Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9898/2019 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 83

Asianro 9898/12.04.01.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin ja Savon koulutuskuntayhtymän esisopimus Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen käytöstä

 

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

Kuopion kaupunki, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Itä-Suomen Yliopisto ovat yhteistyössä tehneet Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksesta tarveselvityksen sekä hankesuunnitelman.  Tarveselvitys ja hankesuunnitelma perustuvat yhteiseen näkemykseen hankkeesta liittyvien tarpeiden täyttämiseen rakennettavasta tiloista.

 

Kuopion kaupungin puolesta Kaupunginhallitus on 4.12.2017 §:ssä 201 päättänyt hyväksyä Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen hankesuunnitelman 4000 käyttäjän mitoituksen pohjalta, käynnistää toteutussuunnittelun hankkeen toteuttamiseksi.  Kuopion kaupunginhallitus on 27.5.2019 kokouksessaan hyväksynyt Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen laajuudeksi liikuntakäytölle enintään 2500 henkilöä, tapahtumakäytölle 4000 henkilöä ja väestönsuojan mitoitukseksi 7500 henkilöä. Samalla kaupunginhallitus päätti hankkeen enimmäisinvestointikustannuksiksi 35,5M€ ja toteutettavaksi hankkeen perinteisellä hankemallilla. Savon koulutuskuntayhtymä on käsitellyt ja hyväksynyt edellä mainitut asiat omissa päätöselimissään.

 

Hankkeen lähtökohtana ja tavoitteena on ollut alueellisen yhteiskäyttöisen väestösuojan ja liikuntapainotteisen tapahtumakeskuksen toimintojen yhdistäminen osapuolien välisenä yhteiskäyttöhankkeena.

 

Kaupungin näkökulmasta Savilahdesta halutaan kehittää viihtyisä kaupunginosa, joten sinne tavoitellaan myös lisää monipuolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja muuta toimintaa. Liikunta- ja tapahtumakeskus halutaan kehittää Savilahden alueen aktiiviseksi osaksi siten, että ne toiminnoiltaan tukevat alueen elävyyttä. Hanke on osaltaan vetovoimatekijä Savilahden alueelle sekä myös kestävän kehityksen mukainen ja vähähiilisyyttä edistävä ratkaisu resurssiviisauden näkökulmasta. Suunniteltu hanke monipuolistaa sekä täydentää hyvin Kuopion liikuntapaikkaverkostoa.

 

Savon koulutuskuntayhtymällä on tahtotila toteuttaa lakisääteiseen opetukseen liittyvät liikuntatilat Hankkeessa. Savonia –ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen tahtotilana on ratkaista opiskelijoiden ns. korkeakoululiikunnan toteuttaminen. Osapuolet näkevät laajat liikunta- ja tapahtumapalvelut tärkeinä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevina palveluina, joilla on laajaa merkitystä myös oppilaitosten vetovoiman kannalta. Lisäksi Osapuolet selvittävät kohteen tilojen käyttöä muissa soveltuvissa tarkoituksissa, esimerkiksi testaus – ja tutkimuskäytössä, sekä innovaatiotoiminnassa.

 

Osapuolten tahtotilana on toteuttaa tulevat väestösuojavelvoitteet alueellisessa yhteissuojassa, johon liittyvistä asioista sovitaan erillisillä sopimuksilla.

 

Osapuolet ovat sopineet näissä tarkoituksissa ja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi laativansa esisopimukset hankkeen tilojen tulevaan käyttöön liittyen.

                                                         

Kuopion kaupunki ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat neuvotelleet Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen käytöstä esisopimuksen. Esisopimuksen vuokran määrittelyssä investointisumma 35,5M€ on jaettu seuraaviin osiin:

 

·         Liikuntatilat

·         Sisääntulorakennus

·         Muut vuokrattavat tilat

·         Yhteiskäyttötilat (käytävät, aulat, varastot, WC- ja pukuhuonetilat)

·         Tekniikkatilat (ilmanvaihto, lämmitys, sähkö)

·         Väestönsuojan vaatima lisärakentaminen

 

Liikuntatilojen vuokran määrittelyssä on huomioitu pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset siten, että kalustamattomien liikuntatilojen käyttötuntihinta on 0,0971 €/h/m2 (alv.0%). Kalustettujen tilojen esim. kuntosalien hinnasto määräytyy Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden vuosittain hyväksyttävän hinnaston mukaisesti.

 

Esisopimuksen mukaisesti Savon koulutuskuntayhtymä sitoutuu vuokraamaan tilaa käyttöönsä kymmenen vuoden ajaksi seuraavasti:

 

-          Savon koulutuskuntayhtymän lakisääteiseen liikuntakäyttöön ja muuhun opetus/tapahtumakäyttöön 2000 h/vuosi koskien 1170,5 m2 pinta-alaa monitoimiliikuntasalista pääosin klo 8-16 koulupäivinä. Sekä muuna aikana, erillisesti sopien.

 

-          Muusta käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti, noudattaen edellä mainittua käyttötuntihintaa.

 

-          Vuokrattavien tilojen kustannus on esisopimusvaiheessa 227 311,10€/v alv 0%, perustuen sopimuksen allekirjoitus hetken mukaiseen investointitasoon.

 

-          Vuokrasopimuksen tarkemmat ehdot määritellään lopullisessa käyttöoikeussopimuksessa ja tarkoituksena on, että tilojen käyttötarvetta arvioidaan vuosittain osapuolten kesken.

 

Esisopimuksen mukaisesti Kuopion kaupunki sitoutuu vuokraamaan Savon koulutuskuntayhtymän lakisääteiseen liikuntakäyttöön ja muuhun opetus/tapahtumakäyttöön 2000 h/vuosi koskien 1170,5 m2 pinta-alaa monitoimiliikunta-salista, pääosin klo 8-16 koulupäivinä. Sekä muuna aikana, erillisesti sopien.

 

Osapuolten kahdenvälisistä käyttöajoista ja mahdollisista tilavuokrista ja niiden laajuudesta sovitaan erillisellä, käyttöajan vuokraussopimuksella.

 

Neuvoteltu esisopimus on esityslistan liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuopion kaupungin ja Savon koulutuskuntayhtymän välisen esisopimuksen Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen käytöstä. Lisäksi lautakunta oikeuttaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut sopimaan lopullisen käyttöajan vuokrasopimuksen hankintarajojen puitteissa.

 

 

Liitteet

12

9898/2019 Esisopimusluonnos

 

13

9898/2019 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

3

9898/2019 Tilan käyttöoikeuden vuokrauksen ehdot

 

4

9898/2019 Liikuntatilan käyttöajan vuokrasopimuspohja

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannu Kosunen

puh. +358 44 718 5132

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

Antti Niskanen

puh. +358 44 718 5120

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Leila Savolainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi klo 16.58 – 17.00.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa