkon ylläpitokuluista ja verkon poistokuluista. Satamissa perittävä maksu ei riitä kattamaan verkosta aiheutuvia vuosittaisia kuluja ja poistoja. Tilanne lienee sama myös muissa kohteissa. Sopivaksi yhtenäiseksi keskiarvohinnaksi arvioidaan tässä vaiheessa 15 senttiä / kWh, sisältäen arvonlisäveron. 

 

Sähkön uusi hinta tulisi voimaan satamassa 1.10.2019 alkaen. Kauppatorilla ja Satamatorilla, jossa sähkön hinta nousee, korotus otetaan kuitenkin käyttöön 1.4.2020 alkaen. Päiväsähköhinnat, joita ei mitata eikä arvioida (mm. toreilla) säilyvät ennallaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                Yhtenäisempi hinta kohtelee tasapuolisimmin eri toimijoita. Yhtenäinen hinta on myös laskutuksen ja sopimustekniikan kannalta helpompi toteuttaa.

 

Yritysvaikutukset ovat maltilliset. Sähkön hinta nousee vain torilla niissä pisteissä, joissa sähkön kulutus mitataan tai arvioidaan. Satamien suurilla sähkön käyttäjillä yritysvaikutukset ovat positiiviset, kun hinta laskee. Suurimmalle osalle sähkön käyttäjiä muutoksia ei tule, esim. pienkäyttäjät torilla ja kadunvarsimainokset.

 

Ympäristövaikutusten arvioidaan olevan neutraalit. Alentuva sähkön hinta satamassa tuskin kannustaa vähentämään sähkön kulutusta. Torilla, missä sähkön hinta mittavissa kohteissa nousee, niin kiinnostus sähkön säästämiseen voi olla laajempaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkiympäristön palvelualue määrittää mitattavalle sähkölle yhden yhtenäisen hinnan, joka on 15 senttiä/kWh sisältäen arvonlisäveron. Hinta tulee voimaan Sataman kohteissa 1.10.2019 alkaen. Toreilla hinta tulee käyttöön 1.4.2020. Päiväsähköhinnat, joita ei mitata eikä arvioida (mm. toreilla) säilyvät ennallaan.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa