Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

23 §

21.4.2020

 

§ 136

Asianro 3154/10.03.02.01/2020

 

 

Rajalan koulun laajennuksen hankesuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.4.2020 23 §

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

 

Hankesuunnittelun taustaa

Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Puijonlaakso – Rajala –alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimitilojen tarpeesta. Tarveselvitystä on käsitelty verkostotyön ohjausryhmässä 16.8.2019, jossa keskusteltiin Länsi-Puijon koulun kasvattamisesta 2-sarjaiseksi ja Rajalan koulu 4-sarjaiseksi. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 19.11.2019 §68. Tarveselvitys sisälsi esityksen koulujen laajentamisesta siten, että tilamitoituksen lähtökohtana on Länsi-Puijon osalta kaksi– ja Rajalan osalta nelisarjainen alakoulu. Lisäksi mitoituksessa on huomioitava esiopetusryhmät. Tämä tarkoittaa mitoituksellisesti viittä esiopetusryhmää koulujen yhteydessä, jakaantuen kaksi ryhmää Länsi-Puijon koulun ja kolme Rajalan koulun yhteyteen. Tarveselvityksen aikana on Tilakeskus tehnyt esiselvityksiä sekä Länsi-Puijon että Rajalan koulun laajentamisesta, jotta on voitu varmistua tarveselvityksessä esitettyjen tavoitteiden toteuttavuudesta.

 

Hankekuvaus

Rajalan koulu on noin 440 oppilaan koulu Kuopion Puijonlaakso–Rajalan alueella. Koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus on toteutettu elinkaarihankkeena osana laajempaa elinkaarihankekokonaisuutta, peruskorjaushanke on valmistunut 07/2012. Hankekokonaisuutta koskeva sopimus solmittiin vuonna 2009 kilpailutuksen jälkeen Lemminkäinen PPP Oy:n kanssa. Tämä yhtiö on sittemmin yritysjärjestelyiden seurauksena sulautunut YIT-konserniin kuuluvaan YIT Suomi Oy:öön. YIT Suomi Oy:llä on elinkaarihankkeen palvelusopimuksen nojalla rakennuksesta 25 vuoden käyttö-, huolto- ja ylläpitovastuu, joka päättyy vuonna 2036.

 

Koulun laajennusosa on esitetty tilaohjelmassa. Laajennukseen sijoitetaan tilat kymmenelle opetusryhmälle muodostuen

-          6 opetusryhmää sarjaisuuden nosto

-          3 esiopetusryhmää

-          1 korvaava opetustila käsityö- ja kuvataideopetuksen tilaksi muutettavan tilalle

 

Koulun nykyiset liikuntatilat eivät riitä vastamaan nelisarjaisen koulun tarvetta. Laajennuksen yhteyteen on tarkoitus toteuttaa pienempi monitoimisali, joka palvelee erityisesti esiopetuksesta alakoulun alempia luokkia. Monitoimisalin toiminnallinen malli on sama kuin Hiltulanlahden koulussa, tilan laajuus tarkennetaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Käsitöiden ja kuvataiteen opetusaluetta laajennetaan siten, että alueella mahdollistetaan useamman ryhmän työskentely yhtä aikaa. Tämä mahdollistaa myös paremmin monimuotoisen ja monimateriaalisen käsityön opetuksen sekä käsityön ja kuvataiteen opetuksen yhteistyön. Teknisen ja tekstiilityön työtapojen ns. paja-alueet säilyvät ennallaan, mutta lisätila parantaa käsityön ja kuvataiteen teknologiaopetuksen mahdollisuuksia ja tuo lisää yleistyöskentelytilaa. Laajennuksen yhteyteen kenkä- ja vaatesäilytystilat siten, että ne erotetaan varsinaisesta solualueesta. Tällöin vaatteiden kura ja pöly voidaan hallita paremmin, eikä epäpuhtaudet leviä varsinaiselle opetusalueelle.   Laajennuksen tieltä joudutaan purkamaan nykyiset, piha-aluetta palvelevat wc-tilat. Korvaavat tilat toteutetaan laajennukseen. Samoin laajennuksen yhteyteen sijoitetaan ulkoliikuntaa palvelevat varastotilat.  Hankkeen yhteydessä tehdään myös tarvittavat toiminnalliset järjestelyt ruokapalvelujen tiloihin sekä ulkoalueille.

 

Talousvaikutus

 

Tilakeskuksen arvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus on 3,6 milj. €. Laajennushanke esitetään toteuttavaksi elinkaarisopimukseen liittyvä suorahankintamenettelyä käyttäen YIT:n kanssa. Hankkeen rahoitus tapahtuu kiinteistön omistavan Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen kautta.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen kaupungin vuokranmääritysjärjestelmän mukainen huoneala on 4180m2. Arvio on, että kasvun ja oppimisen palvelualueen nykyinen vuokrapinta-ala kasvaa laajennushankkeen myötä 1.080m2. 

 

Määritettäessä laajennuksen vuokratasoa tarkastellaan laskelmia uudishankkeen näkökulmasta. Tällöin palvelualueen kokonaisvuokra olisi 29,50 eur/hum2/kk, eli 31 860,00 eur/kk ja 382 320,00 eur vuotuista vuokraa.


Koska sopimusta elinkaarihankkeen laajentamisesta ei ole vielä tehty, ei tarkempaa vuokran määrää tässä vaiheessa voi antaa. Esimerkkilaskelma lienee tällä hetkellä lähinnä sitä tasoa, johon lopullinen vuokran määrä tulee sijoittumaan.

 

Rakennuttaminen ja aikataulu

Hankkeen käynnistäminen edellyttää päätöstä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloilta, koska Rajalan koulurakennus on heidän omistuksessaan. Kiinteistöosakeyhtiön tulee hankkia tarvittava rahoitus sekä saada Kuopion kaupunginhallitukselta tarvittavat takaukset. Kun hankkeen rahoitus on varmistunut, voidaan suorahankintailmoitus julkaista. Elinkaarisopimuksen täydentäminen edellyttää sopimuksen käsittelyä

sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa.  Hankkeen varsinainen suunnitteluvaihe voidaan käynnistää, kun hallinnolliset päätökset on tehty.

 

Aikatauluarvio:

1)   Hankkeen hyväksyminen ja sopimusvalmistelut (3kk)

·   hankesuunnitelman hyväksyminen (lautakunta ja kaupunginhallitus)

·   Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen käsittely ja rahoituksen järjestäminen

·   Suorahankintailmoituksen julkaiseminen

·   Elinkaarisopimuksen laajennuksen valmistelu ja käsittely kaupunginhallitus ja valtuusto

2)   Toteutussuunnittelu (3kk)

3)   Toteutus ja hankkeen vastaanotto (12kk)

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman.

 

 

Liitteet

 

3154/2020 Hankekuvaus / Rajala

 

 

3154/2020 Tilaohjelma / Rajala

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Katja Lintunen

puh. +358 44 718 5210

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                         Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Katja Lintunen saapui kokoukseen klo 16.11 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Katja Lintunen ja Tanja Karpasto poistuivat kokouksesta klo 17.01 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


 

 

Asiaa kokouksessa esittelee hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen.

 

 

 

Liitteet

17

3154/2020 Hankekuvaus / Rajala

 

18

3154/2020 Tilaohjelma / Rajala

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Lintunen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa