Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

90 §

19.12.2018

 

§ 82

Asianro 10123/12.04.02.02/2018

 

 

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitosopimus ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019 ja vuosille 2020-2025

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.12.2018 90 §

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien liikuntapaikkojen ylläpidosta vastaa keskeiseltä osin Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2011. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on tilannut liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon vuonna 2018 hyvinvoinnin edistämisen Kuopion kuntatekniikkaliikelaitokselta kokonaisurakkana.

 

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on neuvotellut tehtäväkorttien mukaisesti hallinnoimiensa alueiden ja paikkojen kunnossa- ja puhtaanapidon järjestämisestä vuonna 2019 ja vuosille 2020-2025 Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa. Vuoden 2019 aikana on tarkoituksena kehittää sopimuskokonaisuutta vuosille 2020-2025 asiakastarpeet ja verkoston muuttuminen huomioiden sekä erotella sopimuksesta yllättävät ja ennakoimattomat urakoitsijasta riippumattomat työt. Lisäksi vuoden 2019 aikana on tarkoituksena kehittää koko sopimusrakenne kokonaishintaisesta urakkamuodosta tavoitehintaiseen urakkasopimukseen. Lähtökohta vuosien 2020-2025 sopimukselle on seuraava:

 

Tavoitehinnan pohjalta laaditaan urakalle maksuerätaulukko. Tavoitehinnan alittuessa urakoitsijalle maksetaan 70% tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten välisestä erotuksesta ja tilaajalle jää säästöä 30% erotuksesta. Toteutuneiden kustannusten ylittäessä tavoitehinnan maksaa tilaaja 50% ylityksestä ja urakoitsijalle jää omavastuuksi 50% tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten erotuksesta. Urakalla on kattohinta, joka on tavoitehinta lisättynä 10%:lla. Toteutuneiden kustannusten ylittäessä kattohinnan vastaa urakoitsija ylityksestä täysimääräisesti.

 

Vuosien 2020 – 2025 sopimus tuodaan vuosittain hyväksyttäväksi lautakuntaan, mikäli sopimuksen sisältö muuttuu tilattavien toimintojen sekä kustannusten osalta. Hyväksyttäväksi tuodaan ne sopimuksen osat, jotka mahdollisesti muuttuvat.

 

Liikuntapaikat:

 

Luistelualueet ja jääkiekkoradat

Nurmikentät

Sorakentät

Tekonurmikentät

Tenniskentät

Liikuntakeskukset ja hoitosopimusalueiden rakenteet ja alueet

Hyppyrimäet ja Puijon laskettelurinne

Finland Ice Marathon –rata

Kuntosalit

Lähiliikuntapaikkojen liikunta-alueet

Reitistön kunnossapito, ladut ja kuntopolut

 

Lähtökohtana hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden sekä kuntatekniikkaliikelaitoksen välisissä neuvotteluissa on ollut liikuntapaikkojen palveluiden ja alueiden sekä rakenteiden kunnossa-, yllä- ja puhtaanapidosta hoidon järjestäminen vuoden 2019 talousarvioon varattavan määrärahan puitteissa.

 

Esityslistan liiteaineistona ovat alueurakkasopimusluonnos, sopimuksen tehtäväkortit, maksuerätaulukko ja yksikköhintatarjouslomake. Muut sopimusaineistot (kohdekuvaukset, kartat, määräluettelot ja muut sopimusasiakirjat) ovat kokousaineistossa.

 

Vaikutusten arviointi         Liitteenä

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa tehtävän kokonaisurakkasopimuksen tehtäväkortteineen yhteishintaan 1 650 000 (alv 0%) euroa.

 

Liitteet

 

10123/2018 Tehtäväkortit

 

 

10123/2010 Alueurakkasopimus 2019 ja 2020 - 2025

 

 

10123/2018 Yksikköhintatarjous 2019

 

 

10123/2018 Maksuerätaulukko 2019

 

 

10123/2018 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pekka Kilpimaa

puh. +358 44 718 5084

Kari Tapani Andronoff

puh. +358 44 718 1344

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.


 

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.12.2019:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.12.2018 § 90 hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen välisen kunnossapitosopimuksen ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019 ja vuosille 2020-2025.

 

Sopimusvuoden 2019 aikana oli tarkoitus kehittää sopimuskokonaisuutta vuosille 2020-2025 siten, että sopimuksessa huomioidaan asiakastarpeiden kehittyminen ja verkoston muuttuminen sekä erotella sopimuksesta yllättävät ja ennakoimattomat urakoitsijasta riippumattomat työt ja kustannukset (sähkö, lämmitys ja vesi). Lisäksi vuoden 2019 aikana oli tarkoitus kehittää kokonaishintainen sopimus tavoitehintaiseksi urakaksi siten, että tavoitehinnan pohjalta laaditaan urakalle maksuerätaulukko ja tavoitehinnan alittuessa urakoitsijalle maksetaan 70% tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten välisestä erotuksesta ja tilaajalle jää säästöä 30% erotuksesta. Toteutuneiden kustannusten ylittäessä tavoitehinnan maksaa tilaaja 50% ylityksestä ja urakoitsijalle jää omavastuuksi 50% tavoitehinnan ja toteutuneiden kustannusten erotuksesta. Urakalla on kattohinta, joka on tavoitehinta lisättynä 10%:lla. Toteutuneiden kustannusten ylittäessä kattohinnan, vastaa urakoitsija ylityksestä täysimääräisesti. Tavoitehintaisen urakan vuosittainen tavoitehinta on 1 650 000€ alv. 0% ja vuosittainen kattohinta 1 815 000€ alv. 0%.

 

Vuosien 2020-2025 sopimuksen keskeiset muutokset ovat seuraavat:

 

1.       Syksyllä 2019 valmistuneen Lippumäen tekojääradan kustannuksia ja jääalueen ylläpitoa seurataan talvikauden 2019-2020 aikana ja aiheutuneet kustannukset lisätään vuosien 2021-2024 tavoitehintaan. Vuonna 2020 aiheutuneet kustannukset maksetaan lisätyönä (toteuma+12%).

 

2.       Sopimuksen laajuus tarkastetaan vuosittain 1.9 mennessä siten, että mahdolliset muutokset astuvat voimaan 1.1 alkaen ja mahdolliset muutokset ovat voimassa kyseisen kalenterivuoden.

 

3.       Mikäli sopimukseen kirjatut sopimuskumppaneiden vastuuhenkilöt muuttuvat sopimuskauden aikana, tällöin muuttuneet henkilöt ilmoitetaan seuraavassa työmaakokouksessa ja henkilöt kirjataan työmaapöytäkirjaan.

 

4.       Päivitetty maksuerätaulukko on laadittu siten, että erien suuruus vastaa mahdollisimman hyvin kyseisen ajanjakson töiden mitoitusta (talvi- ja kesähoitokausi). Päivitetty maksuerätaulukko on liitteenä.

 

5.       Sopimus voidaan siirtää vuonna 2021 perustettavaan yhtiöön.

 

Muilta osin 19.12.2018 hyväksytyn sopimuksen sisältö ei muutu ja sopimukseen liitetään lisäliite, joka sisältää edellä mainitut asiat. Lisäliite on esityslistan liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää ottaa sopimuksen vuosien 2020-2025 optiovuodet käyttöön ja hyväksyy liitteenä olevan sopimukseen lisäliitteen liitettäväksi 19.12.2018 hyväksyttyyn sopimukseen.

 

Liitteet

5

10123/2018 Tehtäväkortit

 

6

10123/2010 Alueurakkasopimus 2019 ja 2020 - 2025

 

7

10123/2018 Yksikköhintatarjous 2019(ei jaeta)

 

8

10123/2018 Maksuerätaulukko 2019(ei jaeta)

 

9

10123/2018 Vaikutusten arviointi

 

10

10123/2018 Lisäliite 2019 ja 2020-2025

 

11

10123/2018 Maksuerätaulukko 2020

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Kilpimaa

puh. +358 44 718 5084

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa