Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.12.2019/Pykälä 232

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 232

Asianro 9359/10.03.01.00/2019

 

 

Hiltulanlahden uimapaikan ja siihen välittömästi liittyvän Jokelanpuiston yleissuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahden (36) kaupunginosassa, Hiltulanlahden 1. asemakaava-alueella. Kohde sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa kahdelle eri alueelle; (761) lähivirkistysalue, jossa on huomioitava liito oravien elinympäristön säilyminen (VL/s-7) ja venesatama/venevalkama alueelle (LV) sekä siihen liittyvälle vesialueelle (lv).

 

Tällä hetkellä suunnittelualue on avointa niittyaluetta ja pienpuustoa sisältävää ranta-aluetta.

 

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 9 000 m2. Suunnittelussa on huomioitu kartoitetut liito-oravapuut ja niiden välitön ympäristö.

 

Suunnitelman sisältö

 

Ajoväylä                                         Alueelle saavutaan olemassa olevaa, asemakaavaan osoitettua, sorapintaista ajoväylää pitkin.

 

Pysäköintialue                             Uimapaikan pysäköinti sijoittuu venesatama/venevalkama-alueelle. Jatkossa se palvelee palvella myös veneilyä. Pysäköintipaikkoja on 10, joista yksi on liikuntaesteisen (LE) paikka. Pysäköintialue rakennetaan kivituhkapintaisena.

 

Alueelle tulee myös pyörätelineitä.

 

Puistokäytävä                              Uimapaikalle johtava puistokäytävä toteutetaan kivituhkapintaisena.

 

Uimapaikan rakentaminen ja varusteet

                                                         

                                                          Uimapaikka sijoittuu suurelta osin avoimelle niittyalueelle. Rannan vesistöprofiili on loivapiirteinen. Ranta-aluetta laajennetaan, rantaviivan suuntaisesti, n. 200 m2 vesistöön. Laajennus tehdään murskeella ja sen päälle tulevalla uimarantahiekalla. Lisäksi uimarannan pohjaan lisätään hiekkaa n. 2,5 m:n vesisyvyyteen saakka. Hiekattavan alueen pinta-ala on n. 1 200 m2.

                                                          Alue varustetaan pelastusrenkaalla, suojapoijuilla ja informaatiokyltillä. Lisäksi uimarannan hiekka-alueelle tulee ulkogrilli ja piknikpöydät sekä selkänojattomia penkkejä. Rannalle tulee myös pukusuoja, pyörätelineet ja kuivakäymälä.

 

Uimarantakokonaisuuteen kuuluu myös n. 500 m2 auringonottonurmikko.

 

Beach volley kenttä                   Pelikenttä sijoittuu uimarannan välittömään läheisyyteen, avoimena pidettävän maisemaniityn yhteyteen.

 

Valaistus                                        Alue valaistaan yhteen pylvääseen sijoitettavilla led-spoteilla. Valaisinvalinnassa huomioidaan kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmään sopivuus. Paikallisohjaus toteutetaan painonappitekniikalla.

 

Esteettömyys                              Kohteeseen varataan yksi esteetön pysäköintipaikka. Alueelle johtava puistokäytävä täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset ja sen varteen on sijoitettu penkkejä. Ranta-alueen jyrkkyyden vuoksi uimaan pääsy ei ole esteetöntä. Pukusuojan ja käymälän esteettömyys ratkaistaan toteutussuunnittelun yhteydessä.

 

Viherrakenteet                           Alueella oleva vanha niittyalue kunnostetaan raivaamalla pienpuusto pois. Niittyalue muotoillaan uimapaikan rakentamisesta tulevilla kaivumailla. Leikkausmassoja tulee n. 750 m3. Jatkossa niitty hoidetaan avoimena maisemaniittynä. Uimapaikan yhteyteen ja pelikentän eteläpuolelle on suunniteltu n. 500 m2 leikattava nurmikko, joka on tarkoitettu auringon ottoon.

 

Alueelle istutetaan kotimaisia lehti ja havupuita sekä muutamia isokokoisia lehtipensaita.

 

Uimapaikalle johtavan ajoyhteyden varressa olleet, kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä rikkoutuneet, vanhat kiviaidat rakennetaan uudelleen ja niiden yhteyteen istutetaan koivukujanne.

                            

 

Vaikutusten arviointi                Hiltulanlahden uimapaikka parantaa alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa sekä lisää liikkumista luontoympäristössä. Asuntoalueen monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet vähentävät autoilua ja lisäävät alueen yhteisöllisyyttä.

                                                         

Suunniteltu uimapaikka korvaa alueen vanhan uimapaikan, jonka saavutettavuus on huono.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Hiltulanlahden uimapaikan yleissuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

16

9359/2019 Hiltulanlahti uimapaikka ys. VIH 2477

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Nieminen

puh. +358 44 718 5714

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa