Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 193

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 193

Asianro 8098/08.00.00/2019

 

 

Pysäköinnin talvirajoitusten kokeilu osassa Niiralaa, Linnanpeltoa ja Jynkän alueita

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Lähtökohdat                                Pysäköinnin talvirajoituksia otettiin käyttöön, kun jalkakäytävien kunnossapitovastuu siirtyi kaupungille. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös muutti tontinomistajan kunnossapitovastuuta (Keskitetyn talvikunnossapidon aluerajoituksista 26.06.2001, 35§): ’’Tontinomistajalle kuuluvat katualueiden kunnossapitotyöt ja hiekanpoistotyöt keväisin toteutetaan kaupungin toimesta keskitetysti asemakaava-alueilla.’’ Päätös muutti tontinomistajan lainmukaista velvollisuutta jalkakäytävien kunnossapidosta, koska katualueiden kunnossapitotyöt siirtyivät kaupungin keskitettyyn kunnossapitoon myös jalkakäytävien osalta. Alkujaan pysäköinti kiellettiin talviaikaan (01.11. - 30.4.) kohdissa, joissa jalkakäytävän kunnossapito olisi estynyt, jalkakäytävän vieressä tapahtuvan pysäköinnin johdosta. Sittemmin talvirajoituksia on asetettu muihinkin ongelmakohtiin mm. kaduille, joissa on kapea ajorata ja jatkuvaa pysäköintiä. Suunnittelupäällikön 28.10.2016 tekemällä päätöksellä nykyiset talvipysäköintirajoitukset ovat voimassa 1.12. - 31.3. välisenä aikana.  Yleisesti pysäköinnin talvirajoituksia tarvitaan katualueiden talvihoidon takia.

 

Kuopiossa on havaittu ongelmia kunnossapidon ja talviaikaisen pysäköinnin välillä. Nykyiset pysäköinnin talvirajoitukset eivät ole toimineet kaikilla alueilla toivotusti. Pysäköinnin osalta toiveita on esitetty myös talvirajoitusten lisäämiseksi, jotta kunnossapito, liikenne ja pysäköinti toimisivat keskenään paremmin. Toiveita talvipysäköinnin kehittämiseksi ovat esittäneet mm. Kuopion kaupungin kunnossapito sekä kuntalaiset. Palautteiden perusteella on syytä kehittää talviaikaista pysäköintiä. Kunnossapidon helpottamiseksi esitetään kokeilujaksoa uusille pysäköinnin talvirajoituksille, jonka tuloksien ja johtopäätöksien perusteella voidaan pyrkiä kehittämään Kuopion talvipysäköintiä tulevaisuudessa. Talvirajoitusten kokeilujakso koskee vuosien 2019, 2020 ja 2021 talviaikaa 1.12. - 31.3.

 

Kunnossapidon käyttämä talvihoitoon tarkoitettu kalusto tarvitsee riittävästi tilaa, jotta pystyy toimimaan tehtävissään. Pysäköidyt ajoneuvot vaikeuttavat katujen lumivallien poistoa, polanteen poistoa, lumen poistoa ja liukkaudentorjuntaa. Aurauskalusto ei välttämättä pääse auraamaan pysäköintipaikkoja, koska paikat ovat ajoneuvojen käytössä. Aurauskaluston toiminta vaikeutuu etenkin kapean poikkileikkauksen asuntokaduilla ja/tai silloin, kun kadunvarsipysäköinti on sallittua kadun molemmin puolin. Tavoitteena on kehittää Kuopion talvipysäköintiä niin, että kunnossapito ja pysäköintipaikkojen käyttäjät hyötyvät uusista rajoituksista.

Kokeilujakson aikana sekä sen jälkeen on tarkoitus järjestää kuntalaisille kysely uusien pysäköintijärjestelyjen toimivuudesta. Kokeilujakson edetessä myös kunnossapito voi esittää omia lausuntoja pysäköintirajoitusten toimivuudesta. Aikaisempien pysäköintirajoituksien kokeilujen ja selvitysten perusteella vaikuttaa siltä, että pysäköintijärjestelyt on paras toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisiksi ja helposti muistettaviksi, jotta kuntalaisten on helppo pysäköidä oikein rajoitusten mukaisesti. Lopullisessa tilanteessa onnistuneet pysäköintijärjestelyt vaikuttavat positiivisesti liikenteen sujuvuuteen, -turvallisuuteen ja kunnossapidon järjestämiseen.

 

Kokeiluun valitut kohteet ja käytettävät rajoitukset

 

Kohteet valittiin yhteistyössä kunnossapidon kanssa. Kokeiluun valitut kohteet:

 

Niirala, (Liite 1)                                                        

         Kehäkatu

         Omakotitie välillä Kehäkatu - Huuhankatu

         Ruotsinkatu välillä Kehäkatu - Huuhankatu

         Kaikukatu välillä Kehäkatu - Huuhankatu

         Kotkankallionkatu välillä Mustinlammenkatu - Rajakatu

         Rovastinkatu

Linnanpelto, (Liite 2)

         Juho Rissasen katu

         Melankatu

         Salmelaisenkatu

Jynkkä, (Liite 3)

         Kermatie

 

Kaikki esitetyt rajoitukset koskevat talviaikaa 1.12. - 31.3. Pysäköinnin rajoitustapoina päädyttiin kokeilemaan siirtokehotusmerkkiä ja ’’viikkopysäköintiä’’. Pysäköinnin rajoitustavat valittiin aikaisempien selvitysten sekä eri kunnille teetetyn kyselyn perusteella. Valinnat tehtiin opinnäytetyön: ’’Pysäköinnin talvirajoitukset Kuopiossa’’ yhteydessä.

1.       Siirtokehotusmerkki, pysäköinti kiellettyä kunnossapitotyön ajan. Pysäköinti on kiellettyä joka toinen viikko, klo 9 - 15 välillä yhtenä arkipäivänä.

Niiralan kaupunginosaan (Liite 1) esitetään siirtokehotusmerkkien käyttöä kunnossapitotöiden ajaksi. Kehäkadulle, Omakotitie välillä Kehäkatu - Huuhankatu, Ruotsinkatu välillä Kehäkatu - Huuhankatu, Kaikukatu välillä Kehäkatu - Huuhankatu siirtokehotusmerkkien käyttö rajataan talviaikaan (1.12. - 31.3.), aikarajoitus koskee parillisten viikkojen tiistaita klo 9 - 15 välisenä aikana, jotta kunnossapitotyö voidaan suorittaa alueella tehokkaasti. Kotkankallionkadulle välillä Mustinlammenkatu - Rajakatu ja Rovastinkadulle esitetään niin ikään siirtokehotusmerkkien käyttöä. Rajoitus koskee talviaikaa (1.12. - 31.3.), parillisten viikkojen keskiviikkoa klo 9 - 15 välisenä aikana, jotta kunnossapitotyö voidaan suorittaa alueella tehokkaasti.

Kermatielle (Liite3) esitetään siirtokehotusmerkkien käyttöä. Siirtokehotusmerkkien käyttö rajataan talviaikaan (1.12. - 31.3.), aikarajoitus koskee parillisten viikkojen keskiviikkoa klo 9 - 15 välisenä aikana, jotta kunnossapitotyö voidaan suorittaa alueella tehokkaasti.

 

Nämä rajoitukset tarkoittavat sitä, että pysäköinti on kiellettyä jokaisen parillisen viikon erikseen määrättynä arkipäivänä klo 9 - 15 välisenä aikana. Asukkaiden tulee pysäköidä tuolloin muualla, kuin rajoitusta koskevilla katualueilla. (Esimerkiksi Kehäkadulla viikolla nro. 2, viikonpäivä tiistai, pysäköinti on kiellettyä klo 9 - 15 välisenä aikana.)

 

Nykytilanteeseen verrattuna siirtokehotusmerkit vähentävät alueiden pysäköintipaikkoja esitetyllä tavalla kaksi kertaa kuukaudessa, kunnossapitotöiden ajaksi. Aikaisempina talvina kunnossapito on käyttänyt ko. alueilla siirrettäviä siirtokehotusmerkkejä niin ikään kunnossapitosyistä. Silloinkin katualueiden pysäköinti on ollut rajoitettua kunnossapitotöiden ajan. Uudessa tilanteessa rajoitukset ovat talviajan muuttumattomat ja ennalta tiedossa.

 

2.       ’’Viikkopysäköinti’’, kadunvarsipysäköinti vaihtaa kadun puolta viikon aikana (ma-to, to-ma). Pysäköinti on kiellettyä toisella puolella katua. Pysäköinti vaihtaa kadun puolta aina maanantaisin ja torstaisin klo 9 alkaen.

Linnanpellon kaduilla Juho Rissasen katu, Melankatu ja Salmelaisenkatu uutena pysäköinninrajoituksena esitetään ’’viikkopysäköintiä’’: pysäköinti rajoitetaan ma klo 9 - to klo 9 välisen ajan toisella puolella katua ja vastaavasti toinen puoli on kiellossa to klo 9 - ma klo 9 välisenä aikana. (Liite 2)

 

Nykytilanteessa Juho Rissasen kadun, Melankadun ja Salmelaisenkadun toisella laidalla on voinut pysäköidä ilman rajoituksia, kun taas katujen toiselta puolelta pysäköintiä on rajoitettu talviaikaan jo aiemminkin. Uudet esitetyt rajoitukset eivät vähennä pysäköintipaikkoja oleellisesti, ainoastaan pysäköinti vaihtaa katujen puolta esitetyllä tavalla. Melankadun kaarreosuuden toiselle laidalle katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi lisätä jatkuva pysäköintikielto. Vastaava kaarreosuuden rajoitus on ollut käytössä myös Juho Rissasen kadulla ja Salmelaisenkadulla.

 

Tiedotus ja kyselyt                     Kokeiluun valittujen katujen asukkaita tullaan tiedottamaan uusista rajoituksista. Kokeiluun valittujen kiinteistöjen isännöitsijöitä sekä alueiden asukasyhdistyksiä tiedotetaan myös kokeilusta.

 

Siirtokehotusmerkkien rajoituksiin liittyen selvitetään, voiko kunnossapitotöihin yhdistää karttapalvelua, josta talvihoidon ajankohta ja paikkatieto ilmenevät. Esimerkiksi Helsingissä on käytössä verkkopalvelu, josta voi seurata katukohtaisesti, milloin kunnossapitotyöt tapahtuvat. Karttapalvelu helpottaisi mm. kunnossapitotöiden ajankohdan seuraamista.

 

Kokeilujakson edetessä sekä sen jälkeen järjestetään kyselyjä, joissa kysytään pysäköinnin rajoitusalueella olevien kiinteistöjen mielipidettä talvipysäköinnin toimivuudesta. Kyselyt toteutetaan internet kyselynä. Jos kyselyn vastausmäärä jää vähäiseksi, katsotaan, onko tarpeellista järjestää erillinen kysely esim. paperilomakkeella.

 

 

Vaikutusten arviointi                Valmistelutyön yhteydessä on pyydetty lausuntoa kaupungin kunnossapidolta. Lausunto on saatu kunnossapitoyksiköltä. Kaupungin kunnossapito kannattaa talvirajoitusten kehittämistä ja kokeilujakson toteuttamista.

 

Talvirajoituksilla on lievästi positiiviset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, koska se parantaa liikenneturvallisuutta (mm. koulumatkojen osalta) ja vaikuttaa siten terveyteen (onnettomuuskustannukset) sekä auttaa kunnossapitotyön tehokkaampaa suorittamista ja helpottaa jalankulkua ja pyöräilyä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden parantaminen tukevat kaupungin strategiaa.

 

Talvirajoituksilla voi olla lievästi negatiivisia vaikutuksia pysäköintipaikkojen määriin niiltä osin, kun rajoitukset lisääntyvät kunnossapitotöiden ajaksi. Alueilla toimii joitain yrittäjiä, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat nykytilanteeseen nähden vähäiset. Nykytilanteessa ko. katualueiden pysäköintiä on jo rajoitettu tai katualueille on asetettu väliaikaisia pysäköintikieltoja kunnossapitosyistä tarpeen niin vaatiessa. Muutoin esityksen vaikutukset ovat neutraaleja.

 

 

Esitys                                              Esitän, että pysäköinnin talvirajoituksia kokeillaan vuosina 2019, 2020 ja 2021. Mikäli pysäköinnin talvirajoitukset saavat kannatusta niin kunnossapidolta kuin kuntalaisilta, voidaan ko. rajoitustapoja käyttää myöhemmin myös muilla alueilla.

 

 

Liitteet

28

8098/2019 Liite1_Kokeilualue_Niirala.pdf

 

29

8098/2019 Liite2_Kokeilualue_Linnanpelto.pdf

 

30

8098/2019 Liite3_Kokeilualue_Jynkkä_Kermatie.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jirli Korhonen

puh. +358 44 718 5324

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa