Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.10.2019/Pykälä 186

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 186

Asianro 8104/02.05.00.00/2019

 

 

Ylijäämämaiden ohjaus ja hyötykäyttö, periaatteiden tarkistus kaupungin omistamilta tonteilta tai yleisiltä alueilta lähtevän louheen murskaukseen ja hyötykäyttöön

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Taustaa                                          Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 16.12.2015 ylijäämämaiden ohjauksen ja hyötykäytön periaatteet sekä vastaanotto- ja hyötykäyttömaksut. Päätöstä on tarkennettu kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 22.5.2019 puoliperävaunun vastaanottomaksun osalta. Tässä yhteydessä on myös tarkennettu määräykset vastaamaan aluehallintoviraston 18.10.2018 antamaa Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristölupaa.

 

Edellä mainittuja päätöksiä tulee tarkentaa kaupungin omistamilta tonteilta tai yleisiltä alueilta rakentamistöiden yhteydessä lähtevän ylijäämälouheen murskaukseen ja hyötykäyttöön liittyen.

 

Tonttien rakentamistöiden yhteydessä on tontilta lähtevien ylijäämämaiden ja louheiden hyötykäyttö yleistynyt. Ylijäämämaiden osalta hyötykäytölle on selkeät ohjeet, joiden mukaisesti kaupunki on yhteisesti rakentajan kanssa sopinut hyötykäytöstä.

 

Tonteilta lähtevien ylijäämälouheiden osalta on louheen murskaus rakennuskiviaineeksi lisääntynyt. Louhetta murskataan nyt yleisesti enemmän kuin sitä voidaan tontilla hyödyntää. Tämä menettely johtaa siihen, että urakoitsija joutuu viemään ylijäämämurskeen muihin rakentamiskohteisiin. Kuopion kaupungilla ei ole tällä hetkellä selkeää toimintaohjetta edellä mainitussa tapauksessa.  

 

Kaupunki ostaa murskeita kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin kautta. Murskeen hinta kiviainestoimittajan murskalta haettuna on noin 4,80 … 6,50 euroa/tn lajikkeesta riippuen. Tonnihintaan on lisättävä 1,00 … 1,50 euroa/tn kun se toimitetaan rakennuskohteeseen.

    

Esitys tontilta poiskuljetettavan ylijäämämurskeen hinnoittelun osalta:

 

Mikäli urakoitsija murskaa tontilta tai yleiseltä alueelta lähtevää louhetta niin paljon, että urakoitsija ei voi hyödyntää sitä kyseisellä tontilla tai yleisellä alueella, vaan joutuu toimittamaan sitä muihin kohteisiin, esittää rakentamisen ja kunnossapidon palvelut poiskuljetetun murskeen hinnaksi seuraavaa:

 

Urakoitsija toimittaa mursketta omaan rakentamiskohteeseen, kaupungin omistamalle vuokratontille.

         Murskeen hinta 1,5 €/tn

 


 

Urakoitsija toimittaa mursketta omaan rakentamiskohteeseen, urakoitsijan omalle tontille.

         Murskeen hinta 2,5 €/tn

 

Urakoitsija toimittaa mursketta kolmannelle osapuolelle.

         Murskeen hinta 3,5 €/tn.

 

Muilta osin ylijäämämaiden ohjauksen ja hyötykäytön periaatteet säilyvät 16.12.2015 ja 22.5.2019 tehtyjen päätösten mukaisina.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska kiviaineksia voidaan hyödyntää paremmin rakennusaineena. Hanke on siten osa Resurssiviisasta Kuopiota.

 

Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska kuljetuskustannukset pienenevät.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy esitetyn muutoksen ja taksalisäyksen 16.12.2015 ja 22.5.2019 tehtyihin päätöksiin.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Rautiainen

puh. +358 44 718 5666

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa