Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 185

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 185

Asianro 7015/02.02.00/2019

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion 2020 valmistelutilanne

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Vuoden 2020 talousarviota laadittaessa talouden suunnittelu on osoittautunut erityisen haasteelliseksi. Kaupunginhallituksen kesäkuussa asettama raami oli jo alun perin noin 13 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällä hetkellä palvelualueiden alustavien talousarviovalmistelujen luvut ylittävät kaupunginhallituksen antaman raamin yli 20 miljoonalla eurolla.

 

Talousennusteen mukaan verotulot kasvavat noin 4 prosentilla ja toimintakate noin 13 prosentilla. Vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken tilanteen mukaan muodostumassa yli 30 miljoonaa alijäämäiseksi. Myös kaupungin investoinnit ovat lähivuosina suuret ja niiden toteuttamista aikatauluineen joudutaan tarkastelemaan ja priorisoimaan uudelleen.

 

Kuopion kaupungin talouden tervehdyttämiseksi kaupungin tulee hakea myös yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen.

 

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 kokouksessaan käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset neuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä vuosille 2020 - 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa. Neuvotteluilla tavoitellaan pysyvien säästöjen lisäksi myös kertaluonteisia säästöjä esimerkiksi lomarahojen vapaaksi vaihtamisella ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla.

 

Edellä mainitut asiat vaikuttavat talousarvion 2020 valmisteluun siten, että palvelualueiden tulee tarkastella vuoden 2020 talousarvioesitykset uudelleen ja etsiä menosäästöjä. Kaupunkiympäristön palvelualueen esitykseen sisältyy 2,5 M€ säästöjä. Investointiosiosta on karsittu 1 M€.

 

Yhteistoimintamenettely aiheuttaa muutoksia vuoden 2020 talousarvion aikatauluihin. Talousarviokäsittelyn kannalta tärkeitä päivämääriä ovat:

·         8.10.2019 info-tilaisuus talousarvion valmistelusta

·         21.10.2019 kaupunginhallituksen talousarvion valmistelun tilannekatsaus

·         18.11.2019 kaupunginhallituksen 1. käsittely

·         18.11.2019 kaupunginvaltuuston ja lautakuntien TA-info

·         25.11.2019 kaupunginhallituksen 2. käsittely (päätöskokous)

·         9.12.2019 kaupunginvaltuuston talousarvion 2020 periaatekeskustelu

·         16.12.2019 kaupunginvaltuuston talousarvion 2020 hyväksyminen

 

 

Talousarvion valmistelutilannetta ja talousarvioehdotusta esitellään lautakunnalle kokouksessa tarkemmin.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta, linjaa jatkovalmistelua ja merkitsee asian tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa