Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 6

Asianro 250/02.02.02/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

 

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2020:

 

 

TP

2018

1 000 €

TA+TAMU

2019

1 000 €

TPE

2019

1 000 €

TA

2020

1 000 €

Muutos-%

Tpe19-Ta2020

Toimintatulot

9 261

9 396

9 547

9 508

-0,4 %

Toimintakulut

-46 421

-45 673

-48 167

-51 234

6,4 %

Toimintakate

-37 159

-38 277

-38 620

-41 726

8,0 %

 

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

 

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Puolivuotiskatsaus sisältää strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Kaikki osavuosikatsaukset sisältävät talouden ja henkilöstön toteutumatiedot ja talousennusteen. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2020.

 

Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 6 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite, jonka kohdentamista edelleen valmistellaan. Kohdennusten valmistuttua tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähennetään kustannuspaikkatasoisesti tavoitteen mukaiset määrärahat ja tehdään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2020.

 

Vuoden 2020 investoinnit:

                                                         

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen

investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2020

1 000 €

Lähiliikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)

 

-760

Liikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)

 

-3 420

Kalustohankinnat

 

 -1 932

Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taide

hankinnat

 

-80

 

 

 

Tilakeskuksen talonrakennus:

 

 

Uimahalli – jäähalli - pysäköintilaitos

-50 000

x

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus 

(tulot 840 t€)

-17 800

-8 300

Pääkirjaston korjaus- ja muutos

-1 140

 -460

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

-35 500

-5 000

Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja

uimahallin peruskorjaus (tulot 560 t€)

-6 000

-2 800

Keskuskenttä jalkapallostadion

 

-600

Väestönsuojien peruskorjaukset

-2 800

-500

 

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2020.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

6

250/2020 Käyttösuunnitelma 2020/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 


 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

1.       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain ja palveluprosesseittain seuraavasti:

 

KS-2020

Toimintakate

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

-22 712

-      Kirjastopalvelut

-6 084

-      Museokeskus

-3 831

-      Liikuntapaikkapalvelut

-12 797

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

-9 582

-      Kansalaistoiminnan palvelut

-6 186

-      Kansalaisopisto

-3 396

Taidepalvelut

-9 109

-      Kaupunginteatteri

-4 898

-      Musiikkikeskus

-4 210

Tukipalvelut

-323

Yhteensä

-41 726

 

Kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen osalta ei toteuteta enää kolmivuotisbudjetointia.

 

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-1 932 M€) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta vastuualue- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-80 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.

                                                                                      

3. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

4. Henkilöstömenojen vähentämistavoitteet ja henkilöstösuunnitelmat tuodaan lautakunnan käsittelyyn, kun palvelualueelle kohdistuvat henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteet ovat lopullisesti selvillä.

 

 

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Oona Karttunen poistui kokouksesta klo 17.00 asian käsittelyn aikana.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa