Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 85

Asianro 10127/02.05.00.00/2019

 

 

Käyttömaksujen linjaukset 2020 / Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoite määräytyy kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti. Toimintasäännön mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja varsinaiset käyttömaksut päättävät palvelupäälliköt.

 

Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategia, kaupungin talousarvio vuodelle 2020 ja niistä johdettavat vuodelle 2020 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset.

 

Aiempina vuosina 2013, 2014 ja 2015 korotustaso on ollut keskimäärin noin 10 – 15 % joissain tapauksissa korotus on voinut olla suurempikin.  Ale- ryhmien (alle 18- vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, ja siviilipalveluksessa olevat, invalidit, työttömät) käyttömaksujen korotus on ollut keskimäärin 3 – 5 % poikkeuksena vuosi 2015, jolloin käyttömaksujen korotustaso oli keskimäärin noin 10 %.  Vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019 käyttömaksuihin ei tehty yleisiä tasokorotuksia. Jääurheiluun otettiin käyttöön vuonna 2013 kokonaan uudet markkinahintoihin perustuvat käyttömaksut ja muodostettiin lasten ja nuorten jääurheilun tilatukijärjestelmä.

 

Vuoden 2020 käyttömaksujen linjausten lähtökohtana on asiakasmäärien kasvattaminen erityisesti yksittäiskäytön osalta ja palveluiden hiljaisina aikoina.      

 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa käyttömaksujen tarkistusten perusteet omatoimisen hyvinvoinnin palveluille vuodelle 2019 seuraavasti:

 

1.       Käyttömaksuihin ei tehdä yleistä tasokorotusta.

 

2.       Palveluiden hinnoittelua voidaan alentaa erityisesti hiljaisina aikoina, jolloin palveluiden kävijämäärien ennustetaan laskevan 20% ajankohdan keskiarvosta ja palveluissa, joissa hinnoittelun alentamisen voidaan katsoa lisäävän palvelun käyttöä. Palvelupäällikkö tai hänen ollessa estynyt työnjohtaja voivat alentaa hintoja yhden viikon ajaksi kampanjaluontoisesti enintään 50%. Alennetut kampanjatuotteet koskettavat vain yksittäiskävijöitä. Kampanjahinnoittelusta tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös ja päätös määrätään kuntalain 143 §:n nojalla heti täytäntöönpantavaksi, mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

3.       Palveluiden kohderyhmähinnoittelua voidaan uudistaa palveluiden käyttöön kannustavasti.

 

4.       Museoiden maksupolitiikassa seurataan museoalan hinnoittelua ja otetaan huomioon palveluista syntyvät kustannukset, esimerkiksi erityisnäyttelyiden aikana voidaan periä korotettua pääsymaksua.

 

5.       Uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti, jolla tarjotaan tutustumiskäynnit Kuopion kaupungin hyvinvointia edistäviin palveluihin, toteutetaan myös vuonna 2020.

 

6.       Kirjaston maksupolitiikassa noudatetaan lakia yleisistä kirjastoista (1492/2016), joka määrittelee kirjaston maksuttomiksi palveluiksi omien aineistojen käytön, lainaamisen, varaamisen, ohjauksen ja neuvonnan. Kunta voi periä maksun myöhässä palautetusta aineistosta, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja muista kuin edellä mainitusta suoritteista (kopiointi, tuotteet yms.) sekä tilojen vuokraamisesta. Maksu ei saa ylittää omakustannusarvoa. Kirjaston lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja eikä noutamattoman varauksen sanktiomaksuja. Tällä edistetään lasten ja nuorten lukemista.

 

Kuopion kaupunginkirjaston aikuisten aineiston myöhästymismaksuihin tehdään vuoden 2020 alkupuolella 0,05 euron korotus/ vrk/laina, jolloin uudeksi myöhästymismaksuksi tulee 0,35 euroa/vrk/laina. Korotuksella katetaan verkkomaksamiseen liittyviä kustannuksia. Verkkomaksaminen otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2020 alkupuolella. Kustannukset siitä tulevat olemaan maksutavasta riippuen (pankkikortti, luottokortti, MobilePay) noin 0,10-0,28 euroa/maksutapahtuma + kuukausimaksu (jos 1-10 000 maksutapahtumaa, niin 200 €/kk). Maksutapahtumia kuukaudessa on nykyisin noin 3850 kpl, joten nykyisten maksutapahtumien määrällä ja suurimmalla maksutapahtumasummalla (0,28) kuukausittainen verkkomaksamisen kustannus tulee olemaan 1278 €/kk. Maksutapahtumien määrän oletetaan kasvavan verkkomaksamisen mahdollisuuden myötä. Suomen suurten yleisten kirjastojen (alueellista kehittämistehtävää tekevien kirjastojen) myöhästymismaksut vaihtelevat 0,15-0,40/vrk/laina. Myöhästymismaksut ovat asiakkaiden käyttäytymistä ohjaavia maksuja ja niitä syntyy vain silloin, kun aineisto palautetaan eräpäivän jälkeen tai sitä ei uusita.

 

7.       Kuopion kaupunginkirjaston perimät vuokrat asiakkaille ja Kirjastokahvilalle vuokrattavista tiloista pysyvät ennallaan (pieni ryhmätyöhuone, kokoussali ja näyttelytila). Museon peruskorjausremontin aikana vuokrattavia tiloja otetaan remonttialueeksi vuosien 2019-2020 aikana. Mikäli käyttöön saadaan järjestettyä uusia asiakkaille vuokrattavia tiloja, vuokrat näistä suhteutetaan nykyisten asiakkaille vuokrattavien tilojen tasolle. Kirjastolla on oikeus antaa kirjaston tilaa ilmaiseksi käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toiminnalle ja kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin.

 

8.       Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan (esimerkiksi asuinalueen ympäristön siivoustalkoiden järjestelyt). Muilta osin asukas- ja kyläyhdistykset rinnastetaan muihin rekisteröityihin yhdistyksiin järjestettävän toiminnan perusteella.

 

9.       Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä tontinhaltijan luvan käsittelymaksua heidän omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimilla alueilla järjestämien kaikille kaupunkilaisille avoimien ulkotapahtumien osalta.

 

10.   Supersyysloman ja hyperhiihtolomalla jatketaan maksuttomuuskäytäntöä siten, että liikuntapaikkojen yksittäiskäyttö on alle 18-vuotiaille maksutonta seura- tai tapahtumatoimintaan varattujen käyttöaikojen ulkopuolella sekä super- ja hyperhiihtoloman maksuttomaan ohjelmatarjontaan liittyvässä toiminnassa.

 

11.   Palvelupäälliköt voivat myöntää tapahtumien rakentamis- ja purkuajoille enintään 50 % alennuksen käyttömaksuista.

 

12.   Palvelupäälliköt voivat myöntää yksittäisiä tutustumiskäyntejä vastuualueeseensa palveluihin ja päättää kampanjahinnoittelusta erikseen mm. palveluiden markkinointitarkoituksiin.

 

 

Liitteet

17

10127/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Aija Jaatinen

puh. +358 44 718 2634

Päivi Savinainen

puh. +358 44 718 2311

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa