Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 216

Asianro 7668/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Puijonlaakson keskus / Puijonlaakso 12-5-7, 12-5-6, 12-4-1, 12-3-1 ja 12-5-3

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Asemakaavan muutostyössä päivitetään vuosina 2002, 2003, 1970 ja 1963 voimaan tulleita asemakaavoja. Asemakaavamuutoksella tutkitaan Puijonlaakson keskuksen täydennysrakentamista mahdollistamalla Kiekkotien nykyisille liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten sekä autopaikkojen korttelialueille myös asumista.  Puijon Kirkon tontilla tutkitaan seurakunnan nuorisotalon purkamista ja korvaamista rakennuksella, johon sijoittuisi hallintotiloja. Kaavassa tutkitaan myös alueen pysäköinti-, liikenne-, katu- ja liittymäjärjestelyjä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos mahdollistaa Puijonlaakson keskusta-alueen täydennysrakentamisen ja edesauttaa uusien asuntojen, liiketilojen ja hallintotilojen syntymistä alueelle. Alueen täydennysrakentaminen tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja palveluverkostoa. Uudisrakentaminen tulee muuttamaan lähiympäristön kaupunkikuvaa ja liikennejärjestelyjä.

 

Uudet asukkaat vilkastuttavat ja elävöittävät aluetta, edistävät alueen palveluiden kehittymistä sekä tukee alueen yritysten ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja muuhun infrastruktuuriin, jolloin se on ekologisempaa ja taloudellisempaa kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen. Vaikutukset luonnonoloihin ovat vähäiset, kun jo olemassa olevaa rakennettua aluetta tiivistetään.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Vireilletuloaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 12.12.2019 klo 17.30 Savon ammattiopiston auditoriossa, Sammakkolammentie 2.

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

2

7668/2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Piipponen

puh. +358 44 718 5413

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Markku Söderström poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa