Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 135

Asianro 8783/10.02.02/2018

 

 

Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittäminen, Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelma

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittämishankkeessa Tahkon keskustan alueelle on laadittu maankäytön yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneympäristöä ja kaupunkirakennetta sekä alueen pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

 

Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma ja visio, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaavan) pohjaksi. EU-aluekehitysrahastosta on myönnetty tukea yleissuunnitelman laadintaan, joka tehty yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

 

Aikaisemmissa vaiheissa alueelle on teetetty konsulteilla kaksi luonnosta, jotka olivat esillä kesäkuussa 2019 sekä yleissuunnitelman toisen vaiheen luonnos, joka esiteltiin kaupunginhallitukselle 18.11.2019. Nyt valmistunut maankäytön yleissuunnitelma on laadittu loppuvaiheen selvitysten ja saadun palautteen pohjalta.

 

Vaikutusten arviointi                     Yleissuunnitelman tavoitteena on parantaa ja selkeyttää Tahkon keskusta-alueen liikenneympäristöä sekä hajanaisesti rakentunutta kaupunkirakennetta. Kaupunkirakenteen tiivistymisellä parannetaan palveluiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä. Tiivis keskusta edistää vähähiilisyyttä palveluiden sijaitessa kävelyetäisyydellä. Alueelle voi muodostua uusia työpaikkoja palveluiden monipuolistuessa. Palveluiden ja matkailun keskittyessä Tahkon matkailualueen keskustaan myös alueen liikennöintitarpeet kasvavat. Kävelykeskusta ja autoliikenteen siirtyminen reuna-alueille kuitenkin parantavat alueen liikenneturvallisuutta.

 

Yleissuunnitelmassa on esitetty pitkän aikajänteen tavoitteena Event-Parkin tapahtuma-alueen siirtyminen pois ydinkeskustan alueelta. Yleissuunnitelma mahdollistaa kuitenkin Event-Parkin sovittamisen väliaikaisesti myös keskusta-alueen reunalle.

 

Tahkon keskusta-alueen maankäytön yleissuunnitelma edistää alueelle laadittavia asemakaavoja.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelman alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

 

Asiaa kokouksessa esittelee kaavoitusarkkitehti Sonja Tilaeus.

 

 

Liitteet

14

8783/2018 Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelmakartta merkintöineen

 

15

8783/2018 Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelman havainnekuvat 4.5.2020

 

16

8783/2018 Tahkon keskustan maankäytön yleissuunnitelmaraportti

 

                                                          Liiteaineisto jaetaan sähköisesti.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sonja Tilaeus

puh. +358 44 718 5432

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaavoitusarkkitehti Sonja Tilaeus ja yleiskaavapäällikkö Heli

Laurinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen. Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa