Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 84

Asianro 1167/10.02.02/2017

 

 

Itkonniemi-Vanha-asema - osayleiskaavaehdotus / hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Kaupunginhallitus on 18.11.2019 hyväksynyt korjatun Itkonniemi-Vanha-Asema - osayleiskaavaehdotuksen. 16.9.2019 päivätyn kaavaehdotuksen nähtävänäolon (2.10. - 1.11.2019) loppuvaiheessa kävi ilmi, että aineistoa viimeisteltäessä kaavakarttaan oli jäänyt teknisten tulostusongelmien seurauksena puutteita siten, että mm. kevyen liikenteen ja ulkoiluyhteyksien reittimerkinnät puuttuivat kartasta kokonaan. Osayleiskaava muuttaa suunnittelualueen osalta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa (Kh 13.8.2001, MRL 201 §). Kaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena.

 

Osayleiskaavalla osoitetaan ensisijaisesti vanhan asema-alueen ja Itkonniemen rannan vanhan tehdasalueen käytön tehostamismahdollisuudet asuin- ja toimistorakennusten alueina. Ajoneuvo- ja kevyenliikenteenyhteyksien sovittaminen uusiin toimintoihin on ratkaistu huomioimalla alueen ominaisuus Pohjolankadun, Itkonniemenkadun ja Kullervonkadun sekä ratapihan muodostamana liikenteellisenä solmukohtana. Alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö, liikenteen perusratkaisut ja alueen kaupunkikuvallinen hahmo on selvitetty.

 

Osayleiskaavassa on huomioitu ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistaman Kuopion seudun maakuntakaava ja siihen tehdyt muutokset vuosina 2011, 2014 ja 2016. Kaava-alueeseen kohdistuu maakuntakaavoissa kehittämismerkintöinä mm. Vitostien kehittämisvyöhyke ja joukkoliikennevyöhyke.

 

Strategisen maankäytön suunnittelu on kirjeellään 27.11.2019 pyytänyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausuntoa Itkonniemi - Vanha-Asema -osayleiskaavaehdotuksesta 17.1.2020 mennessä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntonaan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa:

 

Osayleiskaavaehdotuksessa palvelualueen tarpeet on otettu huomioon ulkoilureittien osalta hyvin. Kaava-alueella sijaitseva urheilukenttä on poistumassa suunnitelman mukaan asuin- ja liikennekäytön vuoksi. Kyseinen Itkonniemen urheilukenttä on toiminut jalkapallon nurmipintaisena harjoittelu- ja ottelukenttänä sekä yleisurheilun harjoittelukenttänä ja tapahtumakäytössä muun muassa Kalevan Kisojen lämmittelykenttänä palvellen osin myös koulujen ja päiväkotien liikuntapaikkatarvetta.

 

 

Osayleiskaavaehdotuksessa todetaan, että vaatimukset täyttävä urheilukenttä on tarvittaessa siirrettävissä ensisijaisesti Männistön ja Tiihottaren välissä sijaitsevalle, voimassa olevan asemakaavan mukaiselle urheilualueelle. Tältä osin todettakoon, että asemakaavan mukaiselle urheilualueelle ei ole tehty tarkempaa rakennettavuusselvitystä. Muilta osin kaava-alue mahdollistaa kooltaan ja toiminnoiltaan vastaavanlaisen urheilukentän paikaksi. Urheilukentän mahdollinen siirto ei myöskään vaikuttaisi olennaisesti urheilukentän saavutettavuuteen. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vastuiden ulkopuolisten liikuntapaikkapalvelujen: jalankulun, pyöräilyn ja lähiliikuntapaikkojen tarpeet on otettu riittävästi huomioon.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena lausuntopyyntöön.

 

 

Liitteet

14

1167/2017 Kaavaselostus

 

15

1167/2017 Kaavakartta

 

16

1167/2017 Lausuntopyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Jäsen Lankinen esitti, että lautakunta kirjaa lausuntonaan, että Itkonniemen kenttä säilyy entisellä paikalla ja entisessä käytössä. Jäsen Ritva Hakulinen kannatti Lankisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Lankisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 8 (kahdeksan) ääntä (Hanhela, Kiflie, Nykänen, Reijula, Rytsy, Savolainen-Lipponen, Väisälä, Pietikäinen) ja Lankisen esitys 3 (kolme) ääntä (Lankinen, Hakulinen, Hartikainen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Mikko Lankinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa