Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 253/00.03.01/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2020

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

                                                          Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

 

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen

valvonnan painopistealueet vuodelle 2020:

 

 

Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

 

·         Palvelualue toteuttaa kaupungin henkilöstömenojen sopeuttamisen kaupungin työantajapalveluiden antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

·         Mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

·         Henkilövähennyksillä voi olla vaikutusta palveluverkoston ylläpitämisessä ja palvelutasossa.

·         Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä noudatetaan palveluprosesseissa laadittuja työhyvinvointisuunnitelmia.

·         Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin tarkennettuja ja tiukennettuja ohjeita. Rekrytoinneissa korostuvat rekrytoivan esimiehen vastuu.

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat

Tuki: Kaikki tiimit, henkilöstö

 

Kehittämishankkeiden vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä

 

·         Keskeisten kehittämishankkeiden osalta annetaan tilannekatsaus niiden etenemisestä ja vaikutuksesta toimintaan paikallisesti ja alueellisesti osavuosikatsausten yhteydessä johtoryhmässä ja lautakunnassa.

·         Henkilöstön sopeuttamisohjelman mukaisesti hankkeet tullaan ensisijaisesti toteuttamaan olemassa olevalla henkilöstöllä, mikä johtaa siihen, että hankkeeseen osallistumista on arvioitava kriittisesti. Tämä voi johtaa hanketoiminnan vähenemiseen.

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikkötasolla (kuten ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

 

·         Toimintasäännön mukaisesti vastuu on vastuualueiden ja palveluprosessien esimiehillä noudattaen hallintolakia ja hyvää hallinnon periaatetta.

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

 

Seuranta ja raportointi

 

·         osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä

·         kehityskeskusteluissa

 

 

Vaikutusten arviointi                     Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2020.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa