Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

95 §

22.4.2020

 

§ 134

Asianro 10044/10.02.03/2017

 

 

Asemakaavan muutosehdotus/ Y-Säätiö/M2-kodit Oy/Päiväranta 297-20-10-5 ja 6

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 22.4.2020 95 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

                                   Tiivistelmä:

                                   Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pienkerrostalon ja rivitalon rakentaminen purettavien rivitalojen ja myymälän paikalle. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu yksi lausunto ja 2 muistutusta. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

 

Kaava-alue                    Suunnittelualue sijaitsee Päivärannassa moottoritien länsipuolella osoitteessa Metsäkummuntie 18.

 

Käsittelyvaiheet              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 26.2.2020. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.3.–3.4.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutuksen lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin yksi lausunto ja kaksi muistutusta.

 

                                   Saatujen muistutusten takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

                                   Kaavaehdotuksesta saatu lausunto ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia saatujen muistutusten ja lausunnon vuoksi. Muistutukset kohdistuivat sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet, koskien lähinnä rakennusalan sijoittumista. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi        Kaavamuutos parantaa alueen elinvoimaisuutta parantamalla asuntotarjontaa ja tuomalla lisää käyttäjiä alueen nykyisille palveluille. Hanke tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukeutuu olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja kunnallistekniikkaan toteuttaen näin kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita.

 

                                   Hankkeella on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan, koska toteutuessaan suunnittelualueen rakentamiskorkeus kasvaa. Tapahtuvaa muutosta on kompensoitu avarammalla ympäristöllä.

 

                                   Lapsivaikutukset ovat positiivisia, koska asuinrakentaminen muodostuu lähelle lähiliikunta-aluetta sekä uutta päiväkotia ja ala-astetta.

 

 

Esitys                          Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovalla tonttijaolla muodostuvan tontin 20-10-7 tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

                                                   

                                   Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

 

10044/2017 Rakennusinventointi, Liite 10

 

 

10044/2017 Rakennustapaohje, Liite 9

 

 

10044/2017 Tonttijakokartta, Liite 11

 

 

10044/2017 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Liite 3

 

 

10044/2017 Valmisteluvaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 8

 

 

10044/2017 Verkostokartat, Liite 5

 

 

10044/2017 Vireilletulovaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 7

 

 

10044/2017  pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, Liite 2

 

 

10044/2017 Asemakaavan seurantalomake, Liite 1

 

 

10044/2017 Ehdotusvaiheesta saadut muistutukset vastineineen, Liite 12

 

 

10044/2017 Kaavaselostus

 

 

10044/2017 Meluselvitys, Liite 6

 

 

10044/2017 Poistokartta, ote ajantasa-asemakaavasta, Liite 4

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Roope Ruhanen

puh. +358 44 718 5096

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Asiaa kokouksessa esittelee kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen.

 

Liitteet

1

10044/2017 Rakennusinventointi, Liite 10

 

2

10044/2017 Rakennustapaohje, Liite 9

 

3

10044/2017 Tonttijakokartta, Liite 11

 

4

10044/2017 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot Liite 3

 

5

10044/2017 Valmisteluvaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 8

 

6

10044/2017 Verkostokartat, Liite 5

 

7

10044/2017 Vireilletulovaiheesta saadut mielipiteet vastineineen, Liite 7

 

8

10044/2017  pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, Liite 2

 

9

10044/2017 Asemakaavan seurantalomake, Liite 1

 

10

10044/2017 Ehdotusvaiheesta saadut muistutukset vastineineen, Liite 12

 

11

10044/2017 Kaavaselostus

 

12

10044/2017 Meluselvitys, Liite 6

 

13

10044/2017 Poistokartta, ote ajantasa-asemakaavasta, Liite 4

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                          Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen. 

 

Kaavoitusarkkitehti Sonja Tilaeus, yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa