Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 194

Asianro 7319/10.03.01.00/2019

 

 

Blominkadun katusuunnitelmanluonnoksen hyväksyminen nähtäville

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Blominkatua (välillä Palomiehenkatu - Petosentie). Nähtäville asetettava katu sijaitsee Litmasen (032) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                Edellä mainitulle katuosuudelle on tarkoitus rakentaa uusi jalkakäytävä kadun eteläreunaan jalankulkijoiden liikkumismahdollisuuksien ja turvallisuuden parantamiseksi. Keväällä 2019 rakennettiin puuttuva jalkakäytävä Pyörönkaaren ja Palomiehenkadun välille ja uusi jalkakäytävä muodostaa jalankulkuliikenteen jatkumon aina Petosentielle saakka.

 

Suunnittelualueen asemakaavat ovat lainvoimaisia, kaavat ovat hyväksytty 1990 ja 1994. Blominkadun katualue ja ympäröivät tontit ovat kauttaaltaan kaupungin maanomistuksessa.

 

Tontille 70/3 on suunnitteilla palvelutalo, jossa on myös normaaleja vuokra-asuntoja senioreille. Tontilta on suunnitteilla jalankulkuyhteys Blominkadun uudelle jalkakäytävälle.

 

Katusuunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Blominkatu (välillä Palomiehenkatu - Petosentie) on noin 90 metriä pitkä nykyinen kokoojakatu, jonka varrella sijaitsee asuinkiinteistöjä ja vielä rakentamattomia tontteja.

 

Katualueen leveys on noin 26.5 metriä. Kadun pohjoisreunassa sijaitsee nykyinen 3.50 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä ja noin 2.40 metriä leveä pysäköintitasku. Kevyen liikenteen väylän ja pysäköintitaskun välissä on noin 4.20 metriä leveä viherkaista katupuineen. Ajoradan leveys on noin 7.00 metriä.

 

Uusi 3.00 metriä leveä jalkakäytävä sijoitetaan kadun eteläreunaan ja katutilan jäsentämiseksi ajoradan ja jalkakäytävän väliin sijoitetaan viherkaista, jonka yhteyteen istutetaan katupuita.  2.00 metriä leveitä uusia kadunvarsipysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä seitsemälle henkilöautolle.

 

Petosentien liittymään rakennetaan uusi keskisaareke ja liikennevalo-ohjaus saneerataan palvelemaan myös Blominkadun jalankulkuliikennettä.

 

Tasaus ja kuivatus                      Uuden jalkakäytävän tasaus noudattelee Blominkadun nykyistä tasausta. Jalkakäytävän hulevedet ohjataan viherkaistalle, johon muodostetaan vesiä keräilevä jiiri. Hulevedet ohjataan uuteen ja nykyisiin hulevesikaivoihin Petosentien liittymässä.

 

Pintamateriaalit, valaistus, kalusteet ja kasvillisuus

 

Jalkakäytävä ja pysäköintipaikat asfaltoidaan. Viherkaistan päät kivetään harmaalla ja punaisella betonikivellä. Myös keskisaarekkeissa käytetään punaista betonikiveä. Petosentien liittymässä suojatien varoitusalueilla käytetään valkoista betonikiveä. Viherkaista ja jalkakäytävän sivuluiska nurmetetaan. Viherkaistalle istutetaan koivuja katupuiksi.

 

Uusi jalkakäytävä valaistaan uusilla LED- katuvalaisimilla, jotka sijoitetaan viherkaistalle.

 

Esteettömyys                              Suojatiet on suunniteltu esteettömiksi.

                                                                                      

Kunnossapitoluokka                 Blominkadun jalkakäytävä on kunnossapitoluokassa III.

 

Kustannukset ja aikataulu                                   

 

Blominkadun jalkakäytävän kokonaiskustannusennuste on n. 150 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, liikennevalojen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Jalkakäytävän rakentaminen aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan vuonna 2021.

 

 

Vaikutusten arviointi

                                                         

                            Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska jalkakäytävän rakentaminen parantaa Petosen kevyen liikenteen verkostoa edistäen kävelyä ja pyöräilyä.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Hankkeella on vähän vaikutuksia harvoille yrityksille, jonka vuoksi laajempia yritysvaikutuksia ei ole tarvetta arvioida.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Blominkadun katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

31

7319/2019 Sijaintikartta Blominkatu

 

32

7319/2019 as_poi_Blominkatu

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa